www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2019
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  P A R D U B I C K É M   K R A J I   2 0 1 9


Přednáškový sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové zažil 3. dubna 2019 setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Přítomní byli také ti, kteří je nominovali. Vládla pohoda s příjemným napětím, to vše míšené humorem, zamyšlením a lidským uznáním, patrným z upřímných komentářů a vyjádření přítomných.

Předány byly tři ceny Ď:

„Místní cena Ď v Pardubicích 2019“

„Cena Ď v Pardubickém kraji 2019“

„Cena Ď v Královéhradeckém kraji 2019“

cena Ď


cena Ď

„Cenu Ď v Pardubickém kraji 2019“ jsem zorganizoval ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou. Velké poděkování náleží nezištným členům „Kolegia ceny Ď v Pardubickém kraji“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiumpardubickykraj2019.html

Akce se uskutečnila po boku dvou dalších cen Ď a to „Místní ceny Ď v Pardubicích“ a „Ceny Ď v Královéhradeckém kraji“ za podpory:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – od roku 2011 nezištně poskytuje prostory pro konání této akce, zaměstnankyně knihovny na své náklady připravují domácí s láskou dělané dobroty, jakožto pohoštění pro mecenáše a dobrodince

Nadační fond pomoci Karla Janečka – morálně podporuje celý projekt ceny Ď od roku 2016, nesmírně se zajímá o příběhy nominovaných, projevuje nominovaným obdiv a pomáhá pořadateli projektu v rámci zajištění některých produkčních nákladů, jedná se o neuvěřitelně lidský přístup a osobní zájem o projekt ceny Ď, že skutečně „klobouk dolů“

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnou cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď

„Cenu Ď v Pardubickém kraji 2019“ předala členka „Místního Kolegia ceny Ď v Pardubicích“ zastupující zde i krajské Kolegium paní Ing. Monika Kohoutková, ředitelka Střední odborné školy EDUCA a to paní Lucii Škardové a paní Ireně Jedličkové (přítomna byla paní Škardová) na základě znění nominace od Domova seniorů Pohodlí, Nová Ves: „Lucie Škardová, Irena Jedličková - Touto cestou, chceme neskutečně moc poděkovat za nás jako za vedení domova,ale hlavně za naše klienty, kteří byli plni dojetí,někteří i plakali,jiní si mysleli, že je to pouze přelud a jiní vůbec nebyli schopni jakéhokoliv slova. Velmi bychom rádi tímto chtěli nominovat paní Lucii Škardovou, která společně se svou tetou paní Irenou Jedličkovou zorganizovala v roce 2018 na Instagramu Mikulášskou a Vánoční pomoc pro náš domov seniorů Pohodlí. Přijde nám úžasné a skvělé, že se přes tuto sociální síť povedlo zapojit především mladé lidi z celé naší České republiky a poté i ze zahraničí. Celou akci vnímáme i jako jistý typ osvěty a boření pomyslných mostů mezi generacemi. A jak to celé dopadlo? Díky všem dobrovolným dárcům z ČR i ze zahraničí, měli naši klienti nádherné svátky. Na obrovskou štědrost dárců a ostatních zúčastněných vzpomínají naši uživatelé dodnes. Dopisy a fotografie, které nám spolu s dárky chodily, mají naši uživatelé vystavené ve svých pokojích s radostným pocitem, že druhým lidem není jejich osud lhostejný. Ze srdce moc děkujeme hlavně paní Ireně Jedličkové, která vše vymyslela a samozřejmě také moc děkujeme paní Lucii Škardové, která byla ochotna vše zrealizovat i když sama je na mateřské dovolené. Žádnými slovy se nedá vyjádřit obrovské poděkování oběma dámám za jejich čas, obětavost a podporu v pomoci druhým.“

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

Ke 22. březnu bylo přihlášeno 148 nominací a na FB tyto nominace oslovily 119.684 lidí, z nichž 1623 lidí sdílelo nominace, kterým chtěli tímto sdílením dát hlas. K 31. březnu je již přihlášeno a na FB zveřejněno celkem169 nominací. Všechny nominace jsou samozřejmě prezentované i na tomto oficiálním webu ceny Ď v části „nominace“.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz