www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2022:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2022
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   L I B E R E C K É M    K R A J I   2 0 2 2


Pracovní videozáznam je příznivcům ceny Ď k dispozici na FB stránce ceny Ď:
https://www.facebook.com/100057139492723/videos/425398993024981
(přítomní aktéři a hosté souhlasili se zveřejněním videa).

Dne 13. září 2022 se v Navrátilově sále v Novém Boru konala „cena Ď v Libereckém kraji 2022“ současně s „cenou Ď v Ústeckém kraji 2022“ s předáním dalších příslušných „místních cen Ď“, včetně „Ceny Ď v Novém Boru“.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


„Cenu Ď v Libereckém kraji 2022“ předal Mgr. Jaromír Dvořák. Cenu Ď získala paní Lucie Fürstová a parta skvělých dobrovolníků - nominace patří paní Lucii Fürstové a partě skvělých dobrovolníků z Česka, Ukrajiny a jiných zemí, kteří v Liberci pár dnů po začátku války na Ukrajině vytvořili a realizují sociální šatník. Nominaci si zaslouží i management centra Forum a všichni dárci, kteří dobrovolně pomáhají. V dobročinný šatník se proměnila v Liberci před několika dny malá prodejna v obchodním centru Forum se vstupem z Jánské ulice. Chodí tam zejména ukrajinské ženy s dětmi a na stojanech s oděvy hledají něco vhodného. Některé tam pak i zůstávají a pomáhají s tříděním dovezeného šatstva či při komunikaci s dalšími ženami z Ukrajiny. Dobrovolníci, kteří šatník provozují, slyší nejen jejich pohnuté příběhy, ale zažívají i hezké chvíle. Třeba, když se jim podařilo sehnat pro ukrajinského chlapce fotbalový míč.

Šatník je otevřený od pátku minulého týdne, vše se řeší za pochodu. „Vypadá to možná trochu jako chaos. Je to hrozný fofr, z jedné strany lidé věci vybírají, z druhé přinášejí a my se to snažíme nějak třídit,“ řekla Lucie Fürstová za facebookovou skupinu Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji, která šatník provozuje.

Ukrajinským uprchlíkům, ale i dalším lidem v nouzi, kteří do prodejny přijdou, nabízejí dobrovolníci věci získané od dárců. Berou ale od nich jen to, co by si oni sami vzali na sebe. „Je nám nepříjemné dávat lidem, kteří přišli z civilizovaného světa, věci, které by tady lidé vyhodili. Snažíme se, aby to mělo nějakou úroveň, abychom nenabízeli špinavé, potrhané věci,“ uvedla další z dobrovolnic, Petra Froese. Podle ní je potřeba, co se týče šatstva, prakticky vše. Dárci do šatníku nosí i kosmetiku či hračky pro děti. Domnívám se, že těmto dobrovolníkům patří velké poděkování (citace Občanského sdružení D.R.A.K).

cena Ď


cena Ď


Generálním partnerem a hostitelem akce bylo město Nový Bor. Ceny Ď nezištně vyrobila sklárna Artcistal Bohemia ve Velkém Oseku. Akci podpořili studenti Střední odborné školy a Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. Produkci nezištně zajistila paní Jitka Langerová. Pořadatelem aktu udělování cen byl Richard Langer, pořadatel celoplošného projektu „cena Ď 2001 – 2022“.

Na setkání mecenášů, dobrodinců a morálních i lidských vzorů přítomné hosty přivítal starosta Nového Boru pan magistr Jaromír Dvořák, který tento projekt osobně upřímně podporuje dlouhých 12 let. Velkou oporou ceny Ď je práce paní doktorky Aleny Forgáčové z odboru kultury města Nový Bor, která velmi obětavě projektu pomáhá stran invence a produkce, stejně jako její kolegové.

Město Nový Bor bylo současně hostitelem této, co do návštěvnosti velmi úspěšné akce (očekávali jsme 30 hostů, ale nakonec nás bylo na 65), neboť na cenu Ď nejsou zvaní ti, kteří projektu nerozumí, ale naopak ti, kteří vědí, jaký je její smysl, tedy nominující, nominovaní, partneři, členové Kolegií a samozřejmě letití příznivci, jako tomu bylo zde, když dorazili i ti, jenž před mnoha lety cenu Ď získali, aby opět měli možnost zažít báječnou atmosféru mezi těmi, kteří tento svět dělají krásnějším.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Tohle krajské kolo za Liberecký kraj hostilo i „cenu Ď v Ústeckém kraji 2022“, jíž zde reprezentovalo Gymnázium Dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem, které převzalo nad letošním ročníkem, prostřednictvím ředitele Ing. Mgr. Michala Šidáka a mnoha studentů „morální záštitu“ nad letošním ročníkem ceny Ď, stejně jako tuto záštitu pro letošek hledáme u Rotary klubu v ČR a Lions klubu v ČR, s nimiž chystáme nádherné překvapení, tak jako s gymnáziem, pro finálovou ceremonii na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 26. října 2022.

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2022

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz