www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2022:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2022
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   K A R L O V A R S K É M    K R A J I   2 0 2 2


Ve středu 21. září 2022 se v klášteře svatého Antonína Paduánského v Sokolově uskutečnila „cena Ď v Karlovarském kraji 2022“ s předáním dalších „místních cen Ď“. Generálním partnerem a hostitelem akce bylo město Sokolov, záštitu převzala paní starostka Renata Oulehlová. Městu Sokolov za podporu a hostitelství, stejně jako dalším za morální podporu, včetně těm, kteří nominovali a nominace přijali a na akci se vydali – náleží velké díky!

cena Ď         cena Ď
Foto archiv ceny Ď

V citlivě rekonstruovaném kulturně multifunkčním areálu kláštera se „Setkání mecenášů, dobrodinců, morálních a lidských vzorů“ konalo díky zorganizování městem Sokolov s tím na toto setkání pořadatel ceny Ď Richard Langer ve spolupráci s hlavní produkční Jitkou Langerovou (nezištně projektu pomáhá) „dodal“ program v podobě „příběhů nominovaných a oceněných na cenu Ď v Karlovarském kraji“, kteří, byť každý z jiného světa působení, zde zjistili, že k sobě svým způsobem pro životní filozofii „pomáhat nebo inspirovat okolí“, patří.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Ceny Ď z rukodělné sklárny Artcristal Bohemia ve Velkém Oseku nezištně jako výraz obdivu všem přítomným dodal majitel sklárny inženýr Jan Machálek. Měly tvar „kapky“ asi proto, aby každému oceněnému přinesli minimálně „kapku“ štěstí. Jinak i zde platilo, že každá nominace = poděkování a ty, které se promění v ocenění, jsou pouze navíc považovány za symbol tohoto veřejného „děkuji“ neboli veřejného, důstojného, srdečného, hlasitého…: „Ď!“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov, v úpravě oříznutím R. Langerem

Přítomné vzácné hosty, jak 22 let říkáme „skutečné ryzí celebrity současnosti“, neboť „celebrita“ v našem vnímání znamená „neskonale inspirativní lidská bytost“, přivítala starostka města Sokolov paní Renata Oulehlová, jíž končí funkční období a poněvadž dále nekandiduje, vyslechla si bez toho, že by šlo o „podlézání“ od pořadatele ceny Ď slova: „Vím, že máte moc blízko k charitě a proto Vás mám rád a nejen proto, jste hrdá patriotka hornických tradic, bez nichž by naši předci neměli šanci fungovat alespoň tak, jak fungovali, protože za vším fungováním výroby, dopravy, bydlení bylo ponejvíc „uhlí“ a k němu patří těžká práce….“

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

„Cenu Ď v Karlovarském kraji 2022“ na základě nominace patriotky a historičky města Kynšperk nad Ohří paní Mgr. Evy Fréharové získal kapelník Městské dechové hudby v Kynšperku nad Ohří pan Jan Zmrzlý.

cena Ď


cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov
cena Ď
Foto Jaroslava Raunerová

Text nominace, která byla přihlášena jako absolutně první v rámci 22. ročníku ceny Ď (v předstihu, bez nominační výzvy, na podzim 2021) zní takto:

„Jan Zmrzlý - dirigent v Městské dechové hudbě v Kynšperku nad Ohří - tento zcela výjimečný člověk se v září 2021 dožil devadesáti let. Obvykle se Vaše skvělé poděkování týká lidí, kteří svou celoživotní prací přispěli zcela nezištně k zlepšení života svého okolí. Píši záměrně slovo ,,přispět“ v minulém čase, protože pan Jan Zmrzlý se od většiny výrazně liší - nejen ,,přispěl“, ale stále ,,přispívá“ ! Většina lidí okolo devadesáti let zaslouženě odpočívá a mnohdy jsou ve stavu, kdy jim již nezbývají síly ani na péči o sebe sama, natož na práci pro druhé. On je však i ve svém vysokém věku kapelníkem kynšperské dechovky. To znamená, že se účastní všech zkoušek tohoto hudebního tělesa, ale také všech vystoupení. Dokáže pochodovat a přitom řídit velkou kapelu i když to musí být značně fyzicky namáhavé. Například jen při vystoupení ve spřátelené německé obci Himmelkrone kapela musí projít za každého počasí celým městem a pak ještě dlouho koncertovat! Při Letních slavnostech města Kynšperka dokáže udržet pozornost davu našich spoluobčanů i díky svému klidnému, solidnímu vystupování spojenému s humorem. Ve volných chvílích stále skládá - už má na svém kontě okolo čtyřiceti skladeb, které hrají nejen Kynšperáci! Obdivuji na něm nejen fyzickou kondici, ale také přirozený respekt, který má u všech členů naší kapely. Zvedne taktovku, všichni se ztiší a vydají ze sebe vše, co umí. A to i v naší době, která prosazuje kult mládí a mnohdy se na starší dívá s despektem! Velmi mne mrzí, že jsem si roce 2021 neuvědomila, že slaví významné jubileum. Je to tím, že ho pro neutuchající energii pokládám za velmi mladého člověka. Jen s bílými vlasy… Jeho přístup k životu, hudbě a lidem je příkladem pro mnoho dalších. Nejen muzikantů.“

cena Ď


cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Dále byly předány „místní ceny Ď“ v těchto městech:

Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov, Kynšperk nad Ohří, Chodov a Březová (viz jednotlivé články zde na webu v části „realizovaná městská kola 2022“.

Fotoreportáž s obsáhlým textovým komentářem z celé akce, jak s ohlédnutím za předáním krajské ceny Ď, tak s ohlédnutími za předáváním místních cen Ď, najdete na FB stránce ceny Ď, kde byla zveřejněna 25. září 2022:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139492723

Na akci promluvili o svých nominovaných nebo svých počinech mnozí hosté, každý, kdo chtěl a jak chtěl. Atmosféra byla obyčejně krásná, neformální a slavnostní zároveň.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Prvně jsme v Karlovarském kraji slyšeli po boku nové kategorie ceny Ď a to: „Cena Ď pejska Gumpa“, vyprávět o pomáhání v psím útulku v Mariánských Lázních. Sympatická a slečna Petra Charvátová byla sice nervózní z veřejného slova, ale současně tak lidská, že to přesně patřilo k tomu. Prostě: „S pejsky to umí a chlubit se tím neumí…“

cena Ď
Foto Jaroslava Raunerová

Podobně na tom byla i hluboce empatická paní Katka Trnková, která roky pomáhá v hospici Motýl a právě zde se svěřila, že nyní sama bojuje s nemocí. Kéž jí její dobré skutky tam nahoře přičtou k dobru.

cena Ď
Foto archiv ceny Ď

Pohoštění bylo fajn, děkujeme městu Sokolov. Hlavně ale byla fajn nálada. Hodně si lidé povídali… A druhý den nám jedna z návštěvnic, která byla na ceně Ď prvně v životě, do telefonu řekla: „Byla jsem překvapena. Seděla jsem a užívala jsem si to, jak příběhy plynuly. Bylo mi tak moc krásně…“

cena Ď
Foto Vladimír Meluzín, MÚ Sokolov

Všechny nominace, bez ohledu na to, zda získaly místní nebo krajskou cenu Ď, automaticky sobě rovny postupují do finále v Praze, kde již budou roztříděny do svých příslušných celostátních kategorií (zde byly vespolek v jedné společné). V každé takové, má každá tato nominace, naprosto novou šanci získat cenu Ď, tentokrát již ale „celostátní“.

Tým ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz