www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Městská a Místní Kolegia 2019:
  
- Místní Kolegium v Bečově
  - Místní Kolegium v Blovicích
  - Místní Kolegium v Chodově
  - Městské Kolegium v Mostě/Litvínově
  - Městské Kolegium v Novém Boru
  - Městské Kolegium v Ostrově
  - Místní Kolegium v Pardubicích
  - Místní Kolegium v Plzni
  - Místní Kolegium v Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2018
Městská Kolegia 2017
Městská Kolegia 2016
Městská Kolegia 2015
Městská Kolegia 2014
Městská Kolegia 2013
Městská Kolegia 2012

Celostátní Kolegia 2001 - 2019
Krajská Kolegia 2011 - 2019
 

M Ě S T S K É   K O L E G I U M   V   O S T R O V Ě   2 0 1 9


Kolegium Ing. Jan Bureš
starosta města Ostrov
Kolegium Ing. Marek Poledníček
1. místostarosta města Ostrov

Kolegium Ing. Jitka Samáková
2. místostarostka města Ostrov
Kolegium Mgr. Irena Leitnerová
ředitelka Městské knihovny Ostrov, p. o.
Kolegium Mgr. Tomáš Fexa
ředitel Oblastní charity Ostrov


  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz