www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2023:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cena Ď v Blovicích
   - cena Ď v Plzni
   - cena Ď v Nepomuku
   - cena Ď v Blatné
   - cena Ď v Č. Budějovicích
   - cena Ď v Písku
   - cena Ď v Táboře
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Poděbradech
   - cena Ď v Praze
   - cena Ď v Hradci Králové
   - cena Ď v Radkově
   - cena Ď v Lanžhotu
   - cena Ď v Mikulčicích
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Třebíči
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Žďáru nad Sázavou
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Pacově
Městská kola další ročníky
 

Místní   cena   Ď   v   Plzni  2023


25. září 2023, Galerie Vavrys, Stará Praha

Druhé předávání krajských a místních cen Ď (ze tří takových akcí před konáním finálové ceremonie dne 16. října na Nové scéně Národního divadla v Praze) se uskutečnilo na Staré Praze v tradiční Galerii Vavrys (zde vzniklo ze štětce malíře Martina Vavryse kdysi logo ceny Ď) dne 25. září 2023 (krajské ceny v krajích: Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský, Středočeský a Praha; místní ceny Ď v: Blovicích, v Nepomuku, Plzni, Českých Budějovicích, Blatné, Písku, Táboře, Chodově, Březové, Karlových Varech, Praze a Poděbradech).

Na základě nominace Městské charity Plzeň, Francouzská třída a z rozhodnutí Kolegia „Místní cenu Ď v Plzni 2023“ získala paní Ing. Marta Ovsjannikova. Od majitele Galerie Vavrys malíře Martina Vavryse cenu převzala dle snímku v zamyšlení (první fotka), avšak posléze nám mailem osvětlila důvod tohoto zamyšlení: „Děkuji Vám a ostatním Vašim partnerům za pořádání akce Ď. Mohla jsem se zúčastnit, přestože mé zásluhy jsou naprosto zanedbatelné, a díky tomu jsem prožila několik hodin v úžasném prostředí "v takový krásný společnosti", jak praví žijící klasik. Ať se Vám i nadále daří dílo! Marta Ovsjannikova…“

Text nominace zněl:
Ing. Marta Ovsjannikova - Pracuje jako dobrovolnice od roku 1991, od roku 1994 zastává funkci jednatelky Farní charity u Panny Marie Růžencové, která je součástí Městské charity Plzeň. Farní charita slouží ke zprostředkování pomoci těm, kteří v okolí nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Většinou se jedná o návštěvní službu a společnost starým a nemocným lidem. Profesionální péči zajišťují sociální služby. Pod jejím vedením navštěvují členové farní charity charitní domovy a hospic s malou pozorností k Vánocům a Velikonocům, chystají balíčky pro staré a nemocné farníky, které osobně předávají v jejich domácnostech. Nezapomínají ani na jejich životní jubilea. Už 23 let se aktivně zapojují do Tříkrálové sbírky. Pravidelně zajišťují včetně dopravy pro hůře pohyblivé lidi návštěvu Památníku obětem zla a poutní zájezdy na různá místa, kam by se klasickými zájezdy těžko dostali.. Pravidelně pořádáme 1X měsíčně Čaj o třetí, kam zveme zajímavé hosty. Jako farní charita jsou aktivně dlouhodobě zapojeni do projektu Adopce na dálku, kde finančně podporují vzdělání pro dívku v Litvě a 2 děti v Bolívii.
To je dobrovolnická pomoc paní Marty v rámci vedení Farní charity a pokud se tím vykonalo něco dobrého pro bližní, děkujeme především Bohu, že žehná jejímu snažení a všem, kteří v tomto díle pomáhají.

Skleněné a pro svou krásu velmi chválené ceny Ď na tuto akci jako vždy nezištně dodala rukodělná sklárna Artcristal Bohemia z Velkého Oseku (druhý snímek).

Přítomný byl i ředitel špičkové tiskárny SVS, spol. s r.o. se sídlem v Karlštejně, která je řadu roků věrným partnerem ceny Ď a poslední dva roky generálním partnerem finále ceny Ď – pan Martin Dohnal (třetí snímek, on vlevo).

Atmosféra byla podle slov na místě a také zpětných telefonických, mailových a dalších reakcí – upřímná, vřelá, atraktivní, přirozená, milá, úžasná (čtvrtá fotka – komorní prostředí galerie, kde oproti ceremonii v divadle je prostor na vzájemná popovídání a klidné, nikam nespěchající představení světů nominovaných).

Velmi zodpovědně každým rokem nominuje na cenu Ď své podporovatele také REHAFIT z Prahy, který vždy reprezentuje na akcích ceny Ď usměvavá, milá, spontánní, energická a empatická paní Pavlína Zvelebilová (pátý snímek, druhá zprava). Nejen s ní se pokaždé rád pozdraví zakladatel sklárny Artcristal Bohemia pan inženýr Jan Machálek (uprostřed na páté fotce), který ceně Ď pomáhá 15 let!

Nescházejí ani další osobnosti k ceně Ď za léta dávno patřící…, díky nimž je atmosféra vždy neopakovatelná, mezi něž vždy dílem jakoby řízeného osudu „zapadnou“ i nově příchozí (šestá fotografie – stůl gymnazistů z Blovic).

Dlouholetou členkou Celostátního Kolegia ceny Ď a dobrou duší kategorie „životní prostředí“ je paní Petra Kaldová (sedmá fotka), která miluje jak perfektní práci, tak lidství, zodpovědnost, ale i humor…

V horním „patře“ útulné galerie našli své zázemí hosté z Blatné, jak divadelní ochotníci vedené panem Mikešem (osmá fotka, on druhý zleva), tak zástupci TJ DATELS Blatná vedeni panem Říhou (na týž fotce druhý zprava).

Pohoštění s láskou jako dar všem přítomným připravili (bylo nesmírně chválené všemi, včetně pana Dohnala) sociální pracovníci CENTRA LADA Pacov, které jsme zde představili jako subjekt „mimořádně letos nominující“ (bude velké překvapení v ND). Dobře se v galerii bavila, nejenom po stránce humoru, ale i obsahu rozhovorů na téma charita a život s panem Dohnalem a dalšími paní ředitelka „Lady“ Jana Moravcová (devátý snímek – její usměvavý portrét).

Velkou radost za nominaci projevoval LELEBAND z Karlovarska, jehož několik členů vyrazilo do Prahy představit neuvěřitelný náboj pokory a radosti ze života (desátá fotka).

Autor loga ceny Ď malíř Martin Vavrys (jedenáctý snímek) představil letošní obraz „GRAND PRIX Ď 2023“, který bude hlavní cenou na finálové ceremonii 16. října na Nové scéně ND.

Samozřejmě na této akci zaznělo poděkování Národnímu divadlu, kde se opět všichni setkáme na finálové ceremonii, poněvadž všechny nominace bez ohledu, jak dopadly na krajském a místním kole, mají novou šanci ve finále. Zaznělo tedy poděkování za 23 let trvající vzácnou spolupráci s Národním divadlem, stejně jako za 23 let trvající úžasnou nominační spolupráci se ZOO Praha, 15 let trvající spolupráci s výjimečným partnerem ceny Ď špičkovou tiskárnou SVS, spol. s r.o. a s dalšími partnery a příznivci jako jsou: LUBRICANT, AZS RECYKLACE, RABBIT Trhový Štěpánov, ARTCRISTAL BOHEMIA, MPM párty-stany, MIRIAM salon, CENTRUM LADA Pacov, Galerie Vavrys, Naďa Hynková, Jájina Raunerová, Jitka Langerová, Gymnázium Blovice, Česká ZOO, další…

Ještě, než se uskuteční finále „ceny Ď 2023“ na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 16. října 2023, postupně se realizuje 14 krajských kol s předáním i řady místních cen. Všechny tyto krajské a místní ceny jsou „šancí navíc k ocenění před finálovou ceremonií, kde již bude větší konkurence nominací z celé ČR“ a navíc na těchto regionálních kolech je prostor k většímu klidnějšímu představení jednotlivých nominací, vzájemným setkáním a přátelským popovídáním v místě, do něhož tito nominovaní svými činnostmi patří.

Poděkování za fotografie patří paní Jaroslavě Raunerové.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2023

cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď


cena Ď nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz