www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt


Vítejte na stránkách

XXII. ročníku ceny Ď!


www.cena-d.cz

www.narodni-divadlo.czwww.svs.eu
www.rabbit.cz
www.artcristal.cz

http://nfpomoci.cz/
http://www.lubricant.cz/
www.regionalnitelevize.czwww.novy-bor.cz
www.sokolov.czwww.azs98.czwww.rkevropa.cz/plzen
http://odlobros.com/
LaNovaMPM
Moderátory ceny Ď obléká


www.salonmiriam.cz

S ohledem na ochranu osobních údajů těch, kteří jsou na tomto webu zmíněni, prohlašuji, že jsem za 28 let podnikání úmyslně nikoho nepoškodil tím, že bych o něm zveřejnil informace a současně jsem za tuto dobu ani nezaznamenal od žádné osoby žádost o vymazání jeho fotografie a textů o něm z mých webů, veřejných videí a podobně. Všechny informace o lidech vždy zveřejňuji v dobrém úmyslu nikoliv poškodit kohokoliv, ale naopak mu prospět.

Všeobecně předpokládám, že lidé, kteří se dobrovolně účastní mých veřejných akcí a kulturních projektů s vědomím, že z těchto akcí vznikají veřejná videa, články s fotografiemi atd., že souhlasí s jejich zveřejněním.

Pokud by si kdokoliv přál, abych na internetu nebo jinde smazal informace o něm, prosím ať mi to sdělí. V nejbližším termínu tak učiním.

Na internetu zveřejňuji příspěvky zde: www.cena-d.cz, www.richard-langer.cz, www.nazorovy-harem.cz, facebook – můj profil Richard Langer, YuoTube – má videa pod přihlášením Jitkou Langerovou.

Děkuji,
Richard Langer Vážení příznivci ceny Ď!
Právě startujeme 22. ročník!
Brzy Vám sdělíme podrobnosti k novému ročníku a průběžně následně další upřesnění, avšak dnes Vás zdravíme a svěřujeme se současně s pocity, s jakými do „ceny Ď 2022“ vstupujeme.

Děkujeme Vám za krásných 21 ročníků projektu udílení cen Ď (díků) českým mecenášům, dobrodincům, vzorům…, v oblasti charity, kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, sportu, zoologických zahrad a vůbec všude tam v naší společnosti, kde se dějí inspirativní bohulibé počiny, neboť bez Vás, kteří nominujete a Vás, kteří jste nominovaní, stejně jako bez členů Kolegií městských, krajských a celostátního a také bez partnerů jednotlivých kol i finále, bychom neměli tuhle nádhernou příležitost organizovat tento projekt tolik let.

Jako autor ceny Ď a hlavní pořadatel, chlap z běžného života s tisíci chybami, rok co rok prožívám fascinaci z lidí, kteří nenápadně nebo i veřejně podporují dobré věci a já díky nim neustále konfrontuji své svědomí s jejich tak samozřejmým konáním dobra. A protože 21 ročníků, které máme za sebou, je už pěkná nálož pozitivní energie, myslím, že se smysl cen Ď dávno v tomto významu prokázal a stejně jako já se mám co učit od nominovaných, tak i ostatní lidé kolem nás zřejmě zažívají něco podobného a rádi se nechávají každoročně příběhy nominovaných inspirovat.

Vždy jsem zahajoval nový ročník se slovy: „S radostí Vám sdělujeme…“ – Což mi letos nejde ani vyslovit, ani napsat bez dalšího zamyšlení. Nejprve jsme v covidových letech složitě rušili a překládali 3 x finále ceny Ď, vedle toho přicházeli o některé partnery a spolupracovníky, které pandemie zasáhla ekonomicky i organizačně…, nu a poté jsem čekal na konec pandemie, abych mohl ve zřetelnějších rysech naplánovat a vyhlásit 22. ročník cen Ď a místo toho moje nitro už řadu dní vyděšeně skloňuje slovo „válka“. Vím, že nejsem sám, ale také pozoruji a obdivuji všechny ty, kteří i přes tíhu takových myšlenek dokáží nadále fungovat ve svých světech, které dělají náš život stále lepším a smysluplným a dokonce mají nutkání své podporovatele a pomocníky nominovat na cenu Ď. Tedy z toho radost mám, takže: „Přece jen s radostí Vám sděluji, že je tu nový, již 22. ročník ceny Ď!“

Na počátku dubna zahájíme nominační kampaň, městská a krajská kola budeme realizovat od června do září a na podzim plánujeme finále. Po všech covidových zkušenostech, plus pro nepředvídatelnost ekonomických a dalších možností ve společnosti (z důvodu současné složité situace), si dovolujeme upozornit, že projekt se může „za chodu“ organizačně upravovat, ale to už z nedávna známe a víme, že jste takové kroky chápali. Děkujeme.

V závěru všech finálových ceremonií jsem pokaždé řekl: „Za rok ve zdraví a míru na shledanou!“ – A myslel jsem to doslova. A nyní na hloubku těchto jinak obyčejných slov myslím ještě víc.

Velké poděkování za minule, bez čehož by nebylo nyní, náleží:

Národnímu divadlu v Praze, ZOO Praha, SVS spol. s r.o., Artcristal Bohemia, LUBRICANT s.r.o., městu Nový Bor, městu Jihlava, Divadlu Oskara Nedbala Tábor, městu Tábor, LaNova Consulting, AZS 98 s.r.o., salonu Miriam, RABBIT Trhový Štěpnánov a.s., Nadační fond pomoci Karla Janečka, Sdružení česká zoo, MPM párty–stany, RK EVROPA Plzeň, Bělě Jensen, Jájině Raunerové, Naďe Hynkové, Galerii Vavrys Praha, Kateřině Tušilové a mnoha úžasným dalším viz www.cena-d.cz

Velké lidské poděkování náleží:
Hlavní produkční projektu „ceny Ď“ paní Jitce Langerové, která se pečlivě stará o nominační kampaň, hlasování Kolegií a správu webu ceny Ď od roku 2002. A dokonce poté, co jsme se jako manželé v roce 2019 po poklidné dohodě rozešli, obětavě v projektu zůstala, znajíc stovky a stovky aktérů ceny Ď, kteří k ní chovají důvěru a rádi s Jitkou komunikují v rámci organizačních záležitostí projektu. Vážím si toho a také Jitce děkuji za trvající naše celoživotní přátelství, bez kterého bychom nemohli takto nadále v důvěře a vzájemné podpoře spolupracovat.

Váš Richard Langer,
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2022

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz