www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

M Ě S T S K Á   K O L A
Realizovaná městská kola 2017:
   - městská cena Ď v Berouně
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Děčíně
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Olomouci
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - městská cena Ď v Poděbradech
   - městská cena Ď v Ústí nad Labem
   - městská cena Ď ve Znojmě

Městské nominace 2017
Městská Kolegia 2017

Městská kola 2016
Městská kola 2015
Městská kola 2014
Městská kola 2013
Městská kola 2012
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   LITVÍNOVĚ   2 0 1 7


Dne 13. 3. 2017 v 16:00 se ve velkém sále na zámku v Litvínově, uskutečnila potřetí městská Cena Ď. Akci uspořádal Rotary club Most, díky laskavému poskytnutí licence panem Richardem Langerem. Součástí akce byla pro účastníky také prohlídka unikátní výstavy plechových hraček Hornilitvínovské továrny HUSCH. Akce se zúčastnilo 50 hostů. Vítězem se stala Mgr. Kateřina Poláková, kterou nominoval Hospic v Mostě.

Městská cena Ď

Průvodcem odpoledne byl již tradičně člen Rotary clubu Most Ing. Bořek Valvoda.

Městská cena Ď

Akce se zúčastnilo 50 hostů.

Městská cena Ď

Kolegium Ceny Ď pro oblastní kolo Most – Litvínov byli pánové Radek Kopel, Josef Pošta a Karol Tomčík.

Městská cena Ď

Za nepřítomnou Mgr. Kateřinu Polákovou převzala cenu ředitelka Hospicu v Mostě paní Blanka Števicová.

Všechny městské nominace postupují do krajského kola a následně i do celorepublikového finále.Fotografie laskavě poskytl fotograf Ladislav Šeiner
Fotky bezplatně poskytl ceně Ď Rotary klubu Most


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz