www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola:
cena Ď v Jihočeském kraji
cena Ď v Jihomoravském kraji
cena Ď v Karlovarském kraji
cena Ď v Královéhradeckém kraji
cena Ď v Libereckém kraji
cena Ď v Moravskoslezském kraji
cena Ď v Pardubickém kraji
cena Ď v regionu hl. m. Prahy
cena Ď v Plzeňském kraji
cena Ď v Olomouckém kraji
cena Ď ve Středočeském kraji
cena Ď v Ústeckém kraji
cena Ď v kraji Vysočina
cena Ď ve Zlínském kraji


Krajské nominace 2015
Krajská Kolegia 2015
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  K R Á L O V É H R A D E C K É M   K R A J I   2 0 1 5


cena Ď
Cena Ď 2015 v Královéhradeckém kraji ze sklárny Artcristal Bohemia Velký Osek.

V konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 28. dubna převzal „cenu Ď v Královéhradeckém kraji 2015“ pan Petr Štěpánek, nominovaný Oblastní charitou Hradec Králové, jejíž představitelky paní Petry Zíkové jsme se zeptali: „Kolik takových lidí, jako je pan Štěpánek, znáte?“ – Abychom uslyšeli, že: „Takových báječných lidí znám naštěstí hodně, ale k panu Štěpánkovi musím říct, že byste ho museli znát a tak byste věděli, že to co dělá, dělá upřímně a celým svým srdcem.“

cena Ď

cena Ď

Petr Štěpánek pomáhá Oblastní charitě Hradec Králové, kde jen může a jak jen může. Nebojí se fyzické práce, nebojí se vložit do společného dobrého díla nápady, um, radost a lásku a všechen volný čas. Je kreativní a sám hledá pro sebe práci, je neúnavný, energický a pomáhání druhým považuje za normální.

cena Ď
zprava: Kolegium ceny Ď v Královéhradeckém kraji - Tomáš Pilař, mistr houslař a člem RC Hradec Králové, Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a PaedDr. Josef Lukášek, radní, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

cena Ď

cena Ď
Cenu Ď v Královéhradeckém kraji 2015 održel pan Petr Štěpánek, kterého nominovala Oblastní charita Hradec Králové. Okamžik z předání ceny Ď si v audio podobě můžete poslechnout zde.

A čím si přál být pan Petr Štěpánek jako kluk? Mladý muž se zamyslel a pravil: „To vůbec netuším. Žádné plány jsem asi ani neměl. Dnes jsem technikem – zajišťuji dopravu a usazení mobilních domů na pozemky lidí. Ale pořád jsem ve volném čase věděl, že se mám věnovat pomáhání druhým, ale po čase jsem si uvědomil, že by to chtělo směřovat síly k pomáhání těm, kteří to opravdu potřebují a tak jsem se nabídnul Oblastní charitě v Hradci králové…“

cena Ď
Petr Štěpánek držitel ceny Ď v Královéhradeckém kraji 2015.

Usměvavý a pokorou zářící mladý muž „cenu Ď v Královéhradeckém kraji 2015“ převzal pan Petr Štěpánek s radostí, ale současně i s mnoha otazníky, proč právě on, když si pozorně dopředu pročetl všechny regionální nominace a tak nepředpokládal ani náhodou, že by oceněným mohl být on sám. Na otázku: „Představte si, že vám někdo nabídne miliardu za to, že necháte okamžitě pomáhání druhým. Co na to řeknete? – Po vteřině zamyšlení z jeho úst vyšly toto věty: „Na jednu stranu bych si ty peníze vzal a někomu je nejraději dal, ale to nejde…, takže je to sporné. Spoustu lidí chce peníze, ale nesnaží se prací činit. Já si ani neumím představit, co to je miliarda peněz. Upřímně bych ty peníze vítal, ale představa, že bych nemohl nikomu pomáhat a to mne neskutečně baví, je pro mne nepřijatelná. Proto bych odpověděl – nedávejte mi to a dejte tu miliardu těm, kteří ji fakt potřebují, protože oni si ji už mohou nechat.“

Krajské kolo se konalo pod záštitou hejtmana Bc. Lubomíra France, radního PaedDr. Josefa Lukáška. Akci finančně podpořil Královéhradecký kraj.

  nahoru   |   domů
produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz