www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
Úvod
Co je cena Ď?
Jak nominovat na cenu Ď?
Nominační tabulka cena Ď 2019
www.narodni-divadlo.cz



www.chodovar.cz




www.svs.eu




www.artcristal.cz





http://nfpomoci.cz/




www.rozhlas.cz




www.regionalnitelevize.cz



www.ostrov.cz


www.mmdecin.cz


www.novy-bor.cz



www.mucl.cz



www.azs98.cz



www.rkevropa.cz/plzen




http://odlobros.com/





Moderátory ceny Ď 2019 obléká


www.salonmiriam.cz






 
Jak nominovat mecenáše, sponzory a dobrodince na cenu Ď 2019?

…nominace na cenu Ď 2019 mohou přihlásit charitativní organizace, nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, divadla, dětské domovy, hrady a zámky, muzea, knihovny, pořadatelé kulturních a dalších veřejně prospěšných akcí, zájmové spolky, sdružení apod. Své nominace může také přihlásit město - za nezištnou práci může nominovat například hasiče, kronikáře, sponzory kulturních akcí atd. - nominovaný mohl darovat potřebným peníze nebo třeba svůj um a čas. Výše peněz není důležitá, ale význam pomoci a její dopad pro toho, kdo byl podpořen.

Každá nominace se plnohodnotně zúčastní celostátního finále v Praze, kde má šanci na získání jedné z mnoha celostátních cen Ď - dle posouzení celostátního Kolegia a to bez ohledu na případné výsledky kol krajských a městských, či na účast nebo neúčast v těchto předkolech (pro účast ve finále není nutné absolvovat předkola).

Pokud je nominace přihlášena včas a pořadatel ji stihne zařadit do příslušného krajského předkola, získá tato nominace šanci být oceněna i ve svém kraji. Stejně tak je tomu v případě městských kol – pokud se ve Vašem městě koná městské kolo (není to pravidlo) a pořadatel obdrží nominaci dostatečně včas, získá tato nominace navíc šanci býti oceněna v městském kole. Termíny městských a krajských kol, případně data uzávěrek nominací těchto předkol – hledejte na webu ceny Ď nebo napište dotaz produkci ceny Ď na cena-d@centrum.cz (o radu na cokoliv si můžete také zavolat 774 419 696).

Definitivní uzávěrka nominací na finále ceny Ď 2019 je 25. dubna 2019. Pokud si ale přejete, aby Vaše nominace prošla i krajským předkolem, nominujte co nejdříve (to platí i pro případné městské kolo – tato předkola jsou „pouze“ šancí k ocenění ve svém kraji a městě navíc).

Na Vaše nominace a případné dotazy na cokoliv se těší

Tým ceny Ď 2019

Nominační tabulka ceny Ď 2019 - ke stažení ZDE.

    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz