www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2017
Krajské nominace 2017:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2017
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / KRÁLOVÉHRADECKÝ   KRAJ -   CENA Ď   2017


Domov U Biřičky, Nový Hradec Králové nominuje:

Canisterapeutická skupina Domova U Biřičky - V květnu 2016 se náš canisterapeutický tým rozrostl. K naší již známé Amálce se připojila ještě Pacinka a psí bratři Cerry a Brooklyn. Jednou týdně odvádějí u klientů neuvěřitelný kus práce, rozdávají radost nejen mobilním klientům, ale i imobilním. Někdy si jdou jen lehnout do postele a nechávají se drbat, jindy jsou hlavní „atrakcí“ při skupinovém cvičení. Pokaždé když se tahle psí parta objeví, klientům září oči štěstím. Nutno podotknout, že Cerry a Brooklyn nejsou zcela typická rasa pro canisterapii, jsou to američtí stafordšírští teriéři, které mají často lidé spíše za „bojová plemena“, než mazlíčky do postele. Klienti je milují a vlastně všechno záleží na výchově a povaze psa. Tímto celé canisterapeutické skupině moc děkujeme, že k nám všichni se svými páníčky docházejí a zpříjemňují klientům jejich volný čas a to všechno bez nároku na finanční ohodnocení.

Šárka Kubíková - Šárka Kubíková zajišťuje v Domově U Biřičky přes dva roky Akademii III. věku. Ve spolupráci s aktivizační instruktorkou Evou Fridrichovou připravují klientům vzdělávání i v jejich pokročilém věku. Paní Kubíková je již sama v důchodovém věku a zároveň babičkou, přesto si najde čas na pomoc druhým. Akademie III. věku poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání. Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, v častých případech rozvíjejí i generační dialog. Akademie III. věku probíhá v Domově U Biřičky jednou za měsíc, na každé téma paní Kubíková shání lektora, který se celé odpoledne věnuje klientům. Paní Kubíkové děkujeme za její čas strávený přípravou a realizací Akademie III. věku.
ZOO Dvůr Králové a.s. nominuje:

Nadace ČEZ - záchrana posledních žijících bílých severních nosorožců - Nadace dlouhodobě tento náročný projekt podporuje a poskytuje jeho financování. Díky této podpoře můžeme realizovat záchranu posledních tří žijících jedinců na světě a to nosorožce bílého severního. Pomocí vývoje reprodukčních technologií, které dárce sponzoruje, se pokoušíme o rozmnožení tohoto víceméně vyhubeného druhu. Tato podpora je velmi důležitá, neboť výsledky projektu a nově vyvinuté technologie bude možné použít i k záchraně dalších ohrožených druhů savců.
Oblastní charita Hradec Králové nominuje:

Jitka Zadrobílková - Stromeček splněných přání - Paní Jitka Zadrobílková před 9 lety oslovila azylový dům – Domov pro matky s dětmi s nápadem uskutečnit charitativní akci zejména pro děti, popř. pro maminky, které se ocitly bez střechy nad hlavou. Konkrétně se jednalo o podporu klientů Domova v čase Vánočních svátků, v čase, který je pro všechny velmi citlivý, v plné jeho radosti i zranitelnosti. Málo kdo si uvědomuje, že patří možná k prvním interpretům nápadu samotného názvu „Stromeček splněných přání“ v celé ČR. Její nápad nezůstal pouze v rovině ideí, již v roce 2009 se projekt „Stromečku“ realizoval. V roce 2016 měl již své 8. pokračování. Paní Zadrobílková získala pro tento nápad nejbližší spolupracovníky, které ji pomáhají každoročně v realizaci této charitativní akce. Po dobu trvání akce „Stromeček splněných přání“ se tak podařilo naplnit přání cca 320 dětem, které dostaly dárky, o které si napsaly. Celkově pak ve výši cca 1 400 000Kč.
Podpora a morální rozsah celé akce, jejíž je paní Zadrobílková tvůrcem a realizátorem jsou v jejím celkovém výčtu přesažné a nedocenitelné.

Milan Vodvárka - pomoc u lidí bez domova, v domácí hospicové péči - Milan Vodvárka velký srdcař, pracant a hodný a laskavý člověk, kterého Oblastní charita Hradec králové na cenu Ď již nominovala před dvěma lety. Nicméně jeho nasazení a upřímná ochota pomáhat je pro naši činnost tak přínosná a důležitá, že si zaslouží nominaci opakovat.
Milan přišel do Oblastní charity Hradec Králové po své operaci. Byl po transplantaci ledviny. „Zachránili mi život a dali do mě spoustu peněz, abych byl naživu, tak musím zase něco vrátit…!“ a tak se s vervou a ochotou se pustil do dobrovolničení v rámci naší organizace.
Je mezi dobrovolníky již pátý rok a naší nominací vyjadřujeme poděkování za všechny roky, které dochází pomáhat. Přesto bychom rádi vyzdvihli právě uplynulý rok, kdy se věnoval převážně lidem bez domova a lidem nevyléčitelně nemocným.
V rámci domácí hospicové péče Milan docházel ke dvěma mužům. K jednomu krátce, ale s druhým pánem a jeho manželkou prožil několik týdnů. Díky své veselé nátuře a neutuchají zásobě historek a vtipů, kterými obveseloval manželský pár, se společně hodně nasmáli. Byl i velkou psychickou podporou rodině, když již nastal čas jen na slzy smutku.
Již třetí rok dochází Milan za lidmi bez domova. Nejprve zahajoval vaření polévky, kterou dostávají tito lidé denně zdarma. Od listopadu roku 2016 vaří každé pondělí guláš ze surovin od dárce. Kromě toho, že je výborný kuchař, je to člověk se srdcem na pravém místě, veselý, rozumný, umí pochválit, je lidský... Klientům je s ním dobře a na Milanovu službu se vždy moc těší.
Po večerech dochází již několik let celou zimu po večerech do Zimní noclehárny, kde lidé z ulice mohou přenocovat. Často přinese i tam něco dobrého, co doma připraví. Právem zaslouží nominaci na cenu Ď. Je upřímný, moudrý, dobrosrdečný člověk. Ve svém životě si sáhnul zdravotně na dno, ale podařilo se mu i díky svému optimistickému přístupu a své báječné manželce opět postavit na nohy. Mohl zůstat doma a litovat toho, že nemůže jezdit svým kamionem...Vážíme si jej pro jeho přátelství, pracovitost, odhodlání a veliké laskavé srdíčko.

Rodina Maříkova - Tříkrálová sbírka - Rodina Maříkova Karel a Anna Maříkovi žijí se svými šesti dětmi v malé vesnici 15 km od Hradce Králové. Úžasní laskaví rodiče, báječné, veselé, ochotné. Naše nominace této rodiny na cenu Ď je možností, jak upozornit, vyzdvihnout běžnou, normální, obyčejnou lidskou pomoc. Tu, která se nedá vepsat do ekonomických tabulek, tu která je pro mediální svět nezajímavá. Pro naši organizaci ale ne. Naopak. Již šestnáct ročníků Tříkrálové sbírky, každý další nový leden, se od domu Maříkových vypravují dvě skupinky dětí s průvodci. Dva dospělí a jejich děti. Nejstarší syn již dorostl a tak táta Karel má zdatného pomocníka průvodce Karla juniora. Bez ochotných laskavých srdečných lidí, kteří bez skrupulí prochází ulicemi a zvoní na domy, kteří bez ostychu a s důvěrou poprosí o dar do kasičky, by nikdy Tříkrálová sbírka nebyla tak úspěšná. Maříkovi jsou jedni z mnoha takových úžasných lidí, přesto vnímáme, že jejich nasazení a zapojení celé rodiny je v tomto směru ojedinělé a zaslouží si upřímně poděkovat. Nominací na cenu Ď chceme poděkovat především nominovaným Maříkovým i všem, kteří charitu podporují a pomáhají pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují.
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem nominuje:

Anna Holínská - Anička Holínská našemu domovu pomáhá dlouhodobě již přes 10 let. Svůj čas věnuje uživatelům našeho domova především při aktivizačních činnostech, kdy dochází pravidelně každý týden v úterý od 9:30 na „Chytré hlavičky“, což je aktivizační program pro uživatele domova. Anička je farářka z Církve československé husitské ve Dvoře Králové. Nápad „Chytrých hlaviček“ Aničku napadl po tom, co do našeho domova docházela za klienty si povídat, zpívat a modlit se. Právě při těchto individuálních rozhovorech s klienty postřehla tu věc, že je se zájmem pozorují i jiní klienti, proto je do rozhovoru zapojila a bylo jim všem prima. V tu dobu se začala odvíjet historie „Chytrých hlaviček“. „Chytré hlavičky“ jsou zaměřené vždy na dané téma a s nim spojené úkoly z různých oblastí (zeměpisu, matematiky, společenských věd, hudební a pohybové aktivity aj.) Téma bývá proloženo také biblickou průpravou (Křížová cesta, Desatero, Rajská zahrada). Každé setkání je pak zakončeno modlitbou. „Chytré hlavičky“ navštěvují všichni, kdo mají zájem, bez ohledu na své vyznání. Ať už lidé aktivně se zapojující do úkolů, cvičení, společných aktivit nebo ti, kteří pro své zdravotní indispozice spíše načerpávají pozitivní energii daných setkání.
V „Chytrých hlavičkách“ nejde až tak o trénování paměti ve smyslu vzdělávacích programů České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, ale spíše o vytvoření příjemného společenství naplněné Láskou, ve kterém případný nudný čas podzimu života plyne veseleji, rychleji a dá-li Bůh i smysluplněji. Oživování vědomostí, které tento program přináší, nese totiž v sobě i cosi hřejivého z ohně života a dopřává člověku jistý nadhled a humor. Záleží vskutku jen na našem srdci a chuti pomáhat sobě a druhým. Jsou to vždy setkání plné zábavy, smíchu, vtipu, ale i ponaučení. Na základě tohoto aktivizačního programu Aničky, ve spolupráci s Královéhradeckou diecézií Církve československé husitské a naším domovem, vznikly pracovní listy „Chytré hlavičky“, které sepsala sama Anička ze své dlouholeté praxe. Tento materiál je dostupný v knihkupectvích a poslouží jako metodická pomůcka nejen pro pracovníky se seniory, ve které najdou konkrétní příklady a náplň jednotlivých témat (setkání), ale dá se stejně tak dobře využít i při práci s dětmi. (https://www.kosmas.cz/knihy/222682/chytre-hlavicky/) V minulém roce Anička do svého programu zapojila dvanáctiletou Bětku, což je žákyně základní školy v Bílé Třemešné (vesnice nedaleko Dvora Králové), která se právě „Chytrých hlaviček“ také účastní a povzbuzuje tak mezigenerační vztahy, navíc si tuto spolupráci uživatelé našeho domova nemůžou vynachválit. Společně s kamarádkou Eliškou pro ně organizují různé hry a aktivity, jako jsou divadelní představení nebo poznávání divoce rostoucích květin. Dívky nechtějí, aby jen ony samy seniorům něco předváděly, snaží se je aktivně zapojit a vytvořit tak něco společně. Bětka s Eliškou pracují pod dohledem nominované Aničky Holínské, od které se inspirují právě jejím aktivizačním programem „Chytré hlavičky“. I tato skutečnost inspirovala Theodoru Remundovou, českou režisérku, o natočení krátkého dokumentárního filmu pro Českou televizi s názvem Bětka a chytré hlavičky, kde nám Bětku představují a také seznamují právě s programem „Chytrých hlaviček“. Anička Holínská pro celý náš domov a hlavně pro uživatele domova dělá jako dobrovolnice opravdu mnoho pěkného, proto bychom jí tímto chtěli vyjádřit jedno velké Ď, nejen za domov, ale obzvláště právě za uživatele našeho domova, které ona doslova nabijí energií a silou do života.
Domov důchodců Police nad Metují nominuje:

Pavel Čapek - Pan Pavel Čapek je učitel hudby v Základní umělecké škole v Polici nad Metují a dochází již více než 5 let pravidelně (1x za 14 dnů) ve svém osobním volnu a bez nároku na odměnu do našeho Domova důchodců v Polici nad Metují. S uživateli se schází při společném zpívání. Na jejich přání s nimi hraje a zpívá většinou lidové písničky i písně jiného žánru, k poslechu zahraje známé skladby světových autorů. Přichází vždy s dobrou náladou, úsměvem a otevřeným srdcem, na což naši uživatelé velice dobře reagují a jeho návštěvy u nás jsou velice oblíbené a hojně navštěvované. Má dobrý vliv i na uživatele s demencí, kteří již téměř nekomunikují a během písničky začnou zpívat, tleskat, pohybovat se v rytmu hudby. Je evidentní, že jeho působení na všechny uživatele má blahodárný vliv. Ze zpívání odcházejí spokojeni a usměvaví, jsou nabiti pozitivní energií, což se odráží na jejich psychickém i fyzickém stavu. Kromě těchto pravidelných návštěv dochází do našeho domova i se svými žáky na mnohá vystoupení a k různým příležitostem (Štědrý den, Den seniorů, Svátek matek apod.). Dalším úžasným zážitkem jsou pro naše uživatele jeho varhanní koncerty v polickém kostele, které si několikrát ročně pouze pro ně připraví.
Pana učitele mají všichni naši uživatelé velice rádi. Touto nominací bychom chtěli vyjádřit poděkování za jeho nezištnou pomoc, obětavou práci a čas, který s láskou věnuje našim uživatelům. Je to člověk s velkým srdcem a rozdává radost a dobrou náladu starým a nemocným lidem, což se nedá penězi vyjádřit. Věříme, že si ocenění zaslouží. Kolektiv obyvatel a zaměstnanců Domova důchodců Police nad Metují.
Oblastní charita Červený Kostelec - středisko Domov sv. Josefa nominuje:

Lukáš Rak - Kdyby nebylo nasazení, ochota a empatie Lukáše Raka, neměli by klienti v Domově sv. Josefa zážitky, z kterých pak dlouho žijí a dávají jim zapomenout na jejich nelehký úděl. Dovedete si představit, že jste "zavření" třeba rok ve svém bytě ve 3. patře bez výtahu a Váš obzor společenský a kulturní se zúží maximálně na pohled z okna nebo na pobyt na balkoně? Ano. I tací jsou klienti, kteří přijíždí na pobyt do Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové. A to jsou potom doslova šťastní, když se v Domově dozví, že se mohou přihlásit na výlet do kina, do divadla, na festival, na Kuks, do ZOO, do Prahy anebo dokonce i na Sněžku či Ještěd. A takový pomocník 3 v 1 jako Lukáš je pak pro ně k nezaplacení. Lukáš Rak je ošetřovatel, řidič i současně ochotný pro každou srandu. Udělá doslova to, co vidí na očích klientů. Teď mluvím o tom, jak je vzal do náručí a "tahal" je do prvního patra v zámku v Ratibořicích, protože tato památka není bezbariérová. Stejně tak například klienty nosil na Sněžce do lanovky, aby sjeli ze Sněžky. Příhod s ním mají klienti daleko více. To když se třeba v Babiččině údolí převleče za Viktorku a chodí po splavu :-) Lukáš Rak v roli ošetřovatele a řidiče pracuje v Domově sv. Josefa 13 let a pořád ho to ještě baví .... Klienti ho doslova zbožňují.
Výlety s ním se dají počítat mezi terapii pro nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

Manželé Jana a Oldřich Štěpánovi - Tito manželé stáli u zakládání volnočasového spolku Arnika ve Dvoře Králové. Spolek na podzim oslaví 15 let trvání! Arnika je pro Domov sv. Josefa velmi potřebná, protože do Domova vysílá dobré duše, které se věnují našim klientům. Jana tento spolek zaštiťuje i koordinuje a po celá léta „drží“ i sama se zúčastní organizace některých pravidelných akcí jako je Vítání čtvera ročních období a nákupů, které patří k nejoblíbenějším akcím pořádaným v Domově.
Oldřich pracuje jako dobrovolník v tvořivé dílně. Ze všech členů Arniky má nejvíce dobrovolnických hodin. Dneska už nikdo nespočítá, kolik hodin návštěvníkům tvořivé dílny věnoval – ať už s pomocí výrobků v dílně samotné při výrobě různých dárečků nebo i doma ve svém volném čase a na své náklady. To když klienti odjíždí a potřebují dodělat třeba košíčky, to má napilno. Stejně tak když třeba i v pozdních večerních hodinách přijíždí do Domova a vypíná keramickou pec…
Je velmi skromný, pracovitý – vše dělá nenápadně a hlavně nezištně.
Neumím si představit, až manželé Štěpánovi odejdou do důchodu, kdo je nahradí…
Dětský domov a školní jídelna Nechanice nominuje:

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Již od roku 1997 funguje tato úžasná parta lidí, z pohledu nezasvěcených potřebujících pomoc, organizuje megaakci, která ve finále udělá radost mnoha dětem z dětských domovů a „velkým dětem“ z domovů sociální péče a pomáhají jim splnit vánoční přání za podpory tisíce dárců.
Domov pro matky s dětmi, Hradec Králové nominuje:

Jitka Zadrobílková - Stromeček splněných přání - Paní Jitka Zadrobílková před 9 lety oslovila azylový dům – Domov pro matky s dětmi s nápadem uskutečnit charitativní akci zejména pro děti, popř. pro maminky, které se ocitly bez střechy nad hlavou. Konkrétně se jednalo o podporu klientů Domova v čase Vánočních svátků, v čase, který je pro všechny velmi citlivý, v plné jeho radosti i zranitelnosti. Málo kdo si uvědomuje, že patří možná k prvním interpretům nápadu samotného názvu „Stromeček splněných přání“ v celé ČR. Její nápad nezůstal pouze v rovině ideí, již v roce 2009 se projekt „Stromečku“ realizoval. V roce 2016 měl již své 8. pokračování. Paní Zadrobílková získala pro tento nápad nejbližší spolupracovníky, které ji pomáhají každoročně v realizaci této charitativní akce. Po dobu trvání akce „Stromeček splněných přání“ se tak podařilo naplnit přání cca 320 dětem, které dostaly dárky, o které si napsaly. Celkově pak ve výši cca 1 400 000Kč.
Podpora a morální rozsah celé akce, jejíž je paní Zadrobílková tvůrcem a realizátorem jsou v jejím celkovém výčtu přesažné a nedocenitelné.
doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. nominuje:

Jitka Košínová - osobní trenérka fitness programů, pacientka po transplantaci kostní dřeně, podporovatelka osvěty, dárcovství, edukace v oblasti dárcovství kostní dřeně a léčby leukémií.
Navrhuji ocenění za projekt Pochod na Sněžku, kdy každoročně od roku 2014, na začátku září, organizuje Jitka spolu s přáteli pochod na Sněžku z Velké Úpy, za účelem upozornit veřejnost na problematiku dárcovství kostní dřeně, získat prostředky na podporu dárcovství kostní dřeně a pacientů s leukémií a po transplantaci kostní dřeně. Akce pomáhá pacientům k rekondici a zapojení se spolu s řadou sympatizantů zpět do aktivního života.
Dětský domov, ZŠ a ŠJ Dolní Lánov nominuje:

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Projekt „Daruj hračku“ nabízí dětem z dětských domovů možnost splnění vánočního přání. Děti z našeho dětského domova jsou převážně ze sociálně slabých rodin a rodiče nemají mnohdy finanční možnosti. Rozzářené oči dětí a jejich úsměv pod vánočním stromečkem je pak odměnou pro všechny. Projekt je dobře organizačně zajištěn. Do týmu jsou zapojeni i zdravotně znevýhodnění lidé upoutané na invalidním vozíku, což je další úžasná věc.
Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Pomáhají nám v našem DD již několik let plnit přání dětem k vánocům.
Domov bez bariér, Hořice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Jsme v projektu úplnými nováčky. Uživateli našich služeb jsou dospělí lidé s tělesným postižením, většina z nich žila plnohodnotným životem. Po úrazu či náhlé nemoci se díky handicapu ocitli ve velmi těžké situaci, kterou jim pomáháme zvládnout. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří prostřednictvím společnosti TANGO splnili našim uživatelům přání, která by si sami dovolit nemohli.
Dětský domov a školní jídelna Vrchlabí nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Již třetím rokem si mohou děti z našeho dětského domova díky Tango – Daruj hračku přát k Vánocům to, po čem touží a co si přejí. Přínosem tohoto projektu pro náš domov jsou spokojené děti, kterým bychom z rozpočtu DD všechna přání nemohli splnit. Pro starší děti je velkou výhodou, že si mohou doplnit výbavu, kterou využijí při odchodu z DD.
Velké poděkování patří nejen p. Pavlu Klempíři, ale i celému kolektivu Tango – Daruj hračku a v neposlední řadě i lidem, kteří dárky darují.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz