www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2022:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2022
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V   Ú S T E C K É M    K R A J I   2 0 2 2


Pracovní videozáznam je příznivcům ceny Ď k dispozici na FB stránce ceny Ď:
https://www.facebook.com/100057139492723/videos/425398993024981
(přítomní aktéři a hosté souhlasili se zveřejněním videa).

Dne 13. září 2022 se v Navrátilově sále v Novém Boru konala „cena Ď v Ústeckém kraji 2022“ současně s „cenou Ď v Libereckém kraji 2022“ s  předáním dalších příslušných „místních cen Ď“ a také s mimořádnou „cenou Ď – speciální – HAF 2022“.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


„Cenu Ď v Ústeckém kraji 2022“ předal Ing. Mgr. Michal Šidák. Cenu získala za komunitní centrum paní Mgr. Kateřina Valešová, ředitelka Ústecké komunitní nadace - za inspirativní, kreativní a zodpovědnou práci ve vedení nadace, kdy svým příkladným chováním a vysokým pracovním nasazením vyhledávala a podporovala mladé tváře tak, aby mohly pomáhat slabým a potřebným lidem. Dále za unikátní péči o rozvoj včelařství v ústeckém kraji.

cena Ď


cena Ď


„Cenu Ď v Ústeckém kraji – speciální – HAF – 2022“ předal Ing. Mgr. Michal Šidák. Cenu získala paní Jarmila Sobecká Halířová - Jarmila je úžasný člověk, který rozumí naprosto psům, jezdí za námi ve volném čase i s rodinou a chodí s našimi psy na vycházky i s problémovými. Přináší do útulku extrémně mnoho energie, vzdycky nás hrozně nabije a je úžasný parťák, pro spousty našich chlupáčů. Moc jí děkujeme (citace útulku AniDef, Žim).

cena Ď


Generálním partnerem a hostitelem akce bylo město Nový Bor. Ceny Ď nezištně vyrobila sklárna Artcistal Bohemia ve Velkém Oseku. Akci podpořili studenti Střední odborné školy a Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. Produkci nezištně zajistila paní Jitka Langerová. Pořadatelem aktu udělování cen byl Richard Langer, pořadatel celoplošného projektu „cena Ď 2001 – 2022“.

Na setkání mecenášů, dobrodinců a morálních i lidských vzorů přítomné hosty přivítal starosta Nového Boru pan magistr Jaromír Dvořák, který tento projekt osobně upřímně podporuje dlouhých 12 let. Velkou oporou ceny Ď je práce paní doktorky Aleny Forgáčové z odboru kultury města Nový Bor, která velmi obětavě projektu pomáhá stran invence a produkce, stejně jako její kolegové.

Město Nový Bor bylo současně hostitelem této, co do návštěvnosti velmi úspěšné akce (očekávali jsme 30 hostů, ale nakonec nás bylo na 65), neboť na cenu Ď nejsou zvaní ti, kteří projektu nerozumí, ale naopak ti, kteří vědí, jaký je její smysl, tedy nominující, nominovaní, partneři, členové Kolegií a samozřejmě letití příznivci, jako tomu bylo zde, když dorazili i ti, jenž před mnoha lety cenu Ď získali, aby opět měli možnost zažít báječnou atmosféru mezi těmi, kteří tento svět dělají krásnějším.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Tohle krajské kolo za Liberecký kraj hostilo i „cenu Ď v Ústeckém kraji 2022“, jíž zde reprezentovalo Gymnázium Dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem, které převzalo nad letošním ročníkem, prostřednictvím ředitele Ing. Mgr. Michala Šidáka a mnoha studentů „morální záštitu“ nad letošním ročníkem ceny Ď, stejně jako tuto záštitu pro letošek hledáme u Rotary klubu v ČR a Lions klubu v ČR, s nimiž chystáme nádherné překvapení, tak jako s gymnáziem, pro finálovou ceremonii na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 26. října 2022.

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2022

Foto: archiv ceny Ď

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz