www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

K O L E G I U M
Městská a Místní Kolegia 2020:
  
- Místní Kolegium v Blovicích
  - Místní Kolegium v Chodově
  - Městské Kolegium v Jáchymově
  - Městské Kolegium v Mostě/Litvínově
  - Městské Kolegium v Novém Boru
  - Městské Kolegium v Ostrově
  - Místní Kolegium v Pardubicích
  - Místní kolegium v Písku
  - Místní Kolegium v Plzni
  - Městské Kolegium v Sokolově
  - Místní Kolegium v Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2019
Městská Kolegia 2018
Městská Kolegia 2017
Městská Kolegia 2016
Městská Kolegia 2015
Městská Kolegia 2014
Městská Kolegia 2013
Městská Kolegia 2012

Celostátní Kolegia 2001 - 2020
Krajská Kolegia 2011 - 2020
 

M Í S T N Í   K O L E G I U M   V   Ú S T Í   N A D   L A B E M   2 0 2 0


Kolegium Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala
Kolegium Mgr. Dita Henzlová
zástupce ředitele školy, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala
Kolegium Ing. Pavel Tošovský
náměstek primátora města Ústí nad Labem


Kolegium Mgr. Václav Houfek
ředitel, kurátor sbírek umění a grafiky, Muzeum města Ústí nad Labem

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz