www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2019
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   K R Á L O V É H R A D E C K É M   K R A J I   2 0 1 9


Přednáškový sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové zažil 3. dubna 2019 setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Přítomní byli také ti, kteří je nominovali. Vládla pohoda s příjemným napětím, to vše míšené humorem, zamyšlením a lidským uznáním, patrným z upřímných komentářů a vyjádření přítomných.

Předány byly tři ceny Ď:

„Místní cena Ď v Pardubicích 2019“

„Cena Ď v Pardubickém kraji 2019“

„Cena Ď v Královéhradeckém kraji 2019“

cena Ď


cena Ď

„Cenu Ď v Královéhradeckém kraji 2019“ jsem zorganizoval ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou. Velké poděkování náleží nezištným členům „Kolegia ceny Ď v Královéhradeckém kraji“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiumkraovehradeckykraj2019.html

Akce se uskutečnila po boku dvou dalších cen Ď a to „Místní ceny Ď v Pardubicích“ a „Ceny Ď v Pardubickém kraji“ za podpory:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – od roku 2011 nezištně poskytuje prostory pro konání této akce, zaměstnankyně knihovny na své náklady připravují domácí s láskou dělané dobroty, jakožto pohoštění pro mecenáše a dobrodince

Nadační fond pomoci Karla Janečka – morálně podporuje celý projekt ceny Ď od roku 2016, nesmírně se zajímá o příběhy nominovaných, projevuje nominovaným obdiv a pomáhá pořadateli projektu v rámci zajištění některých produkčních nákladů, jedná se o neuvěřitelně lidský přístup a osobní zájem o projekt ceny Ď, že skutečně „klobouk dolů“

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnou cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď

„Cenu Ď v Královéhradeckém kraji 2019“ předala členka „Kolegia ceny Ď v Královéhradeckém kraji“ a ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová společně s členy krajského Kolegia PhDr. Josefem Bavorem (předseda Unie výtvarných umělců pro oblast Hradce Králové) a mistrem houslařem Tomášem Pilařem a to Bc. Jitce Zadrobílkové (byla zde zastoupena paní Zdeňkou Poutníkovou) na základě znění nominace od Oblastní charity Hradec Králové: „Domov pro matky s dětmi - Paní Jitka Zadrobílková před deseti lety stála u nápadu a zrodu jedné z největších benefičních aktivit svého druhu v Hradci Králové, kterou nazvala „Stromeček splněných přání“. Jednalo se o zcela originální projekt, jehož název si za poslední roky převzalo mnoho jiných akcí v celé republice. Paní Zadrobílková vtiskla nápadu zcela originální koncepci. Ve spolupráci se svými přáteli zorganizovala do dnešního dne již deset ročníků akce „Stromeček splněných přání“. Specifické na průběhu této benefice je, že dárky jsou pro děti z azylového domu kupované tzv. „Na míru“ , znamená to, že děti si napíší „Ježíškovi“ o dárky, které si přejí. Tato přání se posléze objeví na speciálních kartičkách, které jsou po tři dny umístěné v OC v Hradci Králové. Po tři dny mají kolemjdoucí „Stromečku“ možnost přečíst si příběhy dětí z azylového domu a rozhodnout se, který dárek zakoupí konkrétnímu dítěti. Tento individuální přístup tak garantuje, že všechny děti, které jsou o Vánočních svátcích v azylovém domě, prožijí radost z dárků jako děti v běžném životě ve svých domovech. Na každé Vánoce je v azylovém domě cca 40 dětí. Za deset let tak bylo obdarováno tímto způsobem cca 400 dětí. Každý ročník zabezpečí díky otevřeným srdcím dárců cca 300 dárků. Za 10 let je to tedy kolem 3000 dárků pro děti, které mnohokrát prožívají Vánoce poprvé v životě v klidu a bezpečí. Vzhledem k tomu, že jde o zcela mimořádnou a svým dopadem nezměřitelnou akci, doporučujeme paní Zadrobílkovou na cenu „Ď“ -zástupně za všechny rozzářené dětské tváře v azylovém domě o Vánocích.“

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

Ke 22. březnu bylo přihlášeno 148 nominací a na FB tyto nominace oslovily 119.684 lidí, z nichž 1623 lidí sdílelo nominace, kterým chtěli tímto sdílením dát hlas. K 31. březnu je již přihlášeno a na FB zveřejněno celkem169 nominací. Všechny nominace jsou samozřejmě prezentované i na tomto oficiálním webu ceny Ď v části „nominace“.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz