www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2019:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2019
Krajská Kolegia 2019
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   Z L Í N S K É M   K R A J I   2 0 1 9


Konferenční sál Hotelu Slavia v Brně zažil 21. května 2019 vlídné, veselé, intenzivní a místy dojemné setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Zájem o účast byl velký a po celou dobu akce byli všichni nesmírně vnímaví vůči všemu dění, že když jeden vyprávěl, bylo v sále neuvěřitelné ticho, jak mu druzí se zájmem naslouchali. Prostředí Hotelu Slavia v Brně, který po stránce jídla a pití zvané mecenáše a dobrodince hostil, umocnilo důstojný dojem všeho, co zde zaznělo, co se zde událo. Prestiž, pokud by o ní měla být řeč, zase zajistila spolupráce se statutárním městem Brnem, které již několikátým rokem „cenu Ď v Jihomoravském kraji“ finančně podpořilo, což zde funguje naprosto přirozeně, bez protekcí (každým rokem napíšu žádost, aniž bych zde kohokoliv znal), se snahou skutečně podpořit produkci tohoto projektu – děkujeme!

cena Ď


„Cenu Ď ve Zlínském kraji 2019“ jsem zorganizoval ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou. Velké poděkování náleží nezištným členům „Kolegia ceny Ď ve Zlínském kraji“, jejichž složení můžete vidět zde:
http://www.cena-d.cz/kolegiumzlinskykraj2019.html

Během večera byly předány také tyto krajské ceny Ď:

cena Ď v Jihomoravském kraji 2019

cena Ď v Olomouckém kraji 2019

cena Ď v Moravskoslezském kraji 2019

Akce se uskutečnila za podpory:

Statutární město Brno – od roku 2016 každým rokem finančně podpořilo cenu Ď v Jihomoravském kraji, stejně jako v roce 2019, kdy na žádost o dotaci reagovalo nesmírně vstřícně, čehož si vážíme

Hotel Slavia v Brně – druhým rokem poskytl aktérům akce pohoštění, děkujeme

Nadační fond pomoci Karla Janečka – morálně podporuje celý projekt ceny Ď od roku 2016, nesmírně se zajímá o příběhy nominovaných, projevuje nominovaným obdiv a pomáhá pořadateli projektu v rámci zajištění některých produkčních nákladů, jedná se o neuvěřitelně lidský přístup a osobní zájem o projekt ceny Ď, že skutečně „klobouk dolů“

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - Sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek – nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnu cenou vyrobenou rukodělně

cena Ď

Jedním z těch, kteří svou nominací děkují mecenášům a dobrodincům, byl druhým rokem zde přítomný Ing. Pavel Perout z Oblastní charity Blansko (vloni jejich nominace získala krajskou cenu Ď v Olomouckém kraji), který promluvil o smyslu ceny Ď a o neopakovatelné atmosféře finálové ceremonie v Národním divadle v Praze.

cena Ď

Od roku 2011 nezištně ceně Ď pomáhá pan Ladislav Chmelík, předseda Českého filharmonického sboru Brno a již 9 let člen Kolegia ceny Ď v Jihomoravském kraji, který každým rokem předává krajskou cenu Ď a pro velký osobní zájem o nominované, jejich příběhy a pro význam jejich činností a počinů – následně navštěvuje finálové ceremonie v Národním divadle v Praze. Od loňského roku spolupředává také krajské ceny Ď pro další kraje na Moravě.

cena Ď


cena Ď


cena Ď

Před předáním cen, jsme představili každého přítomného hosta z řad nominovaných i nominujících a tak zde nahlas a upřímně mnohokrát zaznělo „děkujeme“.

cena Ď

Nejstarším účastníkem byl velmi dojatý a současně atmosférou nadšený (chválil humor kombinovaný s obsahem myšlenek ceny Ď, ale i všech, kteří o sobě promluvili, spád akce a vůbec vše, že se něco tak krásného děje…) pan Vladimír Schlimbach, který byl nominován za unikátní 54 leté vedení dívčího saxofonového orchestru, jenž vymyslel a podnes ve svých 84 letech vede.

cena Ď

„Cenu Ď ve Zlínském kraji 2019“ převzala paní Marie Bolfová na základě znění nominace od Charity Valašské Meziříčí - Dům pokojného stáří:
Paní Bolfová se věnuje dobročinným aktivitám snad odjakživa. Několik let nosila nemohoucí paní nákupy. V Charitě pak pracovala jako pečovatelka deset let. Od roku 1983 zpívá v kostelním sboru. Je aktivní členkou klubu důchodců, kde mimo jiné v kapele zpívá a hraje na harmoniku. Od té doby, co je v důchodu, neúnavně dochází do našeho domova dvakrát týdně již několik let. S našimi klienty si povídá, modlí se s nimi, hraje na harmoniku a zpívá. Její dobrovolnická práce má pro ně obrovský význam. V čem konkrétně? Paní Bolfová si je vědoma, že ke konci života se senioři více zaměřují na duchovní oblast. Vracejí se k víře svého mládí. Je jim nápomocna společnou modlitbou i rozhovorem. Mnozí naši senioři trpí různými stupni demence. Často si nepamatují, který je den. Když však začne paní Bolfová hrát na harmoniku a zpívat, tak se okamžitě připojují. Samy jim naskakují texty, které zpívali od mládí. Díky ní se znovu ocitají v době, kdy byli šťastní. Najednou jsou zase sami sebou. Paní Bolfová je pro nás důkazem, jak vrchovatě je možné jeden lidský život naplnit službou druhým a kolik dobra může jeden člověk přinést světu.

cena Ď


Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 20. květnu bylo přihlášeno 215 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 251 tisíc lidí a získaly přes 3.690 sdílení.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Foto: archiv ceny Ď

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz