www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místní cena Ď v Bečově
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - místní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2019
Městská Kolegia 2019

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   P L Z N I   2 0 1 9


Zaplněné Divadlo Dialog v Plzni zažilo 28. března 2019 setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Přítomní byli také ti, kteří je nominovali (zástupci dětských domovů, charitativních, vzdělávacích a kulturních institucí a občané, jako například redaktorka ČT, podnikatelka, architektka, studentka apod.). Vládla pohoda s příjemným napětím, to vše míšené humorem, smíchem, zamyšlením a lidským uznáním.

Předány byly tři ceny Ď:

„Místní cena Ď v Blovicích 2019“

„Místní cena Ď v Plzni 2019“

„Cena Ď v Plzeňském kraji 2019“

cena Ď

„Místní cenu Ď v Plzni 2019“ jsem jako pořadatel celého projektu organizoval sám ve spolupráci s hlavní produkční projektu cena Ď Jitkou Langerovou. Velké poděkování náleží nezištným členům „Místního Kolegia ceny Ď v Plzni“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskePlzen2019.html

Akce se uskutečnila po boku krajské ceny Ď v Plzni, kterou podpořili:

EUROPA Union Service, a.s. – generální partner Ceny Ď v Plzeňském kraji 2019

Rodinný pivovar Chodovar – partner Ceny Ď v Plzeňském kraji 2019 (a také generální partner finálové ceremonie 14. 6. 2019 na Nové scéně ND)

AZS 98, s.r.o. - partner Ceny Ď v Plzeňském kraji 2019

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek

Nadační fond pomoci Karla Janečka

Tělocvična bojových sportů ATOMGYM Plzeň

RK EVROPA Plzeň


cena Ď

„Místní cenu Ď v Plzni 2019“ předala členka „Místního Kolegia ceny Ď v Plzni“ paní Renée Zedníčková, jednatelka RK EVROPA Plzeň na základě znění nominace od někdejší členky sboru Mariella Markéty Langerové: „Ohromné zásluhy v pěveckém sboru Mariella v Plzni - Pěvecký sbor Mariella z Plzně je respektován a ctěn nejen v České republice, ale také v zahraničí. Mnoho let svého života mu věnovala sbormistryně paní Marie Nováková, která svou obětavostí a neúnavností se stala ohromným „tahounem“ sboru. Myslím si upřímně, že nebýt nadstandardního nasazení paní Novákové, sbor by zdaleka nedosáhl takového věhlasu. Zvládl organizačně velmi náročné přímé televizní přenosy České televize ze Stonožkových mší v chrámu sv. Víta a mnoho dalších akcí. Kromě toho paní Nováková umí motivovat děti a vštěpovat jim lásku k hudbě.“

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

Ke 22. březnu bylo přihlášeno 148 nominací a na FB tyto nominace oslovily 119.684 lidí, z nichž 1623 lidí sdílelo nominace, kterým chtěli tímto sdílením dát hlas. K 31. březnu je již přihlášeno a na FB zveřejněno celkem169 nominací. Všechny nominace jsou samozřejmě prezentované i na tomto oficiálním webu ceny Ď v části „nominace“.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz