www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2014:
cena Ď v Jihočeském kraji
cena Ď v Jihomoravském kraji
cena Ď v Karlovarském kraji
cena Ď v Královéhradeckém kraji
cena Ď v Libereckém kraji
cena Ď v Moravskoslezském kraji
cena Ď v Olomouckém kraji
cena Ď v Pardubickém kraji
cena Ď v Plzeňském kraji
cena Ď v regionu hl. m. Prahy
cena Ď ve Středočeském kraji
cena Ď v Ústeckém kraji
cena Ď v kraji Vysočina
cena Ď ve Zlínském kraji


Krajské nominace 2014
Krajská Kolegia 2014
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   P A R D U B I C K É M   K R A J I   2 0 1 4


19. května 2014, 15.00h, Rytířský sál, Východečeské muzeum v Pardubicích


Spolupořadatel  www.vcm.cz

Morální partner  www.csob.cz      Mediální partner  http://pardubice.rozhlas.cz
Kolegium Pardubický kraj

Kolegium Mgr. Věra Doležalová
historik, kurátor sbírek, Východočeské muzeum v PardubicíchKolegium Ing. Jitka Svobodová
pedagog, DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice
Kolegium Ing. Martin Kolovratník
poslanec PS PČR
Kolegium Jiří Horák
Rotary Club Pardubice
prezident 2010 - 2011Kolegium rozhodlo cenu Ď v Pardubickém kraji 2014 udělit paní Mgr. Jitce Hlaváčové, kterou nominoval Rotary klub Pardubice.

cena Ď


cena Ď
Cenu Ď v Pardubickém kraji 2014 - převzala paní Mgr. Jitka Hlaváčová.


cena Ď


cena Ď


cena Ď


Paní Mgr. Jitka Hlaváčová postupuje do celostátního finále v Národním divadle (24. 6. 2014) v kategorii "GRAND PRIX Ď 2014", kde celostátní Kolegium ze čtrnácti vítězů krajských kol vybere jednoho jediného vítěze této hlavní kategorie.

Ostatní nominace soustředěné v tomto kraji automaticky postupují také do celostátního kola, kde budou rozdělené do příslušných kategorií, které bude posuzovat celostátní Kolegium. Všichni nominující a nominovaní v rámci všech krajských nominací obdrží čestné vstupenky do ND zdarma.

Mediální ohlasy:

18. června 2014 - Revue Richard více zde

cena Ď
  nahoru   |   domů
produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz