www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místsní cena Ď v Bečově
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2019
Městská Kolegia 2019

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   C H O D O V Ě   2 0 1 9


Překrásná dvorana na zámku v Ostrově zažila 25. dubna 2019 setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. V Karlovarském kraji má cena Ď domov devět let právě v Ostrově a ač v tomto městě vládne čilá politická soutěž a došlo několikrát k výměně starostů, každé nové vedení města velkoryse cenu Ď podporovalo, naprosto apoliticky ji vnímalo a tak pokaždé a stejně i letos, mělo udělování ceny Ď naprosto důstojný a milý průběh. Účastníci akce opět získali pocit, že jsou srdečně vítaní a je o ně postaráno s největší péčí a za to Ostrovu a pracovníkům MÚ patří dík.

cena Ď


cena Ď


cena Ď

Generálním partnerem ceny Ď v Karlovarském kraji je město Ostrov, které je oplátkou prezentované následně také na celostátní finálové ceremonii – tohoto roku při devatenáctém ročníku dne 14. června 2019 na Nové scéně Národního divadla – a to jako „hlavní partner“. Ostrov, město bohaté na výjimečnou architekturu, na kulturní, sportovní a společenské dění, se vždy nádherně postará o mecenáše a dobrodince, nominované na cenu Ď tak, že se v den konání krajské ceny Ď pro mne osobně stává „krajským městem mecenášství a dobrodiní“. &n bsp;Kromě hodnotného kulturního programu, připraveného jako dárek nominovaným městem Ostrov, byla předána cena „Občan města roku 2018“, které je cenou tohoto města bez vazby na cenu Ď a další postup do celostátního finále. Tuto cenu získala paní Mgr. Andrea Burešová za letité vedení taneční skupiny MIRAKL (mistři světa). A pak již došlo na předávání cen Ď, jejichž protagonisté budou dále spolu s městem prezentování na finálové ceremonii v Praze…

…tedy předány byly čtyři ceny Ď:

„Městská cena Ď v Ostrově 2019“

„Místní cena Ď v Bečově nad Teplou“

„Místní cena Ď v Chodově“

„Cena Ď v Karlovarském kraji 2019“

„Místní cenu Ď v Chodově“ jsem jako autor a pořadatel celého projektu pořádal ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou za spolupořadatelství a vstřícné podpůrné spolupráce s paní Naďou Hynkovou – patriotkou města Chodov. Velké poděkování také náleží členům „Místního Kolegia ceny Ď v Chodově“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeChodov2019.html

Akce se uskutečnila za podpory:

Města Ostrov – v roce 2011 pozval cenu Ď do Ostrova Dům kultury Ostrov, který se stal jejím hostitelem a partnerem a tak se město Ostrov mohlo s cenou Ď blíž seznámit. Od roku 2012 se pak město Ostrov stalo generálním partnerem krajské ceny Ď a získalo privilegium udílet si svou vlastní městskou cenu Ď. Později umožnilo na těchto ceremoniích předávat i další „místní ceny Ď“ z různých dalších měst Karlovarského kraje.

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnu cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď

„Místní cenu Ď v Chodově“ oceněnému Školnímu atletickému klubu Chodov udělili členové Kolegia místní ceny Ď v Bečově zde zastoupení členkou Kolegia paní Naďou Hynkovou (na snímku zcela vlevo) v přítomnosti dalších osobností a nominovaných na základě znění nominace místního Kolegia: V loňském roce byl v našem městě uspořádán již 18. ročník sportovní akce Maxištafeta, kterou zorganizovali ředitel é závodu pan Mgr. Martin Horváth, pan Lukáš Kopecký a pan Miloslav Zítka. V tomto roce, při příležitosti ,,dospělosti“ závodu, se poprvé běhalo s humanitárním záměrem a zároveň vznikl nápad zapojit Denní stacionář Mateřídouška. Příchozí mohli přispět libovolnou částkou do kasičky a Školní atletický klub přidal za každé uběhnuté kolečko 3,33,-Kč – trať měří 333,33 metrů, proto ta poměrná částka. Běhá se 24 hodin, zapojují se také atleti z okolí z jiných klubů. Jediný limit je jedno kolečko, závod je určen pro širokou veřejnost od dětí až po jakýkoliv věk. Je zde možnost stanování, přespání v chatkách. Výtěžek z této akce byl věnován Dennímu centru Mateřídouška. Další akcí pořádanou Školním atletickým klubem Chodov, je nový závod v Karlovarském kraji, nazvaný "Chodovská vlečka“. První ročník se uskutečnil v roce 2016. Běhá se v areálu Bílá voda, trasa závodu přivádí běžce těsně pod vlečku, kudy se vozí hlušina k ukládání po těžbě – odtud název závodu. Startovné, zaplacené závodníky, bylo věnováno nemocnému Martínkovi, v dalším roce Natálce a v posledním roce Ondrovi. Organizátorům obou závodů patří velký dík. A nejen jim, ale také předsedovi ŠAK panu Mgr. Liboru Dočkalovi za dlouholeté vedení sportovního klubu, který musel tuto činnost ze zdravotních důvodů ukončit.

cena Ď


Za Školní atletický klub Chodov ocenění převzali pánové Martin Horváth a Miloslav Zítka…

cena Ď


cena Ď


Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 10. dubnu bylo přihlášeno 179 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 131 tisíc lidí, z nichž více než 1720 lidí sdílelo nominace, kterým chtěli tímto sdílením dát hlas. Všechny nominace jsou samozřejmě prezentované i na tomto oficiálním webu ceny Ď v části „nominace“.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a zeptal se, zda je někdo proti – nikdo nebyl a tudíž jsem za tento souhlas poděkoval). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz