www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2019
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   VE   S T Ř E D O Č E S K É M   K R A J I   2 0 1 9


Desáté patro budovy, kde v Praze Holešovicích sídlí Klinické centrum ISCARE, zažilo 14. května 2019 komorní setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Přátelská atmosféra zde každoročně vzniká osobním přístupem generálního ředitele Ing. Františka Lamberta, který jako člověk ceně Ď pomáhá od samého počátku a často raději sáhnul do své kapsy, než aby zatížil rozpočet firmy, kterou jako vrcholový manažer řídí, poněvadž cenu Ď si celé ty roky tak trochu pustil do svého srdce… Ale i tak se klinické centrum Iscare na našem projektu podílí řadu roků třeba tím, že na své půdě hostí mecenáše a dobrodince a to doslova „hostí“, neboť raut pro ně k jejich cti připravený je vždy bohatý a vynikající. Letos pana Lamberta pro pracovní povinnosti zde zastoupila jeho asistentka paní Jindřiška Průšová…

cena Ď


cena Ď

„Cenu Ď ve Středočeském kraji“ jsem po boku krajského kola pro region hl. města Prahy zorganizoval ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou. Velké poděkování náleží nezištným členům „Kolegia ceny Ď ve Středočeském kraji“, jejichž složení můžete vidět zde:
http://www.cena-d.cz/kolegiumstredoceskykraj2019.html

Akce se uskutečnila za podpory:

Rodinný pivovar Chodovar – partner krajského kola

SVS spol. s r.o. – partner krajského kola

Klinické centrum ISCARE – hostitel krajského kola

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - Sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek – nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnu cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď


cena Ď


cena Ď

„Cenu Ď ve Středočeském kraji“ předali (zprava): Bc. Jindra Průšová za Klinické centrum ISCARE, Ing. Jan Machálek ml. za krajské Kolegium a malíř Martin Vavrys jako autor loga ceny Ď. Cena byla udělena paní Ivaně Kramerové a paní Martině Jandlové na základě nominace od poskytovatele sociálních služeb LUXOR Poděbrady v tomto znění: Paní Ivana Kramerová s pochopením, láskou a lidskou účastí pečuje o klienty Domova důchodců Luxor Poděbrady. Ocenění v podobě ceny Ď je projevem zasloužené úcty a poděkování za její dlouholetou práci. Paní Martina Jandlová s výrazně empatickým způsobem zabezpečuje v pobytovém zařízení pro seniory Luxor Poděbrady náročnou péči ve prospěch těch, kteří se bez pomoci druhých již neobejdou.

cena Ď


cena Ď


cena Ď

Oceněná paní Martina Jandlová měla neskrývanou radost, stejně jako její dcera a také autor nominace pan
Mgr. Jaromír Novák.

cena Ď

Tak tyhle nominované a nominující samozřejmě pozveme na velké celostátní finále, kde se již setkají s dalšími z dalších krajů – v tuto chvíli je v celé ČR přihlášeno již 214 nominací na cenu Ď.

cena Ď

Nejmladším účastníkem krajského kola ceny Ď byla 7 měsíční Amálka Vavrysová, která byla na ceně Ď prvně v životě a vlastně této ceně vděčí za svou existenci, neboť nebýt ceny Ď, nemoderovala by její maminka a současně má dcera v jedné osobě - Markéta - se mnou v letech 2006 až 2017 finálové ceremonie a nepoznala by se tak s autorem loga ceny Ď a malířem každoročních obrazů GRAND PRIX Ď – Martinem Vavrysem, otcem Amálky. Cena Ď tu je 19 let a pro nás, co ji připravují a celoročně na ní dělají - je kus života, jehož rozhodnou součástí jsou právě tyhle chvíle setkávání mecenášů a dobrodinců, jimiž tak nadšeně žijeme. Díky za to.

Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 15. květnu bylo přihlášeno přes 210 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 150 tisíc lidí.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Foto: archiv ceny Ď a Jájina Raunerová

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz