www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2014:
cena Ď v Jihočeském kraji
cena Ď v Jihomoravském kraji
cena Ď v Karlovarském kraji
cena Ď v Královéhradeckém kraji
cena Ď v Libereckém kraji
cena Ď v Moravskoslezském kraji
cena Ď v Olomouckém kraji
cena Ď v Pardubickém kraji
cena Ď v Plzeňském kraji
cena Ď v regionu hl. m. Prahy
cena Ď ve Středočeském kraji
cena Ď v Ústeckém kraji
cena Ď v kraji Vysočina
cena Ď ve Zlínském kraji


Krajské nominace 2014
Krajská Kolegia 2014
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   R E G I O N U   HL.   M.   P R A H Y   2 0 1 4


2. května 2014, 16.30h, Praha - 17.00h, restaurace Culinary Aroma, Galerie Harfa


Spolupořadatelé   www.galerieharfa.cz                   

Morální partner  www.csob.cz                   Partner       www.svs.eu                             
Kolegium region hl. m. Prahy

Kolegium Ing. Anton Zima
marketing, T-Systems Czech Republic a.s.Kolegium Jaroslav Vízner
režisér
Kolegium Martin Vavrys
malíř


Kolegium Ivona Březinová
spisovatelkaKolegium rozhodlo cenu Ď v regionu hl. m. Prahy 2014 udělit Nadaci sestry Akvinely, která byla nominována Domovem svaté Rodiny.

cena Ď


cena Ď
Cenu Ď v regionu hl. m. Prahy 2014 - převzal za Nadaci sestry Akvinely,
pan Josef Vach, předseda správní rady.


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


Nadace sestry Akvinely postupuje do celostátního finále v Národním divadle (24. 6. 2014) v kategorii "GRAND PRIX Ď 2014", kde celostátní Kolegium ze čtrnácti vítězů krajských kol vybere jednoho jediného vítěze této hlavní kategorie.

Ostatní nominace soustředěné v tomto kraji automaticky postupují také do celostátního kola, kde budou rozdělené do příslušných kategorií, které bude posuzovat celostátní Kolegium. Všichni nominující a nominovaní v rámci všech krajských nominací obdrží čestné vstupenky do ND zdarma.

Mediální ohlasy:

14. května 2014 - Revue Richard více zde

cena Ď10. května 2014 - Nadace sestry Akvinely podívejte se zde

cena Ď17. dubna 2014 - Koutný spol. s r.o. podívejte se zde

cena Ď
  nahoru   |   domů
produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz