www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2019 - info
Realizovaná krajská kola 2019
Krajské nominace 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / KARLOVARSKÝ   KRAJ -   CENA Ď   2019


Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově nominuje:

Lions Club Mariánské Lázně - Lions club nás podporuje již 25 let, postupně nám pomáhal i s rekonstrukcí objektu, sháněním finančních prostředků na rekonstrukci, vybavení, pomáhají nám při jednotlivých akcích a pravidelně za námi jezdí a grilují s klienty, zajišťují diskotéky a společné akce- výlety, prodejní akce atd.

Ing. Jaroslav Lukšík nominuje:

Anna Rajserová - Rodačka z Bečova nad Teplou ročník 1933 se přes svůj vysoký věk vždy ochotně podělí o své vědomosti a shromážděné dokumenty. Vždy nezištně pomáhá při akcích pořádaných městem přesto, že je často za svou vytrvalost při uplatňování svých připomínek přehlížena. Bezplatně pomáhá s tlumočením v německém jazyce. Například dobrovolným hasičům pomáhala pátrat po jejich historii a vzhledu historické zástavy Vytrvale připomíná co je třeba pro obec udělat, aby vzkvétala, a je vždy připravena svým osobním podílem tomu napomoci. Její nasazení může sloužit mnohým daleko mladším lidem jako příklad jak se má člověk ke svému okolí chovat.

Bečovská kovadlina,z.s. - Spolek působí od roku 2012 a sdružuje kováře z Evropy. Většinou v září pořádá „Kovářské symposium“. Kováři kteří se této akce zúčastní mají každý rok zadané jiné společné téma a z přímo před očima diváků vytvářejí své představy o ztvárnění zadání. Diváci mají možnost nejen přihlížet, ale i si vyzkoušet práci kováře. Vícedenní symposium provází velmi bohatý kulturní doprovodný program. Vzniklé skulptury jsou následující rok osazeny na vybraných místech ve městě. Za nejzdařilejší považuji skulpturu „Dotýkat se nebe“. Tato je umístěna na Zlatém Vrchu nad městem. Všechna dosud vytvořená kovářská díla vzbuzují živý zájem veřejnosti a oživují pohledy na město. Tato letitá činnost se bohužel u části vedení města setkávala se značným odporem, protože neměla zpracovanou nákladnou architektonickou studii. Udělali stezku „Po stopách umění a kovu“ a upozorňuje na všechny bečovské památky.

TyfloCentrum Karlovy Vary nominuje:

KOMPAKT spol. s r.o. - „Reklamní agentura Kompakt se snaží svým nejprestižnějším projektem Sociální automobil obnovovat vozový park organizacím, které pomáhají handicapovaným či jinak sociálně znevýhodněným osobám, především dětem. Tento projekt realizují již od roku 1996 a za 22 let se podařilo předat již 800 sociálních automobilu po celé České republice.

V Karlovarském kraji byl projekt Sociální automobil pro TyfloCentrum K.Vary v pořadí již třináctým úspěšně předaným automobilem, který v průběhu 20 ti let pomohl obnovit vozový park v KV kraji dětským domovům, Vesničce SOS K.Vary, Pomoci v nouzi Sokolov, Hospici Cheb, DOZP Hazlov a dalším organizacím.

Automobil Dacia Dokker bude sloužit našim pracovníkům pro terénní práci při cestách za našimi zrakově handicapovanými klienty po celém KV kraji. ¨ Touto nominací bychom chtěli vyjádřit poděkování agentuře Kompakt s.r.o., za její iniciativu a podporu nejen ve prospěch zrakově postižených, ale i dalších potřebných a smysluplných projektů v sociální oblasti.“

SilentLab, Verti CONTREA - Parta mladých filantropů zaplatila registraci na karlovarský Mattoni 1 maratón našemu nevidomému klientovi a jeho trasérovi. 19. května 2018 si tak Michal s trasérem Mílou v čase 3 hodin doběhl pro svoji první medaili. Touto nominaci bychom chtěli těmto mladým lidem vyjádřit poděkování za splněné přání našemu zrakově postiženému klientovi.

Denní centrum Mateřídouška o.p.s., Chodov nominuje:

Střední pedagogická škola, Gymnázium a Vyšší odborná škola - SpgŠ , Gymnázium a VOŠ v Karlových Varech je jedním z největších partnerů Denního centra Mateřídouška , o.p.s. v Chodově. Vedení školy poskytuje zajištěním dobrovolníků pomoc a podporuje aktivity ,,Mateřídoušky“. V předchozích letech byla v prostorách školy opakovaně organizována burza výrobků klientů Sociálně terapeutických dílen z Chodova a Sokolova. Zisk z této akce byl vždy v řádu několika tisíc korun. Před třemi lety se uskutečnil v prostorách školy první předvánoční jarmark v rámci Dne otevřených dveří školy, kdy jsou nabízeny výrobky žáků, studentů i vyučujících. Výtěžek je vždy určen jako dar konkrétnímu klientovi DC Mateřídouška. Letos byl příspěvek ve výši 10 000,-Kč věnován Ondrovi, v předchozím roce stejná částka Michalce a ještě předtím Natálce. Pro tu byl před několika lety uspořádán benefiční koncert Karlovarského dívčího sboru této školy, který všechny tyto aktivity odstartoval. Samozřejmostí je také pomoc žáků při různých aktivitách ,,Mateřídoušky“, jako je Den dětí, návštěvy divadel, různé výlety a jiné. Velké poděkování patří pedagogům školy, hlavně pak paní Mgr. Evě Hruškové, která tyto akce organizuje a pořádá, žákům i studentům, kteří se jich ochotně zúčastňují. Bez jejich pomoci bychom vše těžko zvládali.

Marie Sadilová - Paní Marie Sadilová byla jednou ze spoluzakladatelek Denního centra Mateřídouška, stála u zrodu tohoto zařízení. Od roku 2007 byla také členkou redakční rady časopisu ,,Porozumění“, kde klienti se svými tetami každý měsíc informovali o životě ve stacionáři. Při příležitosti oslav 25. výročí vzniku ,,Mateřídoušky“ byla za svou dlouholetou práci oceněna. Paní Marie Sadilová dosud do stacionáře dochází, účastní se mnoha akcí, které se zde pořádají a zajímá se o veškeré dění v tomto zařízení. Děkujeme za dlouholetou obětavou práci a stálý zájem.

místní kolegium Chodov nominuje:

ŠAK – Školní atletický klub Chodov - V loňském roce byl v našem městě uspořádán již 18. ročník sportovní akce Maxištafeta, kterou zorganizovali ředitel é závodu pan Mgr. Martin Horváth, pan Lukáš Kopecký a pan Miloslav Zítka. V tomto roce, při příležitosti ,,dospělosti“ závodu, se poprvé běhalo s humanitárním záměrem a zároveň vznikl nápad zapojit Denní stacionář Mateřídouška. Příchozí mohli přispět libovolnou částkou do kasičky a Školní atletický klub přidal za každé uběhnuté kolečko 3,33,-Kč – trať měří 333,33 metrů, proto ta poměrná částka. Běhá se 24 hodin, zapojují se také atleti z okolí z jiných klubů. Jediný limit je jedno kolečko, závod je určen pro širokou veřejnost od dětí až po jakýkoliv věk. Je zde možnost stanování, přespání v chatkách. Výtěžek z této akce byl věnován Dennímu centru Mateřídouška. Další akcí pořádanou Školním atletickým klubem Chodov, je nový závod v Karlovarském kraji, nazvaný "Chodovská vlečka“. První ročník se uskutečnil v roce 2016. Běhá se v areálu Bílá voda, trasa závodu přivádí běžce těsně pod vlečku, kudy se vozí hlušina k ukládání po těžbě – odtud název závodu. Startovné, zaplacené závodníky, bylo věnováno nemocnému Martínkovi, v dalším roce Natálce a v posledním roce Ondrovi. Organizátorům obou závodů patří velký dík. A nejen jim, ale také předsedovi ŠAK panu Mgr. Liboru Dočkalovi za dlouholeté vedení sportovního klubu, který musel tuto činnost ze zdravotních důvodů ukončit.

Gymnázium a střední odborná škola Chodov, p.o. - Gymnázium a střední odborná škola Chodov – žáci této školy se zúčastňují každoročně mnoha akcí, jako je Tříkrálová sbírka, Světluška, Bílá pastelka, Květinový den, Srdíčkové dny. Výtěžky z těchto sbírek jsou věnovány na charitativní účely. Vybírají oblečení pro Armádu spásy, sbírají víčka pro nemocnou Natálku. Zapojili se do akce ,,Evropský den pro cystickou fibrózu“. Vyrobili větrníky a pomocí fotografie podporu medializovali. Jako bonus proběhla mezi jednotlivými třídami i zaměstnanci školy sbírka, kdy se vybralo 2 250,-Kč a částka byla věnována na podporu nemocných. Zapojili se také do akce "Ukliďme svět, Ukliďme Česko“, kdy se na 150 žáků spolu se svými učiteli vydalo do okolí našeho města a nasbírali přes dvě tuny odpadu. Poděkování patří žákům a také pedagogům, kteří je k těmto aktivitám podněcují.

Jaroslava Raunerová, Karlovy Vary nominuje:

Radka Lelková - Paní Radka Lelková je v kontaktu s týmem RWTTC, který umožňuje handicapovým dětem + dospělým na speciálních sportovních vozíčcích, se účastnit s týmem běžců maratonských běhů společně s tisíci dalšími zdravými běžci. Paní Radka zajistila takový vozík, který byl Peťce předán v Praze-Runczech-Birell- běh na 10km. Paní Radka s týmem běžců, s Peťkou uběhla 10km. Pro Peťku to byl nezapomenutelný zážitek a parádně si běh užila. Společně se ještě účastnily dvou charitativních závodů. Radka na Peťulčin vozík přispěla. Díky její aktivitě dostala Peťka super vozík, který hodně využíváme i pro nádherné zážitky. Děkujeme!

Sport pro všechny při TJ Ostrov nominuje:

Věra Mrázová - Paní Věra byla dlouhá léta vedoucí cvičitelka oddílu Cvičení rodičů s dětmi. Tříletým až pětiletým dětem se věnovala ve svém volném čase přes 40 let. Své organizační schopnosti využila také při pořádání závodů pro děti a jako hlavní organizátor sportovních akademií v Kulturním domě Ostrov za účasti sportovců všech sportovních klubů města. Paní Věře Mrázové chce poděkovat touto cestou Výbor oddílu Sport pro všechny při TJ Ostrov a rodiče dětí, kterým se věnovala.

Milena Smolová - Paní Milena vede přes 60 let cvičení pro ženy. Dříve v oddíle ZRTV nyní v oddíle Sport pro všechny. I v 80 letech stále předcvičuje a stará se o ženy. Paní Mileně děkují ženy z tělocvičny 5. ZŠ Myslbekova, Ostrov a Výbor oddílu Sport pro všechny při TJ Ostrov.

Jitka Kitzbergerová, Ostrov nominuje:

Pavel Petričko - Ano! Ď – děkuji moc Pavlovi Petričkovi a kolektivu pracovníků ze Zdravotních potřeb v Ostrově. Léta jsem poslouchala jen a jen chválu a pak přišla situace, kdy těžce onemocněl můj (dnes již zesnulý) manžel. V té době jsem poznala pana Petrička a kolektiv jeho pracovníků. Z doslechu vím, že sponzoruje i některá místní zdravotnická zařízení. Pomáhá lidem v těžkých zdravotních situacích. Ano! Ď – děkuji moc! Myslím si a je to mé přesvědčení, že by si pan Petričko s kolektivem zasloužil cenu Ď!

Domov pokojného stáří v Ostrově - Ano! Děkuji moc kolektivu Domova pokojného stáří v Ostrově. Více jak rok jsem byla ve styku s kolektivem vedeným paní Aloisií Schubertovou a věřte, že pokud bych někdy potřebovala umístění do sociálního zařízení pro seniory, pak bych volila tento domov. Byla jsem přítomna několikrát dopoledního programu pro seniory. Za dobu více jak jednoho roku jsem vnímala chod tohoto zařízení. Mohla bych se zde rozepisovat. Ale ne- jen veliké díky za záslužnou a velmi těžkou práci, kterou tam všichni zvládají s obrovskou dávkou empatičnosti a pochopení pro nemocné seniory.

Nemocnice Ostrov, interní oddělení - Ano! Ď –Děkuji moc! ještě jednomu kolektivu, a to lékařům, sestrám i sanitářům interního oddělení nemocnice v Ostrově, kde byl můj manžel hospitalizován od 7/2017 do prosince téhož roku. Mohu zase jen a jen chválit a chválit. I tam jsem viděla a zažila co je to profesionální péče o velmi těžce nemocné . Ano- i jim patří dík za jejich empatický a profesionální přístup k pacientům.

Spolek přátel města Ostrova nominuje:

Ing. Josef Macke Pan Ing. Josef Macke se zajímá o historii 20. století, a to především o historii související s naším regionem, neúnavně sbírá údaje a příběhy, které se váží k Ostrovu a okolí, pravidelně přispívá fundovanými články do Ostrovského měsíčníku.
Spolu s ostatními nadšenci vybudoval v Habartově muzeum bezpečnostních sborů (prvorepublikového četnictva) s dokumenty obrany hranic z roku 1938. Historii četnictva prezentuje na nejrůznějších besedách, seminářích a odborných přednáškách pro širší veřejnost, zúčastňuje se tematických akcí v dobové uniformě.
Zabývá se tématikou historie četnictva provádí odborné přednášky i mimo karlovarský region.
S kolegou Vladimírem Bružeňákem vydali v roce 2017 dvě obsažné knihy "Morový rok 1938", které jsou kronikami tragického roku 1938 ve dvou regionech Karlovarsko a Sokolovsko. Ing. Josef Macke se podílel zejména na části o Karlovarsku. Knihy jsou vyčerpávající jak množstvím dokumentů, tak unikátními fotografiemi, mají velkou vypovídající hodnotu a svědčí o několikaleté cílevědomé práci obou badatelů - spisovatelů.
Fotograficky zmapoval všechny dostupné pomníky - památníky padlých 1. světové válce. Je spoluautorem nově vydané rozsáhlé publikace STOPY VELKÉ VÁLKY, která podrobně mapuje pomníky věnované obětem 1. světové války a zajateckých táborů v Karlovarském kraji.
Dlouhodobě pracuje v Komisi pro propagaci a historickou paměť města Ostrova, je členem Spolku přátel města Ostrova, Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a vedoucím 7. skautského oddílu Bystřina - sídlo Hroznětín. Všem těmto činnostem a aktivitám se věnuje ve svém volném čase.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz