www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
 

F O T O G A L E R I E

Fotogalerie cena Ď 2022
Foto cena Ď 2020&2021
Fotogalerie cena Ď 2019
Fotogalerie cena Ď 2018
Fotogalerie cena Ď 2017
Fotogalerie cena Ď 2016
Fotogalerie cena Ď 2015
Fotogalerie cena Ď 2014
Fotogalerie cena Ď 2013
Fotogalerie cena Ď 2012
Fotogalerie cena Ď 2011
Fotogalerie cena Ď 2010
Fotogalerie cena Ď 2009
Fotogalerie cena Ď 2008
Fotogalerie cena Ď 2007
Fotogalerie cena Ď 2006
Fotogalerie cena Ď 2005
Fotogalerie cena Ď 2004
Fotogalerie cena Ď 2003
Fotogalerie cena Ď 2002
Fotogalerie cena Ď 2001
 

IV.   r o č n í k   c e n y   Ď   -   8.   č e r v n a   2 0 0 4   M a r t i n i c k ý   p a l á cZasedání Kolegia v Martinickém paláci...Ing. Tomáš Kupec (vpravo), generální ředitel Národního technického muzea předává cenu Ď svému mecenáši - KPM Consult, a.s.

Kastelán zámku Kozel Karel Bobek předává cenu Ď svému mecenáši: Královský pivovar Krušovice, a.s.Dopravní podniky hl. m. Prahy podpořili Národní muzeum, dostávají cenu Ď od PhDr. Michala Lukeše, PhD. generálního ředitele NM.Komerní banka a.s. byla oceněna cenou Ď hned dvakrát za mecenášství Národního divadla a Zoo Praha.V kategorii ostatní divadla v ČR, byl oceněn mecenáš Dejvického divadla: Tři P.Společnost IZOPOL obdržela cenu Ď za podporu ZOO Děčín.Společnost Leo Burnett Advertising s.r.o. za podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně obdržela cenu Ď z rukou pana primáře MUDr. Vladimíra Kozy (vpravo), zakladatele a předsedy Nadace pro transplantace kostní dřeně.


Foto: Václav Samek

  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz