www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Městská a Místní Kolegia 2019:
  
- Místní Kolegium v Blovicích
  - Místní Kolegium v Chodově
  - Městské Kolegium v Jáchymově
  - Městské Kolegium v Mostě/Litvínově
  - Městské Kolegium v Novém Boru
  - Městské Kolegium v Ostrově
  - Místní Kolegium v Pardubicích
  - Místní kolegium v Písku
  - Místní Kolegium v Plzni
  - Městské Kolegium v Poděbradech
  - Městské Kolegium v Sokolově
  - Místní Kolegium v Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská Kolegia 2017
Městská Kolegia 2016
Městská Kolegia 2015
Městská Kolegia 2014
Městská Kolegia 2013
Městská Kolegia 2012

Celostátní Kolegia 2001 - 2019
Krajská Kolegia 2011 - 2019
 

K O L E G I U M   M Ě S T S K É  C E N Y   Ď  V   J Á C H Y M O V Ě   2 0 2 0


Kolegium Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský


Kolegium P. Mgr. Marek Bonaventura Hric


Kolegium Mgr. Ladislava Kulhavá


Kolegium Mgr. Petr Fiala
Kolegium Karin Pašková  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz