www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2023:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
   - Mimořádná Cena Ď
CENTRA LADA Pacov

Krajské nominace 2023
Krajská kola další ročníky
 


ÚSTECKÝ   KRAJ   /   „Kouzlo domoviny – Ústecký kraj 2023“


Úvodní fotografii jsem pořídil u chalupy v Pošumaví, odkud do celé ČR celá léta produkujeme cenu Ď. Možná ona symbolika, že v tomhle klidném a hlavně obyčejném místě, plném však energie a života, cena Ď každým rokem nabírá nový dech, vyjadřuje podstatu toho, na co se soustředí – na krásu přirozených skutků, v očích jiných výjimečných. Další fotografie již pořídil pan Petr Germanič, který je nezištně poskytl pro užití dle potřeb projektu ceny Ď – děkujeme.

V zaplněném Navrátilově sále v Novém Boru aktéry dvou krajských kol za Ústecký kraj a Liberecký kraj přivítal starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák, jenž převzal nad setkáním mecenášů a dobrodinců morální záštitu (třetí fotografie – pan starosta vítá v Novém Boru přítomné). Velké poděkování také náleží městu Nový Bor, které bylo letos potřinácté generálním partnerem této akce.

Akt předání „ceny Ď - kouzlo domoviny – Ústecký kraj 2023“ spočíval ve vysvětlení studentů Gymnázia dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem Dominika (třetí fotka, Dominik vpravo) a Radka (vlevo), neboť na této škole proběhla na počátku září účelová anketa mezi několika sty studenty, jejíž zadání znělo: „Když byste chtěli návštěvu ze zahraničí vzít na kouzelné místo Ústeckého kraje, abyste se svou domovinou patřičně prezentovali, kam by to bylo?“ – Na prvním místě se umístil Národní park České Švýcarsko, který avšak z důvodu krátkého období na reakci tuto nominaci nemohl přijmout v plném oficiálním důsledku, ale v přátelském z ní měl radost a studenty pozval na komentovanou prohlídku. Dle kritérií ankety se na druhém místě umístil Památník Terezín, který se rozhodl oficiálně nominaci přijmout a tudíž tuto cenu získal. Smysl ankety ještě spočíval v tom, že tentokrát neříkáme studentům, jak mají přijímat hodnoty starších, ale ptáme se jich, jaké jsou ty jejich. Doslova mohli vybrat „fotbalový klub, divadlo, kino, restauraci, hrad, zámek, noční klub, závodní dráhu – a oni si vybrali Terezín. Je to hluboká dojemná zpráva, alespoň pro mne, že „mají vše v hlavě nad očekávání srovnané“. Zástupce památníku pan magistr Stanislav Lada se z důvodu konání akce v Terezíně v týž čas upřímně omluvil a zaslal studentům písemný pozdrav s poděkováním a tato slova poté, co oba studenti promluvili k uskutečněné anketě, zde zazněla. Jako vyvážení patriotismu, který, myslím, je zdravý jen tehdy, když i my umíme ve světě hledat to, co je krásné a důležité, mohli studenti v anketě určit i jedno místo na světě, které by rádi jednou navštívili. V tomto smyslu vyhrál park: Shinjuku Gyoen National Garden, Tokyo, Japonsko. Na místě jsme se studenty uzavřeli dohodu a s Dominikem jsem si podal ruku hned potom, co mu to přítomní studenti v očividném nadšení odsouhlasili, že si z Boru odvezou do školy ještě jednu skleněnou cenu, napíšou na ambasádu Japonska, pozvou do školy delegaci a cenu se takto pokusí předat, načež mi zašlou foto a textovou dokumentaci. To proto, aby mohli v rámci studia získat i novou diplomatickou zkušenost. Pokud se to povede, zde dodatečně fotky a text přidáme.

U vyhlašování cen Ď za oblast Ústeckého kraje samozřejmě nescházel ředitel Gymnázia dr. Václava Šmejkala Ing. Michal Šidák (čtvrtý snímek, zcela vlevo), jehož máme možnost po boku ceny Ď s ohromným elánem pro věc potkávat více než 10 let. Stejně jako vloni navíc tato škola převzala morální partnerství nad finálovou ceremonií na Nové scéně Národního divadla (letos 16. října). Došla tak řeč i na loňské „hostesáky“ pomáhající předávat na finálové ceremonii ceny, studenty Kateřinu a Petra (na čtvrté fotce uprostřed), zde představené jako „zkušené mazáky“, kteří se svěřili, co za pocity v ND prožívali, co jim tato zkušenost dala do života a jak se tam letos těší. Vzhledem k tomu, že vloni pana ředitele gymnázia v období ceremonie čekala vážná operace a její důsledky stále ještě zasahují do života tohoto muže, dovolili jsme si panu Šidákovi popřát pevné zdraví (pátá fotografie, on vpravo).

Program čítal ještě udělení řady dalších cen, vše se zájmem sledovalo publikum (šestá fotka), které jsme jako vždy „nezdobili“ žádnými „celebritami“, neboť toto slovo pro cenu Ď nese význam, že celebritami současnosti, skutečnými, ryzími, jsou lidé nominovaní na cenu Ď, proto přišli, proto ta atmosféra, zatímco by se mohlo stát, že pozvete někoho jen proto, že je „zajímavý“, ale o akci by zhola nic nevěděl. A protože si nejsou zde rovni jen přítomní, ale i všechny nominace, všem bylo za vše důstojně, klidně a nahlas poděkováno.

Společný snímek oceněných, nominovaných, členů Kolegia a aktivních příznivců ceny Ď, kteří před stále ještě zaplněné publikum předstoupili pro účel vzniku „archivní památeční fotky“ (sedmý snímek), po předání všech cen této akce za oba kraje (osmá fotografie) předcházel skvělému pohoštění, které coby hostitel město Nový Bor opět objednalo u spolehlivého a kvalitního výrobce – střední školy ESO.

Na ceně Ď v Novém Boru samozřejmě zaznělo poděkování Národnímu divadlu, kde se opět všichni setkáme na finálové ceremonii, poněvadž všechny nominace bez ohledu, jak dopadly na krajském a místním kole, mají novou šanci ve finále. Zaznělo tedy poděkování za 23 let trvající vzácnou spolupráci s Národním divadlem, stejně jako za 23 let trvající úžasnou nominační spolupráci se ZOO Praha, 15 let trvající spolupráci s výjimečným partnerem ceny Ď špičkovou tiskárnou SVS, spol. s r.o. a s dalšími partnery a příznivci jako jsou: LUBRICANT, AZS RECYKLACE, RABBIT Trhový Štěpánov, ARTCRISTAL BOHEMIA, MPM párty-stany, MIRIAM salon, CENTRUM LADA Pacov, Galerie Vavrys, Naďa Hynková, Jájina Raunerová, Jitka Langerová, Gymnázium Blovice, Česká ZOO, další…

Ještě, než se uskuteční finále „ceny Ď 2023“ na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 16. října 2023, postupně se realizuje 14 krajských kol s předáním i řady místních cen. Všechny tyto krajské a místní ceny jsou „šancí navíc k ocenění před finálovou ceremonií, kde již bude větší konkurence nominací z celé ČR“ a navíc na těchto regionálních kolech je prostor k většímu klidnějšímu představení jednotlivých nominací, vzájemným setkáním a přátelským popovídáním v místě, do něhož tito nominovaní svými činnostmi patří.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2023

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057139492723

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz