www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místsní cena Ď v Bečově
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2019
Městská Kolegia 2019

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   O S T R O V Ě   2 0 1 9


Překrásná dvorana na zámku v Ostrově zažila 25. dubna 2019 setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. V Karlovarském kraji má cena Ď domov devět let právě v Ostrově a ač v tomto městě vládne čilá politická soutěž a došlo několikrát k výměně starostů, každé nové vedení města velkoryse cenu Ď podporovalo, naprosto apoliticky ji vnímalo a tak pokaždé a stejně i letos, mělo udělování ceny Ď naprosto důstojný a milý průběh. Účastníci akce opět získali pocit, že jsou srdečně vítaní a je o ně postaráno s největší péčí a za to Ostrovu a pracovníkům MÚ patří dík.

cena Ď


cena Ď


cena Ď

Generálním partnerem ceny Ď v Karlovarském kraji je město Ostrov, které je oplátkou prezentované následně také na celostátní finálové ceremonii – tohoto roku při devatenáctém ročníku dne 14. června 2019 na Nové scéně Národního divadla – a to jako „hlavní partner“. Ostrov, město bohaté na výjimečnou architekturu, na kulturní, sportovní a společenské dění, se vždy nádherně postará o mecenáše a dobrodince, nominované na cenu Ď tak, že se v den konání krajské ceny Ď pro mne osobně stává „krajským městem mecenášství a dobrodiní“. &n bsp;Kromě hodnotného kulturního programu, připraveného jako dárek nominovaným městem Ostrov, byla předána cena „Občan města roku 2018“, které je cenou tohoto města bez vazby na cenu Ď a další postup do celostátního finále. Tuto cenu získala paní Mgr. Andrea Burešová za letité vedení taneční skupiny MIRAKL (mistři světa). A pak již došlo na předávání cen Ď, jejichž protagonisté budou dále spolu s městem prezentování na finálové ceremonii v Praze…

…tedy předány byly čtyři ceny Ď:

„Městská cena Ď v Ostrově 2019“

„Místní cena Ď v Bečově nad Teplou“

„Místní cena Ď v Chodově“

„Cena Ď v Karlovarském kraji 2019“

„Cenu Ď města Ostrov 2019“ jsem jako autor a pořadatel celého projektu pořádal ve spolupráci s hlavní produkční ceny Ď Jitkou Langerovou za spolupořadatelství a vstřícné podpůrné spolupráce s městem Ostrov, které nese odpovědnost za své nominace. Velké poděkování také náleží členům „Kolegia ceny Ď města Ostrova“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeOstrov2019.html

Akce se uskutečnila za podpory:

Města Ostrov – v roce 2011 pozval cenu Ď do Ostrova Dům kultury Ostrov, který se stal jejím hostitelem a partnerem a tak se město Ostrov mohlo s cenou Ď blíž seznámit. Od roku 2012 se pak město Ostrov stalo generálním partnerem krajské ceny Ď a získalo privilegium udílet si svou vlastní městskou cenu Ď. Později umožnilo na těchto ceremoniích předávat i další „místní ceny Ď“ z různých dalších měst Karlovarského kraje.

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnu cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď

„Cenu Ď města Ostrova“ oceněné paní Mileně Smolové (na snímku třetí žena zleva) udělili členové Kolegia ceny Ď města Ostrova – například starosta města Ostrova – Ing. Jan Bureš (na snímku první muž zleva), 1. místostarosta města Ostrova – Ing. Marek Poledníček (zcela vpravo), místostarostka města Ostrova - Ing. Jitka Samáková (zcela vlevo) společně s dalšími osobnostmi a nominovanými a to na základě znění nominace města Ostrova: „Paní Milena vede přes 60 let cvičení pro ženy. Dříve v oddíle ZRTV nyní v oddíle Sport pro všechny. I v 80 letech stále předcvičuje a stará se o ženy. Paní Mileně děkují ženy z tělocvičny 5. ZŠ Myslbekova, Ostrov a Výbor oddílu Sport pro všechny při TJ Ostrov.“

cena Ď


Paní Milenu Smolovou na akci doprovázela hrdá dcera paní Romana Němečková, která při předávání ceny vše natáčela, ale skrz slzy na to ani nemohla vidět – tak jsem ji vyzval na scénu a tím vznikl i tento snímek. Případně se můžete podívat na můj FB profil, kde najdete i video z těchto chvil:

https://www.facebook.com/100015892801768/videos/466731230533300/?id=100015892801768

cena Ď


cena Ď


Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 10. dubnu bylo přihlášeno 179 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 131 tisíc lidí, z nichž více než 1720 lidí sdílelo nominace, kterým chtěli tímto sdílením dát hlas. Všechny nominace jsou samozřejmě prezentované i na tomto oficiálním webu ceny Ď v části „nominace“.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a zeptal se, zda je někdo proti – nikdo nebyl a tudíž jsem za tento souhlas poděkoval). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz