www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místní cena Ď v Bečově
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - místní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2019
Městská Kolegia 2019

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   P A R D U B I C Í C H   2 0 1 9


Přednáškový sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové zažil 3. dubna 2019 setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Přítomní byli také ti, kteří je nominovali. Vládla pohoda s příjemným napětím, to vše míšené humorem, zamyšlením a lidským uznáním, patrným z upřímných komentářů a vyjádření přítomných.

Předány byly tři ceny Ď:

„Místní cena Ď v Pardubicích 2019“

„Cena Ď v Pardubickém kraji 2019“

„Cena Ď v Královéhradeckém kraji 2019“

cena Ď


cena Ď

„Místní cenu Ď v Pardubicích 2019“ na základě zdarma poskytnuté licence pro rok 2019 od pořadatele projektu – organizovala Střední odborná škola EDUCA v Pardubicích a to stran nominační kampaně a koordinace Kolegia, kterému náleží velké poděkování, stejně jako nezištným členům „Místního Kolegia ceny Ď v Pardubicích“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskePardubice2019.html

Akce se uskutečnila po boku dvou krajských cen Ď a to pro oblasti Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje, které podpořili:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – od roku 2011 nezištně poskytuje prostory pro konání této akce, zaměstnankyně knihovny na své náklady připravují domácí s láskou dělané dobroty, jakožto pohoštění pro mecenáše a dobrodince

Nadační fond pomoci Karla Janečka – morálně podporuje celý projekt ceny Ď od roku 2016, nesmírně se zajímá o příběhy nominovaných, projevuje nominovaným obdiv a pomáhá pořadateli projektu v rámci zajištění některých produkčních nákladů, jedná se o neuvěřitelně lidský přístup a osobní zájem o projekt ceny Ď, že skutečně „klobouk dolů“

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnou cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď

„Místní cenu Ď v Pardubicích 2019“ předala členka „Místního Kolegia ceny Ď v Pardubicích“ paní Ing. Monika Kohoutková, ředitelka Střední odborné školy EDUCA a to paní Haně Kačírkové z Pardubického střediska HEWER na základě znění nominace od Střední odborné školy EDUCA: „HEWER – Pardubice středisko - Pardubické centrum, které zajišťuje domácí pomoc, osobní asistenci a péči o seniory a nemohoucí - Paní Hana Kačírková je velmi srdečný a empatický člověk na svém místě, který se velmi dobře stará o chod střediska v Pardubicích a i o poskytování péče starým, nemocným a opuštěným lidem.“

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


Tradičně při předávání místních cen Ď v Pardubicích, v Pardubickém kraji a Královéhradeckém kraji podáváme růžové víno a říkáme, že my skutečně svět stále vidíme „růžově“. Domácí pohoštění bylo s láskou připravené zaměstnankyněmi knihovny a opět tuze dobré.

Společný snímek zachytil dobrou náladu a vzájemnou úctu a možná i těšení se na finále v Praze.

Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 5. dubnu bylo přihlášeno 174 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 130 tisíc lidí lidí, z nichž více než 1700 lidí sdílelo nominace, kterým chtěli tímto sdílením dát hlas. K 31. Všechny nominace jsou samozřejmě prezentované i na tomto oficiálním webu ceny Ď v části „nominace“.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz