www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola:
cena Ď v Jihočeském kraji
cena Ď v Jihomoravském kraji
cena Ď v Karlovarském kraji
cena Ď v Královéhradeckém kraji
cena Ď v Libereckém kraji
cena Ď v Moravskoslezském kraji
cena Ď v Pardubickém kraji
cena Ď v regionu hl. m. Prahy
cena Ď v Plzeňském kraji
cena Ď v Olomouckém kraji
cena Ď ve Středočeském kraji
cena Ď v Ústeckém kraji
cena Ď v kraji Vysočina
cena Ď ve Zlínském kraji


Krajské nominace 2016
Krajská Kolegia 2016
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  P L Z E Ň S K É M   K R A J I   2 0 1 6


cena Ď „JUPÍÍÍ NA POČEST VÍTĚZE“ - aneb cena Ď v Plzeňském kraji má vítěze, ale nemá poražených! Pár vteřin videa z atmosféry setkání mecenášů a dobrodinců si přehrajete ZDE!
cena Ď

3. května 2016 opanovala myšlenka ceny Ď salonek u varny Restaurace a pivovaru GROLL v Plzni, kde se konala „cena Ď v Plzeňském kraji 2016“.

cena Ď

cena Ď
Tradičně má zájem o zpravodajství regionální televize TV Plzeňská 1. Profesionální redaktorka, žena s velkým přehledem a nadhledem – Marcela Durasová, měla opět možnost vyzpovídat předsedu Správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně Doc. MUDr. Samuela Vokurku. Vše dokumentoval kameraman Tomáš Odložil.

Vše se uskutečnilo pod patronací Nadace pro transplantace kostní dřeně. Partnerem akce byla společnost PRVNÍ CHODSKÁ, díky čemuž také bylo s vazbou na finále zabezpečeno financování produkce akce. Poděkování také zaznělo na adresu firmy WORKPRESS AVIATION, která projekt prostřednictvím Nadačního fondu pomoci Karla Janečka podpořila. Hostitelem setkání mecenášů a dobrodinců byla paní Jana Ježková, provozovatelka restaurace GROLL, která poskytla prostor a pohoštění. Mediálně akci podpořili Český rozhlas Plzeň a TV Plzeňská 1.

cena Ď

Jako vždy na udílení ceny Ď zveme hlavně ty osobnosti, kterých se projekt týká, či které mají k cenám Ď filozofickou vazbu. Žádná „celebrita“ coby „ozdoba“ akce se nekoná. Co host, to buď ten, který nominoval, byl nominován, či je člen Kolegia, partner ceny Ď nebo její upřímný morální dlouhodobý podporovatel. Tedy co host, to naše „ryzí celebrita ze světa mecenášství a dobrodiní“. To vysvětluje onu krásnou neopakovatelnou atmosféru akcí ceny Ď. V případě dětských domovů, které nominovaly své dobrodince, vnímáme jako důležitý moment účast nejen představitelů domovů, ale i dětí. O ty je v domovech postaráno nejlépe jak jen může být, ale jejich osobní zkušenost ze společenské akce, kde se skloňuje „dobro“ ve všech pádech jako přirozenost, na pozadí společenského setkání a rautu, kdy jsou vmícháni mezi podnikatele, manažery, ale i individuální soukromé osoby pomáhající potřebným, má, věřím, velký význam.

cena Ď

cena Ď

V Plzeňském kraji bylo v roce 2016 přihlášeno celkem 18 nominací na regionální cenu Ď (po uzávěrce regionálního kola jsou další přihlášené nominace přímo postoupené do kola celostátního). Nacházeli jsme se v salonku s výhledem na varnu a kdo chtěl - pivo Groll pil. Aby děti nepřišly zkrátka, dostaly od paní Ježkové zmrzlinové poháry. Před každým dětským hostem jeden takový tál a děti tiše sledovaly vyprávění o ceně Ď a příbězích nominovaných, když tu kdosi pronesl: „Ať se děti pustí do zmrzliny, jinak jim roztaje…“ – A tak nám teprve došlo, jak jsou děti z dětských domovů nejen citlivé na vnímání programu, ale vychované – nechtěly cinkat lžičkou do vyprávění o ceně Ď. Vzpomněl jsem v tu chvíli na finále v roce 2012, kdy žačka ZŠ T.G.M. Opava po skončení ceremonie řekla panu učiteli Lazeckému: „Klidně mne můžete zabít, nejkrásnější den života jsem právě prožila.“ Nejhezčí na tom je, že nic z vyřčeného není póza, není součást plánovaného scénáře nebo cosi, o co nám jde. Je to přirozený důsledek, který přišel až poté, sám od sebe. Dnes se zde opět sešlo jiné seskupení lidí a tito si, věřím, společně vytvořili a užili to obyčejné setkání, které se jako obyčejné připravuje a často se z něj odchází s neobyčejnými dojmy.

Přehled nominací v Plzeňském kraji 2016 najdete ZDE.

Nominace nastudovalo a hlasováním o udělené ceně Ď v Plzeňském kraji 2016 rozhodlo regionální Kolegium ve složení, které Vám představujeme ZDE.

cena Ď

Na společné fotografii nenajdete členku Kolegia paní Květu Bodollovou (redaktorka ČRo Plzeň), která zůstala sedět u stolu nikoliv ze zdvořilosti, ale pro svůj handicap. Moc Květušce děkujeme, že i přes její velké pohybové omezení (4 roky chodí na protézách a dovolila mi, abych o tom mluvil – abychom společně dávali sílu dalším, kteří bojují o své zdraví) se s plným nasazením zaobírá cenou Ď a poctivě studuje rok co rok všechny nominace a osobně se akcí účastní. Dokonce do patra vyšla „po svých“. Že to nebylo snadné, dokazuje, že když jsme šli po akci dolů, její přítel Pavel řekl: „Tak jedenáct schodů máš za sebou a teď ještě jedenáct.“ – Květa má stejně jako kluci z Tanga Havlíčkův Brod, kteří byli v Plzeňském kraji nominování, životní motto: „Lépe se životem prosmát, než probrečet!“

cena Ď
Cenu Ď v Plzeňském kraji 2016 předali (zleva): Doc. MUDr. Samuel Vokurka – předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně, Renée Zedníčková – majitelka RK EVROPA Plzeň, Ing. Vladimír Zábranský – spolumajitel společnosti PRVNÍ CHODSKÁ a paní Jana Ježková – provozovatelka Restaurace GROLL.

cena Ď

Vítěznou nominaci přihlásila Nadace pro transplantace kostní dřeně s tímto textem:
Ivan Korec, Zálužský sbor - pravidelná podpora akcí nadace – tradiční vánoční zpívání. Jedná se o tradiční benefiční večer ve prospěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Paní Korcová - zdravotní sestra pečující o pacienty Onkologické kliniky FN v Plzni - během své předvánoční dovolené peče desítky vánoček, které prodává během benefičního večera a koncertu na statku Gigant a výtěžek věnuje na práci a podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně. Pan Korec a paní starostka Povolná mají hlavní podíl na přípravě benefičního večera, kterého se účastní stovky návštěvníků, organizují přípravu, hudební vystoupení, kde účinkují hvězdy folku a české country. Význam celé adventní akce a díla manželů Korcových s dalším zaměřením na záchranu historických památek dokládá a i podpora a dík celému dílu ze strany biskupa Františka Radkovského.

Regionální cena Ď nemá kategorie - všechny nominace byly regionálnímu Kolegiu předloženy společně bez rozdílů. Hlasováním bylo rozhodnuto, kdo získá „cenu Ď v Plzeňském kraji 2016“, přičemž každý člen Kolegia rozhodoval na základě svého pohledu na svět. Tato cena byla udělena jako regionální šance k ocenění ještě před tím, než se všechny nominace z celé ČR setkají ve velkém finále, kde jsou již nominace rozděleny do příslušných kategorií - divadla, zoo, památky, dětské domovy, sociální ústavy apod. – přehled kategorií ZDE.

V celostátním kole rozhoduje Celostátní Kolegium, jehož složení najdete ZDE.

Každá regionální nominace, která nezískala cenu Ď v daném kraji, má šanci získat jednu z celostátních cen Ď při finálové ceremonii. Ten, kdo získal v jednom ze 14 krajů ČR regionální cenu Ď, má šanci v celostátním kole získat „cenu Ď posluchačů ČRo Dvojka 2016“ nebo hlavní „GRAND PRIXĎ 2016“.

cena Ď

Finálová ceremonie se koná 24. června 2016 od 14.30 hodin na Nové scéně Národního divadla v Praze, pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana, pod patronací Nadace pro transplantace kostní dřeně, ve spolupráci se sklárnou Artcristal Bohemia, za podpory generálního partnera Rodinného pivovaru Chodovar, za podpory společnosti SVS, spol. s r.o. (Karlštejn), za podpory společnosti PRVNÍ CHODSKÁ, za podpory společnosti ENWOX, za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, za podpory měst Ostrov, Nový Bor a Děčín, za podpory Královéhradeckého kraje a Moravskoslezského kraje, za podpory společnosti FUCHS OIL CORPORATION CZ, ve spolupráci s Národním divadlem, Rotary klubem, Českým rozhlasem Dvojka, celoplošnou televizí REGIONLNITELEVIZE.CZ a časopisem XANTYPA.

Poděkování za sounáležitost také náleží Jeho Eminenci Dominiku Kardinálu Dukovi, společnosti MPM párty-stany pana Michala Stárka, společnosti WORKPRESS AVIATION pana Bohumila Doubka, módnímu salonu MIRIAM Plzeň, RK EVROPA Plzeň, studentům maturitních ročníků Gymnázia Ostrov, paní Nadě Hynkové z Chodova u Kalových Varů, paní Jájině Raunerové z Chodova u Karlových Varů, rodičům pořadatele projektu Olze a Richardu Langerovým a Ing. Františku Lambertovi, který už šestnáct let cenu Ď podporuje.

Pozvání na finálovou ceremonii obdrží zdarma všichni nominovaní, nominující, členové regionálních Kolegií a další osobnosti, dle kapacity divadla.


Doplňující info pro zajímavost:

richard.langer@centrum.cz
- je adresa pořadatele projektu cena Ď, který v rámci "akce SAMOSPONZORING ceny Ď" začal profesionálně působit jako spolupracující realitní makléř renomované RK Evropa Plzeň s dosahem po celé ČR tak, aby byl k dispozici zejména partnerům a přátelům ceny Ď s tím, že z každé realizované zakázky získává provizi ve prospěch produkce ceny Ď 2016 a dalších ročníků - s cílem o nezávislé trvalé udržení projektu, s důrazem na letitou důvěru, kterou získal u partnerů ceny Ď, vkládajíc do této činnosti své jméno
- napište si o zasílání Richardových novinek v oblasti realit, třeba tím pomůžete budoucnosti projektu ceny Ď, protože nikdy nevíte, co se dovíte, koho doporučíte nebo zda sami tyto služby nevyužijete:)


  nahoru   |   domů
produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz