www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2019
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   J I H O M O R A V S K É M   K R A J I   2 0 1 9


Konferenční sál Hotelu Slavia v Brně zažil 21. května 2019 vlídné, veselé, intenzivní a místy dojemné setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Zájem o účast byl velký a po celou dobu akce byli všichni nesmírně vnímaví vůči všemu dění, že když jeden vyprávěl, bylo v sále neuvěřitelné ticho, jak mu druzí se zájmem naslouchali. Prostředí Hotelu Slavia v Brně, který po stránce jídla a pití zvané mecenáše a dobrodince hostil, umocnilo důstojný dojem všeho, co zde zaznělo, co se zde událo. Prestiž, pokud by o ní měla být řeč, zase zajistila spolupráce se statutárním městem Brnem, které již několikátým rokem „cenu Ď v Jihomoravském kraji“ finančně podpořilo, což zde funguje naprosto přirozeně, bez protekcí (každým rokem napíšu žádost, aniž bych zde kohokoliv znal), se snahou skutečně podpořit produkci tohoto projektu – děkujeme!

cena Ď


„Cenu Ď v Jihomoravském kraji 2019“ jsem zorganizoval ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou. Velké poděkování náleží nezištným členům „Kolegia ceny Ď v Jihomoravském kraji“, jejichž složení můžete vidět zde:
http://www.cena-d.cz/kolegiumjihomoravskykraj2019.html

K hlavnímu programu akce – předání „ceny Ď v Jihomoravském kraji 2019“, bylo pro zajímavost setkání a větší dopad akce přidruženo předání dalších krajských cen Ď pro oblast Moravy:

cena Ď ve Zlínském kraji 2019

cena Ď v Olomouckém kraji 2019

cena Ď v Moravskoslezském kraji 2019

Akce se uskutečnila za podpory:

Statutární město Brno – od roku 2016 každým rokem finančně podpořilo cenu Ď v Jihomoravském kraji, stejně jako v roce 2019, kdy na žádost o dotaci reagovalo nesmírně vstřícně, čehož si vážíme

Hotel Slavia v Brně – druhým rokem poskytl aktérům akce pohoštění, děkujeme

Nadační fond pomoci Karla Janečka – morálně podporuje celý projekt ceny Ď od roku 2016, nesmírně se zajímá o příběhy nominovaných, projevuje nominovaným obdiv a pomáhá pořadateli projektu v rámci zajištění některých produkčních nákladů, jedná se o neuvěřitelně lidský přístup a osobní zájem o projekt ceny Ď, že skutečně „klobouk dolů“

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - Sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek – nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnu cenou vyrobenou rukodělně

cena Ď

Jedním z těch, kteří svou nominací děkují mecenášům a dobrodincům, byl druhým rokem zde přítomný Ing. Pavel Perout z Oblastní charity Blansko (vloni jejich nominace získala krajskou cenu Ď v Olomouckém kraji), který promluvil o smyslu ceny Ď a o neopakovatelné atmosféře finálové ceremonie v Národním divadle v Praze.

cena Ď

Od roku 2011 nezištně ceně Ď pomáhá pan Ladislav Chmelík, předseda Českého filharmonického sboru Brno a již 9 let člen Kolegia ceny Ď v Jihomoravském kraji, který každým rokem předává krajskou cenu Ď a pro velký osobní zájem o nominované, jejich příběhy a pro význam jejich činností a počinů – následně navštěvuje finálové ceremonie v Národním divadle v Praze. Od loňského roku spolupředává také krajské ceny Ď pro další kraje na Moravě.

cena Ď


cena Ď


cena Ď

Před předáním cen, jsme představili každého přítomného hosta z řad nominovaných i nominujících a tak zde nahlas a upřímně mnohokrát zaznělo „děkujeme“.

cena Ď

Nejstarším účastníkem byl velmi dojatý a současně atmosférou nadšený (chválil humor kombinovaný s obsahem myšlenek ceny Ď, ale i všech, kteří o sobě promluvili, spád akce a vůbec vše, že se něco tak krásného děje…) pan Vladimír Schlimbach, který byl nominován za unikátní 54 leté vedení dívčího saxofonového orchestru, jenž vymyslel a podnes ve svých 84 letech vede.

cena Ď

„Cenu Ď v Jihomoravském kraji 2019“ převzala paní Taťána Marie na základě znění nominace od Ing. Jaroslavy Valové - SIKO KOUPELNY:
Dovoluji si předložit Nominaci pro úžasnou dámu Taťánu Nepustilovou z Brna. Je patronkou SOS dětských vesniček pro Českou republiku, hlavní pomoc směřuje do brněnské vesničky. Rozšiřuje povědomí široké veřejnosti o tom, co SOS vesničky dělají, o jejich programu i o konkrétních příbězích, které prožívají. Není to jednoduchá cesta, dává ale velký smysl. Už 7 let jim stojí po boku, za svůj největší úspěch považuje projekty, „Na jedné lodi“ a „Odpalujeme pro děti“, kterými se financovala rekonstrukce dětského hřiště v Brně, protože to staré jim z bezpečnostních důvodů zavřeli. Pro tento projekt zajistila výtěžek v celkové výši 599.350 Kč.
Kromě tohoto projektu realizovala také projekt „Praxe pro děti“, které v průběhu letních prázdnin měly možnost získat placenou pracovní brigádu, aby získaly povědomí o práci, povinnostech a dokázaly se po ukončení vzdělání lépe zařadit do společnosti. Celou organizaci zajišťovala paní Taťána, nabídky zaměstnavatelů i propojování s mladistvými dětmi.
Vzhledem k tomu, že je to i úspěšná podnikatelka (vzdělávací a poradenská firma TLC), má mnoho kontaktů a tím získává pro dětské aktivity mnoho nových sponzorů a partnerů. Díky tomu se každý rok realizuje mnoho akcí, které mají charitativní účel, výtěžek jde vždy na konkrétní projekt vesniček. Díky její pomoci se realizovalo několik sbírek u významných zaměstnavatelů Jihomoravského kraje, zajistila plavbu chorvatské regaty s výtěžkem pro SOS vesničky, golfový ples pro vesničky, realizoval se vánoční koncert, pomohla zajistit finanční dotace z MMB, zajistila sponzora na nákup technického vybavení atd…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eW3I3zajQYk
https://www.tatanamarie.cz/blog/categories/pom%C3%A1h%C3%A1m

cena Ď


Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 20. květnu bylo přihlášeno 215 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 251 tisíc lidí a získaly přes 3.690 sdílení.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Foto: archiv ceny Ď

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz