www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2019
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  K R A J I  V Y S O Č I N A   2 0 1 9


Gotický sál historické radnice v Jihlavě zažil 2. května 2019 komorní setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Každým rokem je v Jihlavě při udělování ceny Ď slunečno a vitrážemi tak do vzácných prostor vnikají jakoby slavnostní paprsky, před nimiž vždy setkání mecenášů a dobrodinců zahájí představitel města. V minulosti to byl pan primátor Vymazal, později pan primátor Chloupek a nyní nad cenou Ď v kraji Vysočina převzala záštitu nová primátorka paní Karolína Koubová, jíž zde zastoupil náměstek pan Petr Laštovička, který poté prohlásil, že je upřímně rád, že paní primátorka musela odcestovat do zahraničí, protože by nevěděl, jak hezká akce to bude. Děkuji městu Jihlava a všem jejím jmenovaným představitelům za apolitický přístup k ceně Ď, neboť jsou místa v ČR, kde noví představitelé měst ze stolu shrnou to, co jejich předchůdci podporovali, ať to bylo dobré a prospěšné. To zde mnoho let neplatí a je třeba si tohoto kultivovaného prostředí v Jihlavě neskutečně vážit.

cena Ď


cena Ď


„Cenu Ď v kraji Vysočina 2019“ jsem zorganizoval ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou. Velké poděkování náleží nezištným členům „Kolegia ceny Ď v kraji Vysočina“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiumkrajvysocina2019.html

Akce se uskutečnila za podpory:

město Jihlava – od roku 2014 nezištně poskytuje prostory pro konání této akce a pohoštění pro mecenáše a dobrodince

Nadační fond pomoci Karla Janečka – morálně podporuje celý projekt ceny Ď od roku 2016, nesmírně se zajímá o příběhy nominovaných, projevuje nominovaným obdiv a pomáhá pořadateli projektu v rámci zajištění některých produkčních nákladů, jedná se o neuvěřitelně lidský přístup a osobní zájem o projekt ceny Ď, že skutečně „klobouk dolů“

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnou cenou vyrobenou rukodělně


Český rozhas Region v Jihlavě - nezištně se roky zajímá o mecenáše a dobrodince nominované na cenu Ď


cena Ď

Nikdy na akce ceny Ď nezveme nikoho navíc, vždy jen lidi, kteří této myšlence fandí, nominované a nominující. Někdy je účast velmi hojná, jindy menší. Letos byla na Vysočině rekordně nízká – obdrželi jsme mnoho omluv z důvodu využití prvního května jako volného dne ve spojení dovolenou po zbytek týdne. Jednou z pravidelných účastnic je bývalá ředitelka ZOO Jihlava paní Eliška Kubíková (na snímku vpravo), která se před všemi svěřila, že nominovat znamená podpořit cenu Ď a děkování důležitým mecenášům a dobrodincům jako takové, aby účast byla hojnější, na čemž jí srdečně záleží. Sama letos, jako občanka, nominovala paní Olinku Štrejbarovou (vlevo), která na tyto akce kdysi docházela coby redaktorka ČRo Region v Jihlavě, aby zde pořídila reportáž. Nyní tu však stála jako nominovaná! Ano – Oli je autorkou projektu Ježíškovo vnoučata a nejen jeho!“

cena Ď

„Cenu Ď v kraji Vysočina 2019“ předal náměstek primátorky města Jihlava pan Petr Laštovička Nadačnímu fondu AVAST zastoupenému zde panem Rudolfem Matouškem a to na základě znění nominace od Oblastní charity Třebíč: Nadační fond AVAST k nám přistupuje s velkou úctou a oceněním naší práce. Stejně tak si my vážíme jeho podpory, bez které bychom nemohli pořídit nový automobil pro sestřičky, za který jsou velmi vděčné, poněvadž jejich cesta k pacientům je nyní bezpečnější. Ani elektrické trouby pro rodiče a děti v Azylovém domě pro rodiče s dětmi a ženy bychom nemohli pořídit, a maminky by stále musely přenášet pokrmy po schodech do přízemí azylového domu, kde jsou trouby společné. Díky Nadačnímu fondu AVAST máme na každém poschodí alespoň tři trouby, které jsou vybavené kolečky a mohou se tak převážet dle potřeby do jiného bytu. Je tak zajištěna větší bezpečnost pro děti, které chodily po schodech s maminkami. Vzhledem k tomu, že často jde o malé děti, bylo to pro ně náročné. Nadační fond AVAST je velkým podporovatelem naší Rané péče Třebíč, která pomáhá jak ambulantně, tak v terénu rodinám s dětmi s postižením ve věku 0–7 let.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Po velmi milém programu, založeném na představení všech nominovaných, následovalo tradiční báječné pohoštění s mnohými okamžiky vzájemných rozhovorů a u některých hostů i nikam nespěchání, neboť témata hovorů o nominovaných byla velmi intenzivní. Dvě účastnice akce se mi při loučení svěřily, že zažily opět hezký životní zážitek. Až takovou sílu může mít, byť velmi komorní, ale intenzivně lidské setkání při ceně Ď.

Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 3. květnu bylo přihlášeno 190 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 140 tisíc lidí.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz