www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2019
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   J I H O Č E S K É M   K R A J I   2 0 1 9


Klub Divadla Oskara Nedbala v Táboře zažil 16. května 2019 velmi vřelé setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Letos se v Jihočeském kraji soustředilo 20 nominací na cenu Ď a velmi hezkým poznatkem bylo, že jejich skladba je pestrá a různorodá. O to víc se světy zde potkávané doplňovaly a zajímaly o sebe, což se projevilo naprostým soustředěním všech aktérů krajského kola, mladých žáků, dospělých v aktivním věku i zralých lidí, přičemž se tu skloňovala slova jako základní škola, dětské domovy, hospice, výtvarné umění, zdravotnictví, kultura, divadlo…

cena Ď


cena Ď

„Cenu Ď v Jihočeském kraji 2019“ jsem zorganizoval ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou. Velké poděkování náleží nezištným členům „Kolegia ceny Ď v Jihočeském kraji“, jejichž složení můžete vidět zde:
http://www.cena-d.cz/kolegiumjihoceskykraj2019.html

Akce se uskutečnila za podpory:

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře – od roku 2014 poskytuje nezištně prostor pro konání krajského kola ceny Ď

Město Tábor – od roku 2014 nezištně zajišťuje pohoštění pro nominované mecenáše a dobrodince bez ohledu na změny po volbách, je v tomto směru vzorově apolitické a pohostinné, což nebývá jinde pravidlo a tak tomuto městu náleží dík

Ing. Štěpán Pavlík – starosta Tábora, který převzal nad krajským kolem záštitu a morálně se o projekt osobně zajímá

Nadační fond pomoci Karla Janečka – morálně podporuje celý projekt ceny Ď od roku 2016, nesmírně se zajímá o příběhy nominovaných, projevuje nominovaným obdiv a pomáhá pořadateli projektu v rámci zajištění některých produkčních nákladů, jedná se o neuvěřitelně lidský přístup a osobní zájem o projekt ceny Ď, že skutečně „klobouk dolů“

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - Sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek – nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnu cenou vyrobenou rukodělně

Český rozhas České Budějovice - nezištně se roky zajímá o mecenáše a dobrodince nominované na cenu Ď, ředitel pan Ing. Duspiva se osobně zajímá o všechny nominace a to celoročně, je v tomto smyslu neskutečným příznivcem mecenášství a dobrodiní a patří mu velký dík


cena Ď


cena Ď


Na ceně Ď v Jihočeském kraji všem přítomným nominovaným osobně za jejich počiny poděkoval ředitel ČRo České Budějovice Ing. Zdeněk Duspiva, který osobně, doma ve svém volném čase, všech 20 nominací pečlivě pročetl…, aby věděl, s jakými úžasnými lidmi má v Táboře na ceně Ď tu čest se setkat.

cena Ď

„Cenu Ď v Jihočeském kraji 2019“ předávali (zprava): Mgr. Jarmila Lambertová – od roku 2011 členka krajského Kolegia, jinak učitelka Táborského soukromého gymnázia, Mgr. Kateřina Kubešová – dramaturgyně Divadla Oskara Nedbala zastupující zde členku krajského Kolegia a ředitelku divadla Mgr. Lindu Rybákovou, Ing. Zdeněk Duspiva – člen krajského Kolegia a ředitel ČRo České Budějovice…

cena Ď

„Cenu Ď v Jihočeském kraji“ získali pan Milan Švarc a paní Ivana Kotrchová (Švarctrans s.r.o.), které zde zastoupil autor nominace – ředitel Dětského domova Žichovec Mgr. Josef Peiker (mající ohromnou radost – neboť pár let již nominují a konečně to dopadlo - prý se okamžitě vydá cenu předat), který nominaci zdůvodnil slovy:
Milan Švarc a Ivana Kotrchová, Švarctrans s.r.o. - Pan Milan Švarc i paní Ivana Kotchová z vedení firmy jsou pro náš Dětský domov Žíchovec nejen sponzoři, ale už i přátelé. Podporují nás již devět let finančními dary v období vánoc, charitativními sbírkami, v případě potřeby bezplatnou přepravou na akce DD, jak v zimě, tak v létě. Navštěvují nás i během roku, jejich návštěvy jsou vždy příjemné a dětem přinášejí radost, pravidelně se zúčastňují besídek našich dětí.

cena Ď


Jako pořadatel projektu o udělovaných cenách zásadně nerozhoduji, neboť jsem pouhý organizátor a jinak člověk tisíce chyb. Cenu uděluje ten, kdo nominoval - a vážené Kolegium, tvořené osobnostmi - pokud tuto nominaci vybere k ocenění. Po 19 letech fungování projektu, kdy se vše, díky za to, daří realizovat podle mých původních představ a pro stovky lidí se stala cena Ď součástí jejich pohledu na život, jsem si ale s hlubokou pokorou a věřím souhlasem i vás všech uštědřil malé privilegium, coby pořadatel, občas udělit „certifikát vytavený pro výjimečné tváře atmosféry, srdečnosti a smysluplnosti při cenách Ď“, protože práce kolem ceny Ď někdy přináší i krásnou komunikaci s aktéry ceny Ď, která spoluvytváří atmosféru celého projektu, dává podtext mému těšení se na akce ceny Ď a na setkávání s těmito lidmi, od nichž dostávám pro můj život a věřím ti ostatní kolem zase pro ten jejich, velkou inspiraci a radost. Tak takhle to vzniklo s certifikáty pro výjimečné tváře ceny Ď, což nemá vazbu na ocenění…, ale na akci ceny Ď se předají a oba dva, předané v premiéře v Táboře, udělaly nesmírnou radost! Ten první někdejší celoživotní galeristce paní Marii Hanušové (dojetím plakala a plakala) a ten druhý paní učitelce Martině Pobříslové ze ZŠ J. K. Tyla v Písku, kterou sem doprovodili žáci z parlamentu školy, kteří byli autory nominace pro paní učitelku.

cena Ď


cena Ď


Znění všech nominací na cenu Ď v Jihočeském kraji najdete zde:
http://www.cena-d.cz/nomkrajjihocesky2019.html

Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 16. květnu bylo přihlášeno 214 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 150 tisíc lidí.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Foto: archiv ceny Ď

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz