www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2019:
   - místní cena Ď v Bečově
   - místní cena Ď v Blovicích
   - místní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Litvínově
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místní cena Ď v Pardubicích
   - místní cena Ď v Plzni
   - místní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2019
Městská Kolegia 2019

Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   C E N A   Ď   V   Ú S T Í   2 0 1 9


Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem zažil 10. dubna 2019 setkání „ryzích celebrit současnosti“, jak nominovaným na cenu Ď říkáme už 19 let. Přítomní byli také ti, kteří je nominovali. Pro mnohé vládla překvapivá domácky lidská nálada (jak říkali), to vše míšené nostalgií devítileté spolupráce na ceně Ď s ředitelem Gymnázia Dr. Václava Šmejkala – inženýrem Michalem Šidákem, humorem, vzájemným nasloucháním, přejícnosti a uznáním.

Předány byly dvě ceny Ď:

„Místní cena Ď v Ústí nad Labem 2019“

„Cena Ď v Ústeckém kraji 2019“

cena Ď


cena Ď


cena Ď

„Místní cenu Ď v Ústí nad Labem 2019“ na základě zdarma poskytnuté licence pro rok 2019 od pořadatele projektu – organizovalo Gymnázium Dr. Václava Šmejkala a SOŠ v Ústí nad Labem ve spolupráci s hlavní produkční projektu Jitkou Langerovou. Velké poděkování také náleží členům „Místního Kolegia ceny Ď v Ústí nad Labem“, jejichž složení můžete vidět zde: http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeusti2019.html

Akce se uskutečnila po boku krajské ceny Ď a to pro oblast Ústeckého kraje, kterou podpořili:

Gymnázium Dr. Václava Šmejkala a SOŠ v Ústí nad Labem – od roku 2011 nezištně spolupracuje s cenou Ď a od roku 2019 poté, co po velké pomoci města Děčína ceně Ď v Ústeckém kraji v letech 2012 až 2018 dále toto město nemělo možnost náš projekt podporovat (ale zásluhy na projektu ponese v jeho historii trvale) – právě toto gymnázium a jeho ředitel Ing. Michal Šidák, udělalo maximum proto, aby se další ročník krajské ceny Ď mohl konat na maximálně důstojné úrovni, jak bylo zvykem právě v Děčíně a tudíž pan Šidák zorganizoval vše potřebné a nadchl v Ústí nad Labem pro spolupráci Muzeum města Ústí nad Labem s ředitelem Mgr. Václavem Houfkem a náměstka primátora Ústí nad Labem Ing. Pavla Tošovského (nadchl se myšlenkou projektu a převzal lidskou záštitu), plus zajistil pro mecenáše a dobrodince z Ústeckého kraje na jejich počest báječné pohoštění.

Nadační fond pomoci Karla Janečka – morálně podporuje celý projekt ceny Ď od roku 2016, nesmírně se zajímá o příběhy nominovaných, projevuje nominovaným obdiv a pomáhá pořadateli projektu v rámci zajištění některých produkčních nákladů, jedná se o neuvěřitelně lidský přístup a osobní zájem o projekt ceny Ď, že skutečně „klobouk dolů“.

Dále si za morální podporu akce zaslouží poděkování:

sklárna Artcristal Bohemia, Velký Osek - nezištně vyrábí a dodává ceny Ď mnoho let jen proto, že věří myšlence projektu a chce dělat oceněným radost krásnou cenou vyrobenou rukodělně


cena Ď

Cena Ď v Ústeckém kraji se opírá o upřímný zájem nominujících spoustu roků, stejně jako v jiných krajích ČR. Každým rokem přibývají ti, kteří chtějí také nahlas veřejně důstojně poděkovat svým mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům. Krajské kolo v Ústeckém kraji si avšak nedovedeme představit bez tradičně věrných příznivců projektu, jako například vychovatele Dětského domova Lipová u Šluknova pana Hofmana (a dětí, které jej doprovází sem i na finále), či paní ŠtěvicoVou z Hospicu Most nebo paní Vrabcovou ze ZOO Ústí nad Labem, která nominuje na cenu Ď pravidelně od druhého ročníku v roce 2002 a účastní se jak krajských kol, tak finálových ceremonií v Národním divadle a jak letos produkční ceny Ď Jitce Langerové řekla: „Moc se vždy těším a nedovedu si představit nevyužít možnosti nominací na Ď poděkovat…“ – tak i letos se smysl její návštěvy tady naplnil (kromě toho, že jí tento projekt fakt moc baví a my za to moc děkujeme).

cena Ď

Předávání cen Ď zahájili ředitel Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václav Houfek a náměstek primátora Ústí nad Labem Ing. Pavel Tošovský. Oba projevili radost, že mohou být mezi tolika vzácnými lidmi z řad nominovaných a pan ředitel muzea vzpomněl, že i tohle muzeum kdysi vzniklo z mecenášských darů a podnes existují dárci, jimž na muzeu záleží…

cena Ď

Jako autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2019 jsem nesmírně srdečně poděkoval za podporu a spolupráci trvající 9 let řediteli Gymnázia Dr. Václava Šmejkala panu Michalu Šidákovi… a na důkaz vzájemné úcty, snahy si pomáhat a realizovat tak vizi ceny Ď v dalších letech jsme si po devíti letech před všemi „potykali“.

cena Ď

„Místní cenu Ď v Ústí nad Labem 2019“ předali členka „Místního Kolegia ceny Ď v Ústí nad Labem“ Mgr. Dita Henzlová – zástupkyně ředitele Gymnázia Dr. Václava Šmejkala, náměstek primátora Ústí nad Labem - Ing. Pavel Tošovský a ředitel Muzea města Ústí nad Labem - Mgr. Václav Houfek a to paní Jaroslava Kratochvílová (zastoupena paní Kateřinou Krištofovou) na základě znění nominace Domova pro seniory Dobětice, p.o.: „Je známo, že canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes často svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Canisterapie také není jen o radosti, kterou psi lidem přináší, ale má i léčebné účinky. Minimálně osm let dochází k nám do Domova pro seniory Dobětice,p.o. paní Jaroslava Kratochvílová, aby minimálně 2 x do měsíce potěšila se svými čtyřnohými parťáky (Ajša a Whisky) naše klienty. Klienti se na tuto návštěvu vždy těší a hned mají lepší náladu. Klienti se schází na skupinové canisterapii, ale nikdy také nejsou ochuzeni klienti, kteří jsou zcela imobilní a celý den jsou v lůžku. Paní Jaroslava a psíci jsou nám opravdu věrní mnoho let. Nestává se, že by někdy vynechali. Také jsou vždy dobře naladěni a svoji pozitivní energii předávají našim klientům. A ještě to dělají zcela zadarmo, protože k nám chodí jako dobrovolníci. My všem třem velmi děkujeme.“

cena Ď


cena Ď


Další organizační informace:

Všechny místní nominace bez ohledu na výsledek „místního kola“ automaticky postoupily do „krajského kola“ k posouzení „krajským Kolegiem“, aby následně všechny nominace bez ohledu na výsledky „krajských kol“ postoupily ze všech 14 krajů ČR do finále 14. 6. 2019 na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde je 3 hodiny před ceremonií budou posuzovat členové „Celostátního Kolegia“.

Každá nominace má tedy šanci získat jednu z celostátních cen Ď v příslušné kategorii, kam je zařazena. Pouze nominace oceněné krajskou cenou Ď mají šanci navíc získat v závěru finále v ND hlavní „GRAND PRIX Ď 2019“ (originál velký obraz malíře Martina Vavryse s logem ceny Ď).

Letos je novinkou i „speciální cena Ď“, o níž rozhodují uživatelé facebooku. Jde o „cenu Ď veřejnosti“, která spočívá v tom, že všechny postupně přihlašované nominace, bez ohledu na kategorii, bez ohledu na výsledky místních a krajských kol, zařazujeme postupně na profilovou stránku ceny Ď na FB a vyzýváme uživatele FB, aby sdílením těchto nominací jim dávali hlas (v případě nejasností by rozhodovalo Celostátní Kolegium). Tuto stránku najdete zde:
https://www.facebook.com/Cena-%C4%8E-2076820282434424/?modal=admin_todo_tour

K 10. dubnu bylo přihlášeno 179 nominací a na FB tyto nominace oslovily více než 131 tisíc lidí, z nichž více než 1720 lidí sdílelo nominace, kterým chtěli tímto sdílením dát hlas. Všechny nominace jsou samozřejmě prezentované i na tomto oficiálním webu ceny Ď v části „nominace“.

Děkuji všem přítomným, že veřejně dali přímo na akci souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich zveřejňování v rámci projektu „cena Ď“ (souhlas proběhl tak, že jsem v úvodu akce ze scény nahlas všechny poprosil o takový souhlas a poté vyzval přítomné, pokud s tím někdo nesouhlasí, ať opustí prostor). Všeobecně je ale známo a neustále na webu ceny Ď a v komunikaci s nominujícími a nominovanými zveřejňováno, že fungování ceny Ď a naplňování jejího smyslu předpokládá fakt, že se dění ceny Ď, včetně prezentace jejích aktérů, zveřejňuje. Tedy každý, kdo se tohoto projektu účastní, touto účastí, dává souhlas ke zveřejňování fotografií, videí apod.

Děkuji hlavní produkční projektu Jitce Langerové za obětavou a pečlivou práci pro cenu Ď.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 - 2019

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz