www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místní cena Ď v Bečově
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - místní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2019
Městská Kolegia 2019

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   VE   M O S T / L I T V Í N O V   2 0 1 9


Městská cena Ď 2019 ve městě Most / Litvínov se uskutečnila 4. března 2019 od 16.30h v Městské knihovně v Litvínově.

Městské kolo tradičně zorganizoval Rotary klub Most na základě bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu "cena Ď" a to na rok 2019.

V Městské knihovně v Litvínově se sešla padesátka hostů, kteří napjatě očekávali, kdo z nominovaných se letos stane nositelem městské ceny Ď ve městech Most a Litvínov. Atmosféra byla srdečná. Průvodcem slavnostního večera městské ceny Ď byl Bořek Valvoda z mosteckého Rotary clubu. Pro účastníky akce se stal vítězem každý z nominovaných. Tříčlenné kolegium ve složení Josef Pošta, Karol Tomčík a Radek Kopel rozhodlo, že městskou cenu Ď ve městě Most / Litvínov 2019 - křišťálovou kouli obdržel Ing. Manfred Hellmich, za dlouholetou práci, především vlastivědně-historického charakteru. Po skončení bylo pro účastníky připraveno malé pohoštění.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


Foto: archiv Rotary klub Most


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz