www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola:
cena Ď v Jihočeském kraji
cena Ď v Jihomoravském kraji
cena Ď v Karlovarském kraji
cena Ď v Královéhradeckém kraji
cena Ď v Libereckém kraji
cena Ď v Moravskoslezském kraji
cena Ď v Pardubickém kraji
cena Ď v regionu hl. m. Prahy
cena Ď v Plzeňském kraji
cena Ď v Olomouckém kraji
cena Ď ve Středočeském kraji
cena Ď v Ústeckém kraji
cena Ď v kraji Vysočina
cena Ď ve Zlínském kraji


Krajské nominace 2016
Krajská Kolegia 2016
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   R E G I O N U   HL.   M.   P R A H Y   2 0 1 6


cena Ď „JUPÍÍÍ NA POČEST VÍTĚZE“ - aneb cena Ď v regionu hlavního města Prahy má vítěze, ale nemá poražených! Pár vteřin videa z atmosféry setkání mecenášů a dobrodinců si přehrajete ZDE!
cena Ď

4. května 2016 opanovala myšlenka ceny Ď společenské prostory sídla Klinického centra ISCARE v Praze. Najednou se zde odehrálo předání hned dvou regionálních cen Ď a to nejen za region hlavního města Prahy, ale také za region Středočeského kraje.

Po stránce prostoru a rozmanitého pohoštění byla hostitelem mecenášů a dobrodinců společnost ISCARE, vedená generálním ředitelem Ing. Františkem Lambertem, který jako člověk osobně cenu Ď podporuje od jejího počátku v roce 2000. Partnery akce byly společnosti SVS spol. s r.o. se sídlem v Karlštejně (specializovaná tiskárna podporující cenu Ď od roku 2009) a FUCHS OIL Corporation CZ (zcela nový partner), díky čemuž byla zásadně podpořena produkce této akce a potažmo i vazba na finálovou ceremonii, která následuje v červnu. Křišťálovou cenu Ď vyrobila a nezištně dodala sklárna Artcristal Bohemia (Velký Osek). Mediálně akci podpořil Český rozhlas zastoupený zde redaktorkou Mgr. Veronikou Neprašovou, která si pečlivě hodinu a půl znamenala, co kdo poutavého vyřkl a poté přítomným složila poklonu ve smyslu, že navštívit s mikrofonem takovouto akci je pro ni výjimečná a milá událost – načež dodala, že už v minulých letech navštívila některá krajská kola a také finále v ND a tak projekt dobře zná. Pro zajímavost si můžete poslechnout reportáž slečny Neprašové z finále ceny Ď v roce 2013 ZDE!

cena Ď

Jako vždy na udílení ceny Ď zveme hlavně ty osobnosti, kterých se projekt týká, či které mají k cenám Ď filozofickou vazbu. Žádná „celebrita“ coby „ozdoba“ akce se nekoná. Co host, to buď ten, který nominoval, byl nominován, či je člen Kolegia, partner ceny Ď nebo její upřímný morální dlouhodobý podporovatel. Tedy co host, to naše „ryzí celebrita ze světa mecenášství a dobrodiní“. To vysvětluje onu krásnou neopakovatelnou atmosféru akcí ceny Ď.

cena Ď

K aktérům akce promluvil i Čestmír Horký – ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. Právě tady jsme se před rokem prvně setkali a právě zde řekl, že se jim cena Ď natolik líbí, že by ji chtěli podporovat. Že nešlo o prázdná slova, dokládá fakt, že letošní XVI. ročník ceny Ď je významně Nadačním fondem pomoci Karla Janečka podporován. Čestmír se před všemi dnes ale přiznal, že původně v roce 2014 uvažovali o založení vlastní ceny, která by oceňovala dobrodince a mecenáše. Když ale osobně poznali cenu Ď, nikdy by do „konkurence“ s ní nešli, protože má prý neopakovatelnou atmosféru. Po těchto slovech složil poklonu všem přítomným a vyzdvihl dvě nominace, které na něj nejvíce zapůsobily.

cena Ď

cena Ď

cena Ď

V regionu hlavního města Prahy bylo v roce 2016 přihlášeno celkem 7 nominací na regionální cenu Ď (po uzávěrce regionálního kola jsou další přihlášené nominace přímo postoupené do kola celostátního). Přestože za zády hostů voněl připravený raut, nikdo nikam nespěchal a při vzájemném představování, naprosto spontánním, plynul čas dokonale nekontrolovaně. Stáli jsme nehnutě hodinu a půl a neuvědomovali si, že by nás mohly bolet nohy. Prostorem se linula vůně úžasného gulášku a nikoho nenapadlo zkrátit vyprávění nebo narušit jakkoliv stoprocentní soustředění, neboť záměrně, pokud to jde, nemáme mikrofony, aby co nejpřirozeněji každý za sebe promluvil a druzí svou tichostí a pozorností měli možnost projevit sounáležitost. Paní Hrozová z firmy BRALEP druhý den do telefonu řekla věty ve smyslu: „Nevěděli jsme, jak tato akce probíhá. Byli jsme překvapeni. Nic nebylo formální a navzájem nás to bavilo….“ Přestože se často mluví o vážných tématech, neschází veselá nálada. Jen tak mimochodem se na akci setká senátor s motorkářem a studentem, každý z jiného světa, avšak zde všichni coby nominovaní za dobré skutky – a hned je důvod tyto tři chlapy vzájemně seznámit…

Přehled nominací v regionu hlavního města Prahy 2016 najdete ZDE.

Nominace nastudovalo a hlasováním o udělené ceně Ď v regionu hlavního města Prahy 2016 rozhodlo regionální Kolegium ve složení, které Vám představujeme ZDE.

Neboť součástí této akce bylo udělení i ceny Ď ve Středočeském kraji 2016 - jak to dopadlo, se můžete podívat na článek ZDE.

cena Ď
Cenu Ď v regionu hlavního města Prahy 2016 vyhlásil majitel partnerské společnosti SVS spol. s r.o. pan Martin Dohnal. Cenu Ď sponzoruje od roku 2009 a od roku 2012 osobně zasedá v regionálním Kolegiu a pomáhá určit držitele ceny.

cena Ď
Cenu za The Prague British School převzaly se slibem předání do správných rukou paní ředitelka Klokánku Mgr. Marie Chovanová s kolegyní paní Zorou Vondráčkovou a dětmi.

Vítěznou nominaci přihlásil FOD Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – s tímto textem:
The Prague British School - spolupráce Klokánku Praha 4 a The Prague British School začala v roce 2009. Škola nejen pomáhá finančně (sbírky mezi rodiči), ale zároveň systematicky učí své žáky a studenty sociálnímu cítění a vnímání.
Děti z Klokánku se účastní společenských akcí školy, kdy se setkávají s žáky různých tříd a studenti naopak navštěvují Klokánek. Studenti 3. ročníku vždy celý školní rok dochází jednou týdně na dvě hodiny do Klokánku. Systematicky doučují děti a část společně tráveného času věnují hrám a vzájemnému poznávání. Studenti se tak dlouhodobě připravují na skutečnost, že v běžném životě jsou lidé, kteří potřebují pomoc druhých. Projekt oboustranně vychovává děti i studenty k vzájemné úctě, empatii, podpoře. Pro obě dvě skupiny jde často o nezapomenutelná setkání, která pro obě strany mohou být v budoucnosti jistě posilou nebo inspirací.
Škola pomáhá Klokánku prostřednictvím rodičů studentů podstatným způsobem i finančně několikrát ročně, peníze se využívají hlavně na volnočasové a prázdninové aktivity. Studenti a žáci PBS zabezpečují též dětem z Klokánku dárky k vánocům, kdy třídy v PBS si mezi sebe rozdělí dětská přání a dárek obstarají. I toto je aktivita, která pomáhá budovat vztah k slabším a méně šťastným osobám.
Projekt školy, kdy žáci a studenti pomáhají dlouhodobě těm, kterým byly dány do života překážky a břemena, je v Česku ojedinělý. Děkujeme The Prague British School za výchovu mladé generace k sociálnímu cítění; to je stejně důležité, jako velká finanční podpora, kterou škola každoročně poskytuje.


Regionální cena Ď nemá kategorie - všechny nominace byly regionálnímu Kolegiu předloženy společně bez rozdílů. Hlasováním bylo rozhodnuto, kdo získá „cenu Ď v regionu hlavního města Prahy 2016“, přičemž každý člen Kolegia rozhodoval na základě svého pohledu na svět. Tato cena byla udělena jako regionální šance k ocenění ještě před tím, než se všechny nominace z celé ČR setkají ve velkém finále, kde jsou již nominace rozděleny do příslušných kategorií - divadla, zoo, památky, dětské domovy, sociální ústavy apod. – přehled kategorií ZDE.

V celostátním kole rozhoduje Celostátní Kolegium, jehož složení najdete ZDE.

Každá regionální nominace, která nezískala cenu Ď v daném kraji, má šanci získat jednu z celostátních cen Ď při finálové ceremonii. Ten, kdo získal v jednom ze 14 krajů ČR regionální cenu Ď, má šanci v celostátním kole získat „cenu Ď posluchačů ČRo Dvojka 2016“ nebo hlavní „GRAND PRIXĎ 2016“.

cena Ď

Finálová ceremonie se koná 24. června 2016 od 14.30 hodin na Nové scéně Národního divadla v Praze, pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana, pod patronací Nadace pro transplantace kostní dřeně, ve spolupráci se sklárnou Artcristal Bohemia, za podpory generálního partnera Rodinného pivovaru Chodovar, za podpory společnosti SVS, spol. s r.o. (Karlštejn), za podpory společnosti PRVNÍ CHODSKÁ, za podpory společnosti ENWOX, za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, za podpory měst Ostrov, Nový Bor a Děčín, za podpory Královéhradeckého kraje a Moravskoslezského kraje, za podpory společnosti FUCHS OIL CORPORATION CZ, ve spolupráci s Národním divadlem, Rotary klubem, Českým rozhlasem Dvojka, celoplošnou televizí REGIONLNITELEVIZE.CZ a časopisem XANTYPA.

Poděkování za sounáležitost také náleží Jeho Eminenci Dominiku Kardinálu Dukovi, společnosti MPM párty-stany pana Michala Stárka, společnosti WORKPRESS AVIATION pana Bohumila Doubka, módnímu salonu MIRIAM Plzeň, RK EVROPA Plzeň, studentům maturitních ročníků Gymnázia Ostrov, paní Nadě Hynkové z Chodova u Kalových Varů, paní Jájině Raunerové z Chodova u Karlových Varů, rodičům pořadatele projektu Olze a Richardu Langerovým a Ing. Františku Lambertovi, který už šestnáct let cenu Ď podporuje.

Pozvání na finálovou ceremonii obdrží zdarma všichni nominovaní, nominující, členové regionálních Kolegií a další osobnosti, dle kapacity divadla.


Doplňující info pro zajímavost:

richard.langer@centrum.cz
- je adresa pořadatele projektu cena Ď, který v rámci "akce SAMOSPONZORING ceny Ď" začal profesionálně působit jako spolupracující realitní makléř renomované RK Evropa Plzeň s dosahem po celé ČR tak, aby byl k dispozici zejména partnerům a přátelům ceny Ď s tím, že z každé realizované zakázky získává provizi ve prospěch produkce ceny Ď 2016 a dalších ročníků - s cílem o nezávislé trvalé udržení projektu, s důrazem na letitou důvěru, kterou získal u partnerů ceny Ď, vkládajíc do této činnosti své jméno
- napište si o zasílání Richardových novinek v oblasti realit, třeba tím pomůžete budoucnosti projektu ceny Ď, protože nikdy nevíte, co se dovíte, koho doporučíte nebo zda sami tyto služby nevyužijete:)


  nahoru   |   domů
produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz