www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Městská a Místní Kolegia 2020:
  
- Místní Kolegium v Blovicích
  - Místní Kolegium v Chodově
  - Městské Kolegium v Jáchymově
  - Městské Kolegium v Mostě/Litvínově
  - Městské Kolegium v Novém Boru
  - Městské Kolegium v Ostrově
  - Místní Kolegium v Pardubicích
  - Místní kolegium v Písku
  - Místní Kolegium v Plzni
  - Městské Kolegium v Sokolově
  - Místní Kolegium v Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2019
Městská Kolegia 2018
Městská Kolegia 2017
Městská Kolegia 2016
Městská Kolegia 2015
Městská Kolegia 2014
Městská Kolegia 2013
Městská Kolegia 2012

Celostátní Kolegia 2001 - 2020
Krajská Kolegia 2011 - 2020
 

M Í S T N Í   K O L E G I U M   V   B L O V I C Í C H   2 0 2 0


Kolegium Mgr. Marcela Šustrová
ředitelka Gymnázia BloviceKolegium PaeDr. Milena Durasová
pedagog Gymnázia BloviceKolegium Jan Poduška
starosta Blovic
Kolegium Jakub Čížek
student Gymnázia Blovice
Kolegium MUDr. Jaroslava Koutská
důchodkyně
Kolegium Piotr Marek
kněz, Římskokatolická farnost Blovice
Kolegium Zdeněk Sviták
důchodce

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz