www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola:
cena Ď v Jihočeském kraji
cena Ď v Jihomoravském kraji
cena Ď v Karlovarském kraji
cena Ď v Královéhradeckém kraji
cena Ď v Libereckém kraji
cena Ď v Moravskoslezském kraji
cena Ď v Pardubickém kraji
cena Ď v regionu hl. m. Prahy
cena Ď v Plzeňském kraji
cena Ď v Olomouckém kraji
cena Ď ve Středočeském kraji
cena Ď v Ústeckém kraji
cena Ď v kraji Vysočina
cena Ď ve Zlínském kraji


Krajské nominace 2016
Krajská Kolegia 2016
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  J I H O Č E S K É M   K R A J I   2 0 1 6


cena Ď „JUPÍÍÍ NA POČEST VÍTĚZE“ - aneb cena Ď v Jihočeském kraji má vítěze, ale nemá poražených! Pár vteřin videa z atmosféry setkání mecenášů a dobrodinců si přehrajete ZDE!
cena Ď

27. dubna 2016 opanovala myšlenka ceny Ď Divadelní klub v Divadle Oskara Nedbala Tábor, kde se konala „cena Ď v Jihočeském kraji 2016“.

Vše se uskutečnilo pod záštitou místostarostky Tábora Mgr. Kateřiny Bláhové. Prostor zdarma poskytlo Divadlo Oskara Nedbala. Pohoštění pro mecenáše a dobrodince zajistilo svým jménem město Tábor. Křišťálovou cenu Ď vyrobila a nezištně dodala sklárna Artcristal Bohemia (Velký Osek). Mediálně akci podpořil Český rozhlas České Budějovice. Na produkci akce přispěl Nadační fond pomoci Karla Janečka.

cena Ď

Jako vždy na udílení ceny Ď zveme pouze ty osobnosti, kterých se projekt týká, či které mají k cenám Ď filozofickou vazbu. Žádná „celebrita“ coby „ozdoba“ akce se nekoná. Co host, to buď ten, který nominoval, byl nominován, či je člen Kolegia, partner ceny Ď nebo její upřímný morální dlouhodobý podporovatel. Tedy co host, to naše „ryzí celebrita ze světa mecenášství a dobrodiní“. To vysvětluje onu krásnou neopakovatelnou atmosféru akcí ceny Ď.

cena Ď

cena Ď

V V Jihočeském kraji bylo v roce 2016 přihlášeno celkem 10 nominací na regionální cenu Ď (po uzávěrce regionálního kola jsou další přihlášené nominace přímo postoupené do kola celostátního). Vždy hosté a současně aktéři projektu cena Ď velmi vnímají vše, o čem je řeč. V Táboře to ale nějak ještě víc vyznělo. Vzájemné vnímání, kdy jeden vypráví a druzí absolutně tiše dýchají, intenzivně naslouchajíc, bylo asi hlavním rysem tohoto setkání mecenášů a dobrodinců. Jedna z účastnic akce si dokonce přivezla šanon s dokumenty, aby ostatním mohla na faktech představit nejen to, jak je složité získat nezištného dobrovolníka, ale jak onen dobrovolník musí přijmout řadu zodpovědností a povinností. Dotyčné ženě se nadšením v kombinaci se skromností chvěl hlas a z očí ji zářilo lidské štěstí. V tu chvíli nikdo ještě ani netušil (kromě produkční Jitky Langerové), že právě ona za okamžik převezme cenu.

Přehled nominací v Jihočeském kraji 2016 najdete ZDE.

Nominace nastudovalo a hlasováním o udělené ceně Ď v Jihočeském kraji 2016 rozhodlo regionální Kolegium ve složení, které Vám představujeme ZDE.

cena Ď
Cenu Ď v Jihočeském kraji 2016 vyhlásili:
(zleva) Mgr. Jarmila Lambertová, Mgr. Kateřina Bláhová, Mgr. Karel Daňhela a Ing. Zdeněk Duspiva.

cena Ď
Redaktor ČRo České Budějovice Jan Kopřiva zpovídá štěstím zářícím oceněný kolektiv.

cena Ď
Bc. Jitka Chánová a Ing. Zdeňka Chmelová převzaly za Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice
„cenu Ď v Jihočeském kraji 2016“.

Vítěznou nominaci přihlásil Domov pro seniory Máj, České Budějovice tímto textem:
Bc. Jitka Chánová a Ing. Zdena Chmelová - S Dobrovolnickým centrem ADRA České Budějovice spolupracujeme již několik let. Jejich dobrovolníci tráví s našimi klienty stovky hodin ročně. Návštěvy dobrovolníků jsou našimi klienty vysoce ceněny. Naše zařízení vnímá práci dobrovolníků jako nedílnou součást námi poskytovaných služeb. Děkujeme za podporu a pomoc při organizování práce dobrovolníků v našem zařízení.

Regionální cena Ď nemá kategorie - všechny nominace byly regionálnímu Kolegiu předloženy společně bez rozdílů. Hlasováním bylo rozhodnuto, kdo získá „cenu Ď v Olomouském kraji 2016“, přičemž každý člen Kolegia rozhodoval na základě svého pohledu na svět. Tato cena byla udělena jako regionální šance k ocenění ještě před tím, než se všechny nominace z celé ČR setkají ve velkém finále, kde jsou již nominace rozděleny do příslušných kategorií - divadla, zoo, památky, dětské domovy, sociální ústavy apod. – přehled kategorií ZDE.

V celostátním kole rozhoduje Celostátní Kolegium, jehož složení najdete ZDE.

Každá regionální nominace, která nezískala cenu Ď v daném kraji, má šanci získat jednu z celostátních cen Ď při finálové ceremonii. Ten, kdo získal v jednom ze 14 krajů ČR regionální cenu Ď, má šanci v celostátním kole získat „cenu Ď posluchačů ČRo Dvojka 2016“ nebo hlavní „GRAND PRIXĎ 2016“.

cena Ď

Finálová ceremonie se koná 24. června 2016 od 14.30 hodin na Nové scéně Národního divadla v Praze, pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana, pod patronací Nadace pro transplantace kostní dřeně, ve spolupráci se sklárnou Artcristal Bohemia, za podpory generálního partnera Rodinného pivovaru Chodovar, za podpory společnosti SVS, spol. s r.o. (Karlštejn), za podpory společnosti PRVNÍ CHODSKÁ, za podpory společnosti ENWOX, za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, za podpory měst Ostrov, Nový Bor a Děčín, za podpory Královéhradeckého kraje a Moravskoslezského kraje, za podpory společnosti FUCHS OIL CORPORATION CZ, ve spolupráci s Národním divadlem, Rotary klubem, Českým rozhlasem Dvojka, celoplošnou televizí REGIONLNITELEVIZE.CZ a časopisem XANTYPA.

Poděkování za sounáležitost také náleží Jeho Eminenci Dominiku Kardinálu Dukovi, společnosti MPM párty-stany pana Michala Stárka, společnosti WORKPRESS AVIATION pana Bohumila Doubka, módnímu salonu MIRIAM Plzeň, RK EVROPA Plzeň, studentům maturitních ročníků Gymnázia Ostrov, paní Nadě Hynkové z Chodova u Kalových Varů, paní Jájině Raunerové z Chodova u Karlových Varů, rodičům pořadatele projektu Olze a Richardu Langerovým a Ing. Františku Lambertovi, který už šestnáct let cenu Ď podporuje.

Pozvání na finálovou ceremonii obdrží zdarma všichni nominovaní, nominující, členové regionálních Kolegií a další osobnosti, dle kapacity divadla.


Doplňující info pro zajímavost:

richard.langer@centrum.cz
- je adresa pořadatele projektu cena Ď, který v rámci "akce SAMOSPONZORING ceny Ď" začal profesionálně působit jako spolupracující realitní makléř renomované RK Evropa Plzeň s dosahem po celé ČR tak, aby byl k dipsozici zejména partnerům a přátelům ceny Ď s tím, že z každé realizované zakázky získává provizi ve prospěch produkce ceny Ď 2016 a dalších ročníků - s cílem o nezávislé trvalé udržení projektu, s důrazem na letitou důvěru, kterou získal u partnerů ceny Ď, vkládajíc do této činnosti své jméno.
- napište si o zasílání Richardových novinek v oblasti realit, třeba tím pomůžete budoucnosti projektu ceny Ď, protože nikdy nevíte, co se dovíte, koho doporučíte nebo zda sami tyto služby nevyužijete:)


  nahoru   |   domů
produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz