www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místní cena Ď v Bečově
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - místní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2019
Městská Kolegia 2019

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   N O V É M    B O R U   2 0 1 9


Navrátilův sál v Novém Boru zažil 11. dubna 2019 setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Přítomní byli také ti, kteří je nominovali. U těch, kteří se účastní téměř každým rokem, vládla nálada až dojemná s vyjadřovaným pocitem smysluplnosti a u nových aktérů projektu možná překvapení, že se něco takto „lidsky obyčejného“, ale 19 let fungujícího a bavícího, děje. Dvě přítomné dámy nezávisle na sobě veřejně pravily, že se sem těšily jako každý rok a když vzpomínaly na zážitky z finálové ceremonie v Národním divadle, slzy jim v očích nechyběly.

cena Ď


cena Ď


cena Ď

Generálním partnerem ceny Ď v Libereckém kraji je sice město Nový Bor, ale za pojmem „město“ můžeme také hledat pracovnice odboru kultury, RNDr. Alenu Forgáčovou (na snímku vpravo) a Magdalénu Riedelovou, DiS. (vlevo), které kromě standardní spolupráce s cenou Ď dávají už 9 let do téhle spolupráce srdce a ono je to pak na akci znát v podobě milé atmosféry. Po několikáté krajskou cenou Ď, pořádanou od roku 2011 v Novém Boru, také nezištně podpořili učitelé místní ZUŠ, paní Iveta Šudová (na snímku druhá zprava) a pan Radek Poláček (na snímku společně s vzácnými těmito ženami).

Vše bylo profesionálně přichystané, srdečnou snahou pracovníků městského úřadu ozdobené a stačilo akt udílení cen Ď zahájit…

…tedy předány byly dvě ceny Ď:

„Městská cena Ď v Novém Boru 2019“

„Cena Ď v Libereckém kraji 2019“

„Městskou cenu Ď Nového Boru“ pořádalo město Nový Bor ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou. Město Nový Bor je současně „generálním partnerem ceny Ď v Libereckém kraji 2019“ a tím pomáhá nejen zde, ale i při finálové ceremonii dne 14. června 2019 na Nové scéně Národního divadla, kde městu Nový Bor bude nahlas poděkováno. Velké poděkování také náleží členům „Kolegia ceny Ď v Novém Boru“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeNovyBor2019.html

Akce se uskutečnila po boku „Městské ceny Ď v Novém Boru“ za podpory od:

Město Nový Bor – od roku 2011 je generálním partnerem krajské ceny Ď a hostitelem akce po stránce prostor a pohoštění. Osobní zájem o problematiku dobrodiní a mecenášství je ze strany představitelů města a pracovníků městského úřadu neuvěřitelně silný, nehraný, lidský. Velký dík náleží panu starostovi Mgr. Jaromíru Dvořákovi, který se osobně 9 let zajímá o příběhy nominovaných a všeobecně tento projekt podporuje (viz snímek pod odstavcem, pan starosta je vpravo).

cena Ď

Televize „RTM+ Liberecko“ – řadu let tato televize mediálně cenu Ď podporuje. Tato podpora je ale doplněna i o podporu lidskou. Pan ředitel Jan Punčochář se osobně účastní ceny Ď několik roků, nezištně zastává roli člena krajského Kolegia, pročítá nominace, hlasuje a osobně si rok co rok přijíždí vyslechnut příběhy všech nominovaných, kteří přijali pozvání a zde byli představeni a každý něco málo ke své nominaci řekl, případně mu sklonil poklonu ten, který jej nominoval. V ryze komerčních časech je něco takového od soukromé televize nádherné a od jejího ředitele jakbysmet! Pan Jan Punčochář (na snímku nad odstavcem vlevo) ještě toho večera dal svůj FB fotografii z této akce a pod ní napsal (zdroj FB profil pana Jana Pučocháře): „Přiznám se, že se mi dnes večer po náročném dni do Nového Boru moc nechtělo. Ale Cena Ď má tu zvláštní vlastnost, že mě vždy dokáže nabít. Jsem moc rád, že jsem ji mohl na dálku předat řediteli Jizerských pekáren Romanu Kozákovi. Už proto, že pekárny v regionu podporují řadu užitečných věcí. Děkuju za tu možnost!“

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnou cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď


cena Ď

„Městskou cenu Ď Nového Boru 2019“ předali členové městského Kolegia ceny Ď v Novém Boru Mgr. Jaromír Dvořák – starosta Nového Boru (zcela vpravo) a vedoucí odboru kultury RNDr. Alena Forgáčová (vlevo) a to panu Petru Novotnému, kterého zde zastoupil syn pan Novotný ml. s Gríšou (pan Novotný si jej přes jeho mentální handicap osvojil) a to na základě znění nominace od města Nový Bor: „Ačkoliv neměl žádné rodové „sklářské geny“, stalo se sklo materiálem, který mu učaroval. Rozhodnul se tedy pro studium na sklářské škole a absolvoval ji právě v Novém Boru. Úspěchy, kterých na poli práce se sklem dosáhnul, by se jistě nedostavily bez notné dávky vrozeného talentu, ale zejména díky tvrdé práci si záhy vydobyl u sklářských pecí místo po boku starých sklářských mistrů. Dostal příležitost setkat se a pracovat s celou řadou osobností českého i světového sklářského umění. Za svou řemeslnou zručnost obdržel v roce 1983 titul Mistr sklářských řemesel a umění. O zkušenosti, které nasbíral za dobu své praxe u sklářských pecí doma i v zahraničí, se rád podělí s mladými skláři, kteří se na „sklářskou“ cestu teprve vydávají. Pomoci ke vzdělání jim měla umožnit i jeho vlastní umělecká sklářská škola, kterou v roce 2003 v Novém Boru založil. Byla součástí komplexu zahrnujícího huť, galerii, sklářskou restauraci a klub, který Petr Novotný vybudoval na místě bývalé chátrající mateřské školy. Pokračoval tak v projektu, který zahájil již v éře komunistického Československa, kdy založil sklářské studio zaměřené na využívání starých sklářských technik a na výrobu replik historického skla. Teprve sametová revoluce však otevřela Petrovi Novotnému bránu ke skutečnému podnikání. Se sklářem Liborem Fafalou založil v roce 1991 sklárnu AJETO. Vytvořil tak mnoho pracovních míst pro místní skláře, navíc šířil věhlas českého skla po celém světě. Jeho jméno je ve světě synonymem pro vysokou profesionalitu sklářské práce. V počátcích své sklářské kariéry působil i jako mistr odborného výcviku na sklářské škole v Novém Boru, kterou sám absolvoval, není proto nic nečekaného, že na domácích i zahraničních školách vede kursy uměleckého hutního zpracování skla. Svou tvorbu prezentoval na mnoha světových sklářských sympoziích, také řada státnických a panovnických rezidencí se pyšní klenoty tvarovanými sklářem Petrem Novotným.“

K této nominaci, dodal pan starosta: „A také jsme při hlasování mysleli na to, že si pan Novotný kdysi osvojil Gríšu a poskytl mu tak příjemný život v domácím prostředí, v lásce a pohodě.“

cena Ď


cena Ď


V sále bylo ticho, že by špendlík na zem spadlý bylo slyšet, jak hosté naslouchali příběhům nominovaných (když zrovna netleskali nebo jako na každém krajském kole „nehráli fanfáru ke cti oceněného“).

Když zaznělo pozvání na pohoštění, jediným, kdo měl ihned další povinnosti, byl pan starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák, kterého k rozhovoru před kamerou pozvala redaktorka televize RTM+ Liberecko slečna Sylvie Kaslová. Tuhle reportáž můžete hledat v archivu televize zde: http://www.rtmplus.cz/

Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 10. dubnu bylo přihlášeno 179 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 131 tisíc lidí, z nichž více než 1720 lidí sdílelo nominace, kterým chtěli tímto sdílením dát hlas. Všechny nominace jsou samozřejmě prezentované i na tomto oficiálním webu ceny Ď v části „nominace“.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz