www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2014
   - město Děčín
   - město Nový Bor
   - město Poděbrady
   - město Ostrov
Celostátní nominace 2014
Krajské nominace 2014
 

M Ě S T S K É   N O M I N A C E   M Ě S T A   N O V Ý   B O R - CENA Ď 2014město Nový Bor nominuje:

Miloslav Dočkal - Při hlubším zamyšlení zjistíme, že Nový Bor není jen městem skla, kde žije a tvoří řada mistrů tohoto řemesla, ale také městem hudby, neboť zde působila a dosud působí řada výborných a všestranných hudebníků a také hudebních těles. K nim bezpochyby patří i Sklářská muzika, v jejímž čele již více než 40 let stojí Miloslav Dočkal. Za jeho práci mluví tisíce vystoupení, tanečních zábav i promenádních koncertů a bezpočet uznání z domova i ze zahraničí. Sklářská muzika byla založena v roce 1973 po vzoru dechovky Moravanka Jana Slabáka, s nímž následně tato kapela úzce spolupracovala. A nejen s ním. Z dalších známých jmen jmenujme alespoň J. Vejvodu a J. Zímu. V dubnu 2013 připravil tento neúnavný kapelník oslavy 40. výročí založení Sklářské muziky s hosty Milanem Černohousem a Blankou Tůmovou. Oslav se zúčastnila i řada hostů ze sousedního Německa, kde tato kapela často vystupovala a je stále velmi oblíbená. Sklářská muzika pod vedením Miloslava Dočkala nahrála desítky skladeb převzatých i vlastních, prezentovala se v české, slovenské, německé i polské televizi. Miloslav Dočkal také vychoval desítky muzikantů nejen v kapele, ale také vyučoval hru na akordeon a klávesové nástroje. Miloslav Dočkal je nejen kulturní veličinou české dechovky, ale také neúnavným propagátorem města Nový Bor a jeho tradic. Všechna svá vystoupení vždy spojoval s propagací města a jeho tradicí – sklářským řemeslem, o čemž vypovídá již samotný název kapely. Kapela vznikla pod původním názvem Seveřanka, avšak řada jejích členů pracovala právě ve sklářství, a proto se ji kapelník rozhodnul přejmenovat. Od té doby vyvážela zejména do zahraničí českou a moravskou lidovou kulturu, dobrou zábavu a hlavně Nový Bor a sklářství. Miloslav Dočkal je duší dechovkové kultury ve městě a s kapelou pravidelně přispívá do programu městských slavností, kde si společně s publikem vždy zanotují: „Zůstaň tu s námi, muziko sklářská...“ Právě za propagaci města jsme se rozhodli nominovat Miloslava Dočkala na udělení Ceny Ď, neboť bychom rádi ocenili jeho celoživotní oddanost dechové hudbě a městu. Jako symbolické to vidíme právě v roce 2014, který je vyhlášen rokem české hudby.

  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz