www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt


Vítejte na stránkách

XXII. ročníku ceny Ď!


www.cena-d.cz


Celostátní kolo ceny Ď 2022 se koná
26. října 2022 od 14.30h, Nová scéna ND


www.narodni-divadlo.czwww.svs.eu
www.rabbit.cz
www.artcristal.cz

http://nfpomoci.cz/
http://www.lubricant.cz/
www.regionalnitelevize.czwww.novy-bor.cz
www.sokolov.czwww.azs98.czwww.rkevropa.cz/plzen
http://odlobros.com/
LaNovaMPM
Moderátory ceny Ď obléká


www.salonmiriam.cz

S ohledem na ochranu osobních údajů těch, kteří jsou na tomto webu zmíněni, prohlašuji, že jsem za 28 let podnikání úmyslně nikoho nepoškodil tím, že bych o něm zveřejnil informace a současně jsem za tuto dobu ani nezaznamenal od žádné osoby žádost o vymazání jeho fotografie a textů o něm z mých webů, veřejných videí a podobně. Všechny informace o lidech vždy zveřejňuji v dobrém úmyslu nikoliv poškodit kohokoliv, ale naopak mu prospět.

Všeobecně předpokládám, že lidé, kteří se dobrovolně účastní mých veřejných akcí a kulturních projektů s vědomím, že z těchto akcí vznikají veřejná videa, články s fotografiemi atd., že souhlasí s jejich zveřejněním.

Pokud by si kdokoliv přál, abych na internetu nebo jinde smazal informace o něm, prosím ať mi to sdělí. V nejbližším termínu tak učiním.

Na internetu zveřejňuji příspěvky zde: www.cena-d.cz, www.richard-langer.cz, www.nazorovy-harem.cz, facebook – můj profil Richard Langer, YuoTube – má videa pod přihlášením Jitkou Langerovou.

Děkuji,
Richard Langer TV spot ceny Ď 2022 s nominační výzvouVážení aktéři a příznivci ceny Ď!
Děkujeme Vám za 22 let souznění po boku ceny Ď, vážíme si toho!

A nyní je čas přihlásit také Vaši „VIDEONOMINACI“ na cenu Ď 2022! (1 přihlašovatel max. 5 „videonominací“)

Vše je vysvětleno níže v textu, ale jestli se Vám to nechce číst, či něčemu nerozumíte, tak přímo zavolejte mně coby autorovi a pořadateli projektu, vše Vám rád telefonicky vysvětlím:

608 702 768 (pokud budu nedostupný, ozvu se až to půjde zpět)

Je možné, že se domluvíme i na tom, že za Vámi přijedu Vám pomoct „videonominace“ natočit, avšak je to individuální podle mých časových a produkčních možností. Hlavně, prosím, pozor – uzávěrka „videonominací“ je 22. 8. 2022 (pro veřejnost v rámci všeobecných nominací; přímé nominace mají uzávěrku později).

„ZDE JE PODROBNÉ INFO“ pro Vás, kteří si chtějí počíst a postupně se zorientovat, jak se věci mají:

Základní standardní textové nominace do všeobecných společných kategorií ceny Ď jsou již pro 22. ročník po uzávěrce. Děkujeme za zaslané nominace všem nominujícím! Samozřejmě se to netýká oficiálních členů Kolegia a partnerů ceny Ď, neboť do svých samostatných kategorií ceny Ď stále ještě mohou do 22. 8. 2022 přihlašovat své „přímé nominace“.

Vzhledem k tomu, že 22. ročník udílení ceny Ď přináší novinku v podobě „videonominací“, což již bylo na jaře zveřejněno a vysvětleno v mailových nominačních výzvách, je možné i nadále pro skutečně všechny zájemce o přihlášení nominací i nadále nominovat, avšak už jen v podobě „videonominací“, ke kterým automaticky bude v projektu zapsána v příslušných kategoriích i „textová verze“. Jinými slovy to znamená, že kdo prošvihl červnovou uzávěrku, stále ještě může nominovat, avšak už jen prostřednictvím „videonominace“, jejíž součástí je ale i textová nominace.

Rozdíl mezi „textovou nominací“ a „videonominací“ spočívá v tom, že jsou sice obsahově shodné, co se týká „jména nominovaného a důvodu, proč byl nominován“, jen „textová“ je zařazena do příslušné kategorie cen Ď (na webu ceny Ď: http://cena-d.cz/nominace.html), kde hlasuje Kolegium a „videonominace“ bude zveřejněna na FB stránce ceny Ď (https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424), kde si ji pro co největší osvětu podporování charity, kultury, vědy, vzdělávání, sportu, školství, zdravotnictví apod. – přehraje mnoho lidí z veřejnosti, kteří současně budou mít možnost sdílením těchto „videí s nominacemi“ dát „hlas“ v kategorii „Cena Ď veřejnosti dle fb stránky projektu“ (Jedno sdílení = 1 hlas, uzávěrka je 25. 10. 2022, při pochybnostech hlasů v případě podezřelých sdílení, rozhodne Kolegium). Znamená to, že každá nominace, která je přihlášena v obou verzích, bude mít celkem 2 šance na získání jedné z „celostátních finálových cen Ď“, které budou uděleny 26. října na Nové scéně Národního divadla v Praze, tedy jedna šance je v rámci textových nominací a druhá v rámci videonominací (při zásahu vyšší moci nebo při nečekaných vážných organizačních problémech u pořadatele ceny Ď Richarda Langera je pro každý pád změna termínu, prostoru, kategorií, programu celkového pojetí ceny Ď 2022 vyhrazena).

Jak přihlásit „videonominaci“ na cenu Ď 2022?

Velmi jednoduše!

Stačí se postavit na místo, které má nějakou vazbu na nominaci (například, když nominuje zoo za podporu chovu slonů, tak u pavilonu slonů) a poprosit někoho, ať Vás úplně obyčejně natočí na mobil, kde řeknete, prosím, velmi hlasitě, aby to bylo na netu slyšet dobře, jak se jmenujete, koho zastupujete a koho a proč nominujete. Například tato vymyšlená nominace:

„Jmenuji se Jana Nováková a jsem vedoucí v Charitě Kotěhůlky a nominujeme pana Václava Dobrého za 5 let nezištného pomáhání nemocným v jeho osobním volném čase a hlavně za to, že ho mají všichni rádi a vytváří tady dobrou náladu!“

Prosím, je samozřejmostí, že nominovaný musí se svou přihlášenou nominací souhlasit! Pokud by byl přítomný u natáčení „videonomimace“, o to lépe! Může tam stát s Vámi a slovně může reagovat, například takto: „Dělá mi radost tady pomáhat, nečekal jsem nominaci, ale beru ji jako poděkování a motivaci dál pomáhat…“ (smyšlený příklad dle různých proslovů oceněných na scéně ND z historie projektu, každý ať řekne, co sám cítí, ale ve videu být nemusí za každou cenu, jen pokud chce).

Délka videa cca 1 minuta až 2,5 minuty (nemusíte ho stříhat, stačí obyčejné video, nejde o obrazovou kvalitu, ale obsah sdělení a autenticitu, Vaši srdečnost, Váš vděk vyjádřený nominací).

„Videonominaci“, prosím, pošlete nejpozději do 22. 8. 2022 messengerem na FB stránku ceny Ď: https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424 (pokud by byl problém, volejte, prosím 608 702 768, poradím rád). Obsah „videonominace“ volně přepíšu také do textové podoby a zařadím tuto „textovou nominaci“ do příslušné kategorie ceny Ď na webu ceny Ď.

Nezapomeňte, prosím, připsat k zaslanému videu tyto informace (s výslovným souhlasem dotyčných, údaje nearchivujeme):
…jméno a příjmení toho, kdo nominoval (Vaše)
…název subjektu, který zastupujete (například Dětský domov XY; pokud nominujete pouze za sebe, jako občana ČR, tak napište, že se jedná o Vaši osobní nominaci)
…obec, kde sídlíte, mailovou adresu a pokud dovolíte, telefonický kontakt

…jméno a příjmení toho, koho nominujete (pokud se nejedná o člověka, ale firmu, instituci apod., pak napište její název)
…obec, kde nominovaný sídlí, mailovou adresu na nominovaného, pokud dovolí – tel. číslo
…důvod nominace, tedy Vašeho poděkování (co pro Vás nebo někoho udělal, proč je Vašim vzorem, jaké počiny Vás na něm zaujaly

Je možné, že Vaše „videonominace“ zveřejníme i na webu ceny Ď, že se budou sdílet všude možně na netu pro účel osvěty Vaší činnosti a nových inspirací Vám pomáhat. Je možné, že některé nominace budou prezentované ve video podobě i při krajských a celostátním kole ceny Ď, že si je budou stahovat média a všichni další mající zájem o jejich obsah. S tím, prosím, počítejte.

Každý, kdo bude ve „videonominaci“ natočený, Vám musí, prosím, povinně výslovně poskytnout souhlas s natáčením a následným zveřejňováním, děkuji Vám (je to, prosím, Vaše odpovědnost, tedy nenatáčejte s těmi, kteří o tom nevědí, mihnou se v obraze nebo nedali souhlas, děkuji za pochopení).

Těším se na Vaše “videonominace“ a za podporu ceny Ď 2022 děkuji zejména:

SVS spol. s r.o., sklárna ARTCRISTAL BOHEMIA, LUBRICANT s.r.o., MPM párty – stany, AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o., salon MIRIAM Plzeň. Další podporovatelé ceny Ď jsou uvedeni na webu projektu.

Za vzácnou 22 let trvající spolupráci v upřímné pokoře a radosti děkuji Národnímu divadlu v Praze a ZOO Praha.

Všem přeji krásné léto a těším se na městská a krajská kola, stejně tak na finálovou ceremonii 26. října 2022!Váš Richard Langer,
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2022

web ceny Ď:
www.cena-d.cz

FB ceny Ď:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424

e-mail: richard.langer@centrum.cz
tel.: 608 702 768
Poštovní adresa:
Richard Langer, P.O. BOX 17, 320 00 Plzeň

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz