www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2019
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   REGIONU   HL. M. PRAHY   2 0 1 9


Desáté patro budovy, kde v Praze Holešovicích sídlí Klinické centrum ISCARE, zažilo 14. května 2019 komorní setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Přátelská atmosféra zde každoročně vzniká osobním přístupem generálního ředitele Ing. Františka Lamberta, který jako člověk ceně Ď pomáhá od samého počátku a často raději sáhnul do své kapsy, než aby zatížil rozpočet firmy, kterou jako vrcholový manažer řídí, poněvadž cenu Ď si celé ty roky tak trochu pustil do svého srdce… Ale i tak se klinické centrum Iscare na našem projektu podílí řadu roků třeba tím, že na své půdě hostí mecenáše a dobrodince a to doslova „hostí“, neboť raut pro ně k jejich cti připravený je vždy bohatý a vynikající. Letos pana Lamberta pro pracovní povinnosti zde zastoupila jeho asistentka paní Jindřiška Průšová…

cena Ď


cena Ď

„Cenu Ď v regionu hl. města Prahy“ jsem po boku krajského kola pro Středočeský kraj zorganizoval ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou. Velké poděkování náleží nezištným členům „Kolegia ceny Ď v regionu hl. města Prahy“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiumpraha2019.html

Akce se uskutečnila za podpory:

Rodinný pivovar Chodovar – partner krajského kola

SVS spol. s r.o. – partner krajského kola

Klinické centrum ISCARE – hostitel krajského kola

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - Sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek – nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnu cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď


cena Ď


cena Ď

„Cenu Ď v regionu hl. města Prahy 2019“ předali (zprava): Bc. Jindra Průšová za Klinické centrum ISCARE, Ing. Jan Machálek ml. za sklárnu ARTCRISTAL Bohemia (výrobce cen Ď) a malíř Martin Vavrys jako autor loga ceny Ď a člen krajského Kolegia ceny Ď. Cena byla udělena už pět ročníků ceny Ď nominovaným motorkářům Dětským centrem Paprsek (Prosek, Praha) na základě této letošní nominace:
BIKERS PRAGUE - Členové motorkářského klubu BIKERS PRAGUE se pro nás stali doslova dobrými anděli – přestože na první pohled vypadají jako „drsní muži a drsné ženy“ na silných strojích, mají všichni moc dobrá srdce. Naše spolupráce je již několikaletá a pokud je potřeba s čímkoliv pomoci, Bikers Prague je zárukou . V loňském roce jsme společně zorganizovali velkou zahradní slavnost u nás v DC Paprsek – jako poděkování všem, kdo nám pomáhají. Podobnou akci s bohatým programem pro děti i dospělé připravují téměř pravidelně v autocampu Motol, letos podobná akce proběhne v rámci Proseckého jara ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 přímo u nás na Proseku. Přátelé Bikers Prague se postupně stávají i našimi přáteli a tak se třeba společně chystáme navštívit kozí a daňčí farmu v samém srdci brdských lesů, vánoční strom od Bikers už se stává pro naše klienty tradicí….. nezapomínají ani na naše pracovníky – k vánocům „nadělili“ každému poukaz na luxusní masáž a také na letošní rok samozřejmě plánujeme další společné aktivity. Moc si vážíme jejich vytrvalé a nezištné pomoci a za všechny dobré skutky opravdu upřímně DĚKUJEME!!

cena Ď


cena Ď

Mít možnost sledovat dojatého jinak tvrďáka – motorkáře – byl zážitek. Jménem celé party motorkářů převzal krajskou cenu Ď pan Martin Pospíšil, který se svěřil, že vloni na finálové ceremonii celá parta prožila ohromné chvíle a nevadilo, že žádnou z celostátních cen Ď nezískala, že i tak to byl velký zážitek…

cena Ď

Tak tyhle nominované a nominující samozřejmě pozveme na velké celostátní finále, kde se již setkají s dalšími z dalších krajů – v tuto chvíli je v celé ČR přihlášeno již 214 nominací na cenu Ď.

cena Ď

Nejmladším účastníkem krajského kola ceny Ď byla 7 měsíční Amálka Vavrysová, která byla na ceně Ď prvně v životě a vlastně této ceně vděčí za svou existenci, neboť nebýt ceny Ď, nemoderovala by její maminka a současně má dcera v jedné osobě - Markéta - se mnou v letech 2006 až 2017 finálové ceremonie a nepoznala by se tak s autorem loga ceny Ď a malířem každoročních obrazů GRAND PRIX Ď – Martinem Vavrysem, otcem Amálky. Cena Ď tu je 19 let a pro nás, co ji připravují a celoročně na ní dělají - je kus života, jehož rozhodnou součástí jsou právě tyhle chvíle setkávání mecenášů a dobrodinců, jimiž tak nadšeně žijeme. Díky za to.

Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 15. květnu bylo přihlášeno přes 210 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 150 tisíc lidí.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Foto: archiv ceny Ď a Jájina Raunerová

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz