www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2019
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  L I B E R E C K É M   K R A J I   2 0 1 9


Navrátilův sál v Novém Boru zažil 11. dubna 2019 setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Přítomní byli také ti, kteří je nominovali. U těch, kteří se účastní téměř každým rokem, vládla nálada až dojemná s vyjadřovaným pocitem smysluplnosti a u nových aktérů projektu možná překvapení, že se něco takto „lidsky obyčejného“, ale 19 let fungujícího a bavícího, děje. Dvě přítomné dámy nezávisle na sobě veřejně pravily, že se sem těšily jako každý rok a když vzpomínaly na zážitky z finálové ceremonie v Národním divadle, slzy jim v očích nechyběly.

cena Ď


cena Ď


cena Ď

Generálním partnerem ceny Ď v Libereckém kraji je sice město Nový Bor, ale za pojmem „město“ můžeme také hledat pracovnice odboru kultury, RNDr. Alenu Forgáčovou (na snímku vpravo) a Magdalénu Riedelovou, DiS. (vlevo), které kromě standardní spolupráce s cenou Ď dávají už 9 let do téhle spolupráce srdce a ono je to pak na akci znát v podobě milé atmosféry. Po několikáté krajskou cenou Ď, pořádanou od roku 2011 v Novém Boru, také nezištně podpořili učitelé místní ZUŠ, paní Iveta Šudová (na snímku druhá zprava) a pan Radek Poláček (na snímku společně s vzácnými těmito ženami).

Vše bylo profesionálně přichystané, srdečnou snahou pracovníků městského úřadu ozdobené a stačilo akt udílení cen Ď zahájit…

…tedy předány byly dvě ceny Ď:

„Městská cena Ď v Novém Boru 2019“

„Cena Ď v Libereckém kraji 2019“

„Cenu Ď v Libereckém kraji 2019“ jsem jako autor a pořadatel celého projektu pořádal ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou za vstřícné podpůrné spolupráce s městem Nový Bor, které se současně stalo „generálním partnerem ceny Ď v Libereckém kraji 2019“ a tím pomáhá nejen zde, ale i při finálové ceremonii dne 14. června 2019 na Nové scéně Národního divadla, kde městu Nový Bor bude nahlas poděkováno. Velké poděkování také náleží členům „Kolegia ceny Ď v Ústeckém kraji“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiumlibereckykraj2019.html

Akce se uskutečnila po boku „Městské ceny Ď v Novém Boru“ za podpory od:

Město Nový Bor – od roku 2011 je generálním partnerem krajské ceny Ď a hostitelem akce po stránce prostor a pohoštění. Osobní zájem o problematiku dobrodiní a mecenášství je ze strany představitelů města a pracovníků městského úřadu neuvěřitelně silný, nehraný, lidský. Velký dík náleží panu starostovi Mgr. Jaromíru Dvořákovi, který se osobně 9 let zajímá o příběhy nominovaných a všeobecně tento projekt podporuje (viz snímek pod odstavcem, pan starosta je vpravo).

cena Ď

Televize „RTM+ Liberecko“ – řadu let tato televize mediálně cenu Ď podporuje. Tato podpora je ale doplněna i o podporu lidskou. Pan ředitel Jan Punčochář se osobně účastní ceny Ď několik roků, nezištně zastává roli člena krajského Kolegia, pročítá nominace, hlasuje a osobně si rok co rok přijíždí vyslechnut příběhy všech nominovaných, kteří přijali pozvání a zde byli představeni a každý něco málo ke své nominaci řekl, případně mu sklonil poklonu ten, který jej nominoval. V ryze komerčních časech je něco takového od soukromé televize nádherné a od jejího ředitele jakbysmet! Pan Jan Punčochář (na snímku nad odstavcem vlevo) ještě toho večera dal svůj FB fotografii z této akce a pod ní napsal (zdroj FB profil pana Jana Pučocháře): „Přiznám se, že se mi dnes večer po náročném dni do Nového Boru moc nechtělo. Ale Cena Ď má tu zvláštní vlastnost, že mě vždy dokáže nabít. Jsem moc rád, že jsem ji mohl na dálku předat řediteli Jizerských pekáren Romanu Kozákovi. Už proto, že pekárny v regionu podporují řadu užitečných věcí. Děkuju za tu možnost!“

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnou cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď


cena Ď

„Cenu Ď v Libereckém kraji 2019“ předali členové Kolegia ceny Ď v Libereckém kraji pánové Mgr. Jaromír Dvořák – starosta Nového Boru (vpravo) a výkonný ředitel televize RTM+ Liberecko pan Jan Punčochář (vlevo) a to již mnohokrát nominovanému, každoročně se účastnícímu této akce a letos z pracovních důvodů nepřítomnému Ing. Romanu Kozákovi (ředitel firmy Jizerské pekárny, spol. s.r.o.), jehož zde zastoupila za nominující stranu Mgr. Marie Hamplová (na snímku přebírá cenu) na základě znění nominace Sociálních služeb města České Lípy: „Spolupráce s panem ředitelem Kozákem a firmou Jizerské pekárny spol. s.r.o., Pekárna Lípa trvá již řadu let. Více než 25 let poskytují pekárny azylovému domu pro osoby bez přístřeší každodenně čerstvý chléb a na Velikonoce a Vánoce pečivo i cukroví. Jejich vánočky a cukroví dělají každý rok radost osamělým rodičům s dětmi i bezdomovcům. Někdy je jejich chléb to jediné, co mají naši klienti k jídlu a bez této pomoci by opravdu hladověli. Jejich dlouhodobá a pravidelná pomoc je opravdu výjimečná. Navíc každoročně podporují Sportovní hry seniorů a Ples seniorů ve formě občerstvení i cen pro vítězná družstva. Pan ředitel Kozák je velmi vstřícný a vždy si najde čas na jednání s našimi zástupci a nikdy neodmítl pomoc. Je jedním z mála, který je ochoten pomáhat lidem bez přístřeší. Navíc se pan ředitel se stará i o své zaměstnance, kteří se dostali do existenčních problémů. Osobně jim shání pomoc, bydlení apod. Pokud by se jejich pomoc počítala v penězích, tak se budeme blížit milionu korun. Pro nás je ale důležitá vstřícnost, ochota, empatie a lidskost pana ředitele, který je opravdu „pomáhající“ a často dává „druhou šanci“ i těm, kteří si svůj život hodně pokazili. To je opravdu výjimečné a zaslouží poděkování.“

Paní Hamplová byla upřímně dojatá a říkala, že ji fascinuje empatie oceněného, lidskost, neúnavnost v pomáhání a ještě vzpomněla rok 2016, kdy byla přítomná finálové ceremonii v Praze, kde od první vteřiny do poslední měly ty chvíle hluboký smysl a staly se životním zážitkem (děkujeme za to).

cena Ď


cena Ď


V sále bylo ticho, že by špendlík na zem spadlý bylo slyšet, jak hosté naslouchali příběhům nominovaných (když zrovna netleskali nebo jako na každém krajském kole „nehráli fanfáru ke cti oceněného“).

Když zaznělo pozvání na pohoštění, jediným, kdo měl ihned další povinnosti, byl pan starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák, kterého k rozhovoru před kamerou pozvala redaktorka televize RTM+ Liberecko slečna Sylvie Kaslová. Tuhle reportáž můžete hledat v archivu televize zde: http://www.rtmplus.cz/

Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 10. dubnu bylo přihlášeno 179 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 131 tisíc lidí, z nichž více než 1720 lidí sdílelo nominace, kterým chtěli tímto sdílením dát hlas. Všechny nominace jsou samozřejmě prezentované i na tomto oficiálním webu ceny Ď v části „nominace“.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz