www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2023:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
   - Mimořádná Cena Ď
CENTRA LADA Pacov

Krajské nominace 2023
Krajská kola další ročníky
 


Cena   Ď   v   Pardubickém   kraji   2023  


Cena   Ď   v   Královéhradeckém   kraji   2023  


Cena   Ď   v   kraji   Vysočina   2023  


Cena   Ď   ve   Zlínském   kraji   2023  


2. října 2023, U České koruny, Lipnice nad Sázavou…
…u rodiny potomků spisovatele Jaroslava Haška

Třetí předávání krajských a místních cen Ď (ze tří takových akcí před konáním finálové ceremonie dne 16. října na Nové scéně Národního divadla v Praze) se uskutečnilo v místě, kde spisovatel Jaroslav Hašek napsal velkou část románu o „Osudech dobrého vojáka Švejka…“, přímo tam, kde žil v „hospodě“, čímž se mu splnil sen, v restauraci „U České koruny v Lipnici nad Sázavou“, kde nás jménem potomků spisovatele přivítala pravnučka paní Petra Hašková dne 2. října 2023 (krajské ceny v krajích: Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Pardubický, Královéhradecký a Vysočina; místní ceny Ď v: Radkově, Lanžhotu, Mikulčicích, Třebíči, Jemnici, Dvoře Králové, Hradci Králové, Přelouči a Jihlavě).

Účast na projekty cen Ď je zcela dobrovolná a je zřejmé, že pokud se termíny krajských kol oznamují až v průběhu daného ročníku ceny Ď, stane se, že někteří ocenění nemají možnost se pro svou cenu Ď dostavit. Proto všechny omluvené nové držitele krajských cen Ď srdečně zdravíme a děkujeme jim touto cestou za jejich důležité počiny. Budeme mít samozřejmě radost, když se setkáme ve finále 16. října na Nové scéně ND, kde je v závěru ceremonie pozveme na scénu k „přehlídce krajských držitelů cen a poděkování jím v ND“, načež jeden ze 14 krajských vítězů získá „GRAND PRIX Ď 2023“.

Z devíti místních cen Ď bylo v Lipnici předáno všech 9 cen Ď, ze sedmi krajských cen Ď byly fyzicky předány 3 ceny Ď. V rámci mimořádné nominační kategorie CENTRA Lada v Pacově pak byly ještě uděleny další mimořádné krajské ceny Ď – ty však již ale nepostupují ve finále do kategorie GRAND PRIX Ď, neboť mají svou vlastní celostátní cenu Ď, která bude v ND udělena.

Na základě nominace Domova u fontány „cenu Ď v Pardubickém kraji 2023“ získal pan Lukáš Novotný, text nominace zněl:

Lukáš Novotný, společnost CSGM - Rádi bychom na letošní cenu Ď nominovali společnost CSGM, která myslí nejen na naše klienty, ale také zaměstnance. Již několik let nám pomáhají dělat hezčí Vánoce pro osamocené klienty. Požádají nás o vánoční přání těch klientů našeho Domova, kteří nemají rodinu ani nikoho blízkého, kdo by je navštěvoval. Tyto dárky poté zakoupí a naši klienti tak mají jistotu, že pod vánočním stromkem najdou dárek se svým jménem. Od covidové pandemie svou pomoc rozšířili i na podporu našich zaměstnanců, především na podporu jejich zdraví a vitality. Například v loňském roce do Domova u fontány doručili přes 0,5 tuny pomerančů a mandarinek. Bylo to velké překvapení i velká radost.

Na základě nominace SAFARI Park Dvůr Králové „cenu Ď v Královéhradeckém kraji 2023“ získala Nadace ČEZ, text nominace zněl:

Nadace ČEZ - Naděje pro severní bílé nosorožce - Nadace ČEZ opakovanou podporou významně přispívá k naději na záchranu nejohroženějších savců současnosti – nosorožců bílých severních. Na světě jsou známy poslední dvě samice tohoto nosorožce, obě se narodily ve Dvoře Králové, v současné době žijí v Keni a ani jedna z nich nemůže přirozeně zabřeznout. Jedinou nadějí na záchranu jsou tak umělé techniky reprodukce, které ovšem musejí být pro tyto nosorožce speciálně vyvinuty. V letech, kdy spousta lidí nevěřila, že by se tyto nosorožce mohlo ještě podařit zachránit, podporovala Nadace ČEZ úsilí Safari Parku Dvůr Králové a díky její finanční podpoře se podařilo vyvinout metodu na odběr vajíček z posledních samic a rovněž vytvořit postup pro vznik embryí. V roce 2019 se mohlo přistoupit k vůbec prvním odběrům vajíček z posledních dvou samic nosorožce bílého severního v Keni a následně se v laboratoři v italské Cremoně vůbec poprvé podařilo vytvořit embrya těchto vzácných zvířat. Projekt mezitím začal být sledován doslova po celém světě, bez podpory Nadace ČEZ by však vůbec neměl šanci dostat se tak daleko. Fotografie nosorožce bílého severního, který žil ve Dvoře Králové, byla zveřejněna na obálce časopisu National Geographic a následně byla veřejností zvolena i fotografií desetiletí časopisu National Geographic z více než 21 milionů fotek. Do doby této nominace se podařilo vytvořit už 29 embryí tohoto vzácného nosorožce, a dokonce se podařilo v laboratoři vytvořit i tzv. primordiální zárodečné buňky – jako u vůbec prvního velkého savce na světě. Tento objev byl publikován na konci roku 2022 a Nadace ČEZ v současné době pomáhá překonání dalšího problému na cestě k záchraně nosorožců – dalším nutným krokem je vložení embrya nosorožce do těla náhradní matky a její úspěšné zabřeznutí. Díky Nadaci ČEZ existuje naděje, že by se to v nejbližších měsících mohlo podařit.

Na základě nominace ZOO Jihlava „cenu Ď v kraji Vysočina 2023“ získal pan doktor Josef Novotný s chotí (in memoriam) paní doktorkou Evou Pelikánovou, text nominace zněl:

doktor Josef Novotný s chotí (in memoriam) paní doktorkou Evou Pelikánovou - Pan doktor Josef Novotný podporuje nepřetržitě již od roku 2001 projekt „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“. Do tohoto projektu se mohou zapojit fyzické i právnické osoby a dle svých možností si vybrat zvíře, které ročně podpoří určitou finanční částkou. Od roku 2001 přispěl do tohoto projektu společně s JUDr. Evou Pelikánovou neuvěřitelnou částkou 937 tis. Kč a podpořili tak chov tapírů, surikat a hyen v naší zoo. Ceníme si u něj zvláště toho, že přispívá zcela nezištně. Nežádá žádné ocenění ani výhody. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru.

Na základě nominace Dětského domova Bystřice pod Hostýnem „cenu Ď ve Zlínském kraji 2023“ získal pan Tomáš Slavata (velmi slavné jméno mnoha minulých ročníků ceny Ď, neboť nominován skutečně mnohokrát), text nominace zněl:

Tomáš Slavata - Pomáhá mnoha dětským domovům, i ostatním zařízením pro náhradní péči – DDŠ, VÚ, DÚ. Zajišťuje materiální pomoc, organizuje pro děti sportovní akce. V neposlední řadě v něm mají zařízení náhradní péče zastání na půdě neziskového sektoru, při jednáních na ministerstvech a se zákonodárci. Je nám velikou oporou. Jeho životní příběh je inspirací pro ostatní.

Skleněné a pro svou krásu velmi chválené ceny Ď na tuto akci jako vždy nezištně dodala rukodělná sklárna Artcristal Bohemia z Velkého Oseku.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2023

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz