www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2014
   - Národní divadlo
   - Divadla
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Muzea, hrady, zámky a kulturní zařízení
   - Nadace pro transplantace kostní dřeně
   - Nadace, nemocnice, charitativní organizace
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - GRAND PRIX Ď 2014

Krajské nominace 2014
Městské nominace 2014
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2014
DĚTSKÉ  DOMOVY  A  SOCIÁLNÍ  ÚSTAVY  V  ČR


Dětský domov Unhošť nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Manažeři na vozíčku jak se sami nazývají,udělali opravdu neskutečné množství práce a dokázali unikátní věc: Všechny naše děti dostaly pod stromeček dárek a v 99% i přesně ten dárek, který chtěly. Náš DD se ocitl v zoufalé finanční situaci a neměl nejmenší šanci přání dětí vyplnit. Myslím, že je velké množství organizací, které nějakým způsobem zajišťují pomoc pro děti z DD, a dělají to určitě s velkým úsilím, ale Daruj hračku s Čro je zcela jedinečná a to jak šíří v záběru, tak tím, kdo ji celou zajišťuje.

Dejme dětem šanci o.p.s. - Přál bych si... - Z několika projektů organizace DDŠ jsem vybral alespoň jeden, ocenění by si ale ženy z této společnosti zasloužily za celou svou činnost směřující k podpoře dětí i domovů. Uznání zasluhijí za profesionalitu, porozumění, empatii ale zároveň i za to, jak opravdu realisticky vidí problematiku ústavní péče a i díky tomu umí připravovat své projekty.

Občanské sdružení ANO - Sen - o.s. Ano s námi spolupracuje už třetím rokem v projektu Sen se vydalo tou nejlepší cestou, podporuje děti v jejich snech a to jak v zájmových, tak ve vzdělávacích aktivitách. Díky o.s. mohou naše děti rozvíjet svoje vlohy, schopnosti a plnit si své sny. Děti tak mají financovány např. sportovní, kulturní či umělecké aktivity.
Dětský domov Nové Strašecí nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Nominace a poděkování za všechny děti našeho DD Nové Strašecí při realizaci tak náročného projektu, jakou beze sporu je „ DARUJ DĚTEM HRAČKU s ČR a GLS „Radostné pocity splněných přání dětí z Dětských domovů jsou toho příkladem. Tímto navrhujeme Tango – skupina zdravotně znevýhodněných manažerů na cenu Ď pro rok 2014.

Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí - Za dlouholetou pomoc dětem z dětských domovů při studiu, volnočasových aktivitách a při odchodu dětí z dětských domovů - Nominace a poděkování všech dětí a bývalých klientů, kterým ještě dlouho po odchodu z dětského domova KPDDD Nové Strašecí pomáhá finančně, materiálně, radou i poskytnutím dočasného i trvalého bydlení.

Chance 4 Children - Za dlouholetou pomoc dětem z dětských domovů při studiu, volnočasových aktivitách, za materiální i morální pomoc - Nominace za dlouholetou pomoc šitou přesně na míru. Podpora vzdělávání, volnočasových kroužků, materiální pomoc. Organizace má opravdu lidský přístup a neskutečnou energii.
LILA Domov pro postižené děti Otnice nominuje:

Aktipo o.s. - Sbírej-toner - Firma Aktipo je tvůrce a organizátor ekologicko-charitativního projektu Sbírej-toner. Díky tomuto projektu jsme získali finanční prostředky ke zlepšení života našich dětí.

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Společnost Tango organizuje již řadu let celorepublikovou akci sběru vánočních dárků pro děti z dětských domovů. Díky těmto nadšencům máme každoročně nádherné vánoce a děti dárky, které si opravdu přály.
Dětský domov Kamenice nad Lipou nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Pomoc při splnění vánočních přání v DD.
Dětský domov Budkov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Nominace a poděkování za všechny děti našeho DD Budkov při realizaci tak náročného projektu, jakou beze sporu je „ DARUJ DĚTEM HRAČKU s ČR a GLS „Radostné pocity splněných přání dětí z Dětských domovů jsou toho příkladem. Tímto navrhujeme Tango – skupina zdravotně znevýhodněných manažerů na cenu Ď pro rok 2014.

Hit rádio Vysočina - Strom splněných přání - Za organizaci projektu „ Strom splněných přání“, vánoční radost pro děti z dětských domovů.
Dětský domov Hrotovice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Nominace a poděkování za všechny děti a zaměstnance DD Hrotovice, při realizaci projektu „DARUJ HRAČKU s ČR a GLS“. Radostné pocity splněných přání dětí z Dětských domovů jsou toho příkladem. Tímto navrhujeme Tango – skupina zdravotně znevýhodněných manažerů na cenu Ď pro rok 2014.
Dětský domov a školní jídelna Nechanice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Jedinečnost projektu lidí, kteří jsou sice handicapováni a nemyslí jen na sebe, ale snaží se udělat radost dětem, které jsou taky handicapované, ale v úplně jiné kategorii a to sociální. Navíc rozsah této akce je na české podmínky neuvěřitelný.
Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Nominace a poděkování od všech dětí a zaměstnanců našeho DD v Dolním Lánově za realizaci projektu „Daruj hračku“. Děti měly ze splněných přání velkou radost. Tímto navrhujeme Tango na cenu Ď pro rok 2014.
Dětský domov a školní jídelna Ostrava-Slezská Ostrava nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Řadu let páni z Tanga Havlíčkův Brod nezištně pomáhají plnit vánoční přání dětem z dětských domovů.
Dětský domov Janovice u Rýmařova nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Již řadu let nezištně pomáhají plnit vánoční přání dětem z dětských domovů, počet obdarovaných dětí se stále zvyšuje, zvyšuje se i úroveň informovanosti veřejnosti a podpora sbírky vytvářením pohádkových postaviček a sběrem víček PET lahví, aby i děti, které o dárky žádají, pomáhaly sbírce a životnímu prostředí.

Ing. Stanislav Kosour s manželkou - Rekreace dětí z DD Janovice u Rýmařova - Naprosto nezištně bez požadavku darovací smlouvy daroval v roce 2013 na účet DD Janovice u Rýmařova vysokou částku, která byla využita na úhradu ozdravného pobytu dětí v Luhačovicích.
MŠ,ZŠ a DD Zábřeh, odloučené pracoviště Štíty nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Již řadu let nezištně pomáhají plnit vánoční přání dětem z dětských domovů. Akce s názvem Daruj hračku umožňuje dětem z ústavů napsat a nakreslit dárky, které si přejí pod stromeček. Každý rok tak společně s lidmi, kteří dárky zakoupí rozdávají velkou dávku radosti dětem, které v životě neměly tolik štěstí jako ostatní děti, které nejsou umístěny v „ústavu“.
Dětský domov Holice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Společnost Tango Havlíčkův Brod pro nejen naše zařízení pořádá každé vánoce od roku 2001 akci s názvem Daruj hračku, která umožňuje dětem z ústavů napsat a nakreslit dárky, které si přeji pod stromeček. Každý rok tak společně s lidmi, kteří dárky zakoupí rozdávají velkou dávku radosti dětem, které v životě neměli tolik štěstí jako ostatní děti, které nejsou umístěny v „ústavu“. Myslím, že toto je důvod, kvůli kterému by Tango Havlíčkův Brod mělo cenu dostat.
Domov sociálních služeb Slatiňany nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Společnost Tango Havlíčkův Brod již čtrnáct let pořádá sbírku „Daruj hračku“. Jedná se o to, že naši uživatelé sociálních služeb (mentálně i tělesně postižení) dle možností nakreslí svá vánoční přání, ta se odešlou do Tanga a ti zajistí jejich splnění. Společnost Tango pomáhá našim uživatelům splnit jejich vánoční přání. Bez jejich pomoci by např. neměli rádia, povlečení, hračky, kola, deky, ale i iPody, mobilní telefony či televizní přijímače a mnoho dalších věcí třeba i jen pro radost. Tato společnost prostě dělá radost našim klientům a tím i nám. Za společností Tango Havlíčkův Brod stojí manažeři na vozíčcích, kteří zcela nezištně tímto způsobem pracují pro druhé a i to je důvod pro uznání jejich práce.
Domov na zámku, Bystré nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Společnost Tango každoročně organizuje sbírku Daruj hračku. Už od října si zdravotně postižení a děti z dětských domovů kreslí svá vánoční přání, která jsou jim pak na Vánoce splněna. Společnost Tango spolupracuje i s naším Domovem na zámku. Pro klienty, kteří nemají rodinu, či dostatek financí, aby si udělali radost vánočním dárkem, je to jediná možnost splnění jejich přání. Manažeři společnosti Tango pracují ve dne i v noci, organizují a koordinují celý projekt. Je jejich zásluhou, že se veřejnost dozví o projektu přes Český rozhlas, a jeho posluchači pak mohou plnit vánoční přání našim klientům. Všechny dárky pro naše klienty jsou pak předány na společném setkání s kulturním programem v Havlíčkově Brodě. DNZ Bystré je do projektu Daruj hračku zapojeno už 7 let a za tu dobu bylo splněno více než 1500 vánočních přání pro naše zdravotně postižené klienty.
Dětský domov Tachov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Nominace a poděkování za všechny děti našeho DD Tachov při realizaci tak náročného projektu, jakou beze sporu je „ DARUJ DĚTEM HRAČKU s ČR a GLS „Radostné pocity splněných přání dětí z Dětských domovů jsou toho příkladem. Tímto navrhujeme Tango – skupina zdravotně znevýhodněných manažerů na cenu Ď pro rok 2014.
Dětské centrum Zlín, p.o., nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Pan Pavel Klempíř kolem sebe shromáždil skupinku nadšenců, kteří navzdory vlastnímu zdravotnímu handicapu s obrovským nasazením pracují na projektu, jehož cílem je udělat radost dětem z dětských domovů. Jejich energie a optimismus jsou „nakažlivé“ a jejich přístup k řešení problémů by mohl být vzorem ledaskomu „zdravému“. Pan Pavel Klempíř je motorem i hlavou projektu Daruj hračku. Jeho prostřednictvím získá každý zájemce možnost stát se v předvánočním čase tím, kdo plní přání konkrétním znevýhodněným dětem – a to není málo… A dětská radost pod stromečkem je u starších dětí umocněná pocitem, že někomu „venku“ stojí za to zabývat se snahou jejich přání splnit – a to znamená ještě víc… Zkrátka: skvělý nápad a skvělá realizace, navíc s „výchovným“ dopadem na společnost… DĚKUJEME!

Rotary club Zlín - Dlouholetá přízeň a podpora, věnovaná dětem z Dětského centra Zlín - Členové zlínského Rotary clubu již řadu let spolupracují s Dětským centrem Zlín. K finančním příspěvkům, které umožňují „našim“ dětem prožívat velká dobrodružství, která ve většině rodin patří k běžnému životu, přidávají obrovský bonus v podobě svého zájmu a volného času, který v rámci skvělých aktivit našim dětem věnují. Hlavně za ony nevšedně všední zážitky jim patří obrovský dík.

Herbalife CZ - Herbalife Family Foundation, Program Casa Herbalife - Nadace Herbalife Family již několik let významnou finanční částkou přispívá dětem z Dětského centra Zlín. Finanční dar využíváme k vylepšení jejich jídelníčku podle zásad zdravé výživy a k úhradě nákladů na pohybové a sportovní aktivity, které přispívají ke komplexnímu rozvoji dětské osobnosti.
Dětský domov se školou Bystřice pod Hostýnem nominuje:

Citibank Europe plc - Za finanční podpory Zaměstnaneckého charitativního fondu Citibank mohl náš dětský domov se školou pořádat všechny plánované aktivity: Festival zájmové umělecké činnosti DÚ, DDŠ a VÚ celé ČR, činnost zájmových aktivit, ve kterých se rozvíjí nadání a vlohy dětí v DDŠ. (kroužek -sportovní, turistický, výtvarný, keramický, hudební, taneční), ozdravné a prázdninové pobyty pro děti z DDŠ - Za poznáním krás naší země, motivační pobyt u moře

Nadační fond ALBERT - Za finanční podpory Nadačního fondu Albert mohl náš dětský domov se školou pořádat všechny plánované aktivity: Festival zájmové umělecké činnosti DÚ, DDŠ a VÚ celé ČR, činnost zájmových aktivit, ve kterých se rozvíjí nadání a vlohy dětí v DDŠ. (kroužek -sportovní, turistický, výtvarný, keramický, hudební, taneční), týdenní prázdninový pobyt v Krkonoších, campování u vody, turistika po ČR

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Vánoční sbírka dárků pro děti z dětských domovů – radost dětí z dárků.
Dětský domov Vizovice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Rádi bychom nominovali Tango – skupinu zdravotně znevýhodněných manažerů na cenu Ď pro rok 2014. Děkujeme jim za dlouholetou spolupráci, při plnění vánočních snů, nejen pro všechny děti z našeho DD Vizovice, ale i mnoho dalších znevýhodněných dětí.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice nominuje:

DEICHMANN-OBUV s. r. o. - Transportní zařízení pro přepravu imobilních klientů, sprchový panel s příslušenstvím, snoozelen, muzikoterapie - Podpora uvedené společnosti je pro nás, zejména v současné době , kdy se soc. služby potýkají s nedostatkem financí, nesmírně významná. Ať již množstvím poskytnutých finančních prostředků, bez kterých bychom nemohli uvedené projekty či mnohé další vůbec realizovat, ale i přístupem uvedeného mecenáše. Ačkoliv se jedná o nadnárodní společnost, zájem o dění v našem domově i snaha pomoci řešit naše problémy je z její strany skutečně příkladná. Zrovna v nedávné době nás navštívilo 9 zaměstnanců z managementu firmy a diskutovali s námi o tom, co nás trápí a zajímali se jak nám nejlépe pomoci.

Dětský domov Humpolec nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Velmi si vážíme pomoci manažerů Tanga H. Brod, kteří se již několik let věnují pomoci nejen dětem z dětských domovů se splněním jejich vánočních přání Díky jejich obětavé práci a samozřejmě dárců, našly naše děti pod stromečkem opět dárek, po kterém toužily. Toto je náš veliký dík.

Nadační fond Hanky Kynychové - Hejhejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou - Hanka Kynychová a celý její realizační tým si zaslouží velký dík a obdiv, za projekt, který již 7. rok přináší do domovů „pohyb“ a radost z něj. . Aerobic, tanec, zpěv, to bylo to hlavní, co nás do projektu přivedlo, ale nyní to je již i o velkých emocích, přátelstvích, o pohodě, která všechna setkání provází. Jsou to lidé, kteří nezištně předávají část velkého umu dětem, které by se jinak k tomuto sportu nedostaly.
Hitrádio Vysočina - Strom splněných přání - Také díky vám měly děti bohatého Ježíška a přispěli jste k jejich velké radosti u stromečku.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře nominuje:

Žákovská rada při ZŠ Tachov - Samostatným rozhodnutí členů žákovské rady je pravidelně od roku 2009 věnován našemu domovu výtěžek z dobrovolné sbírky, kterou žáci každoročně pořádají. Díky vlastní aktivitě členů. Nejedná se jen o finanční podporu, velmi významný je podíl na integraci klientů do běžné společnosti zásluhou žáků této školy při formálních i neformálních setkáních nejen na půdě školy i našeho zařízení. Od nás je to ocenění pro žáky, kteří se dovedou ve svém věku rozhodnout o tom co je v životě podstatné a důležité.

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Pomohli naši klientům užít si kouzlo vánoc, zprostředkováním sbírky. Jedná se o dary, které využijí klienti našeho domova během celého roku. Bez pomoci Tanga s.r.o. by nebylo v našich silách Domova zajistit tak hodnotné dárky, které naši všichni klienti dostali, když zprostředkovali sbírku daruj hračku. Zajistili celou akci technický zázemí akce. Žádné dítě díky nim nezůstalo smutné.
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o., Valašské Meziříčí nominuje:

Dagmar Paprskářová - Zaměstnanci Myonic s.r.o., v rámci vánočního večírku – tomboly, předali opětovně peníze do našeho zařízení pro děti. Tyto finance byly použity na volnočasové aktivity.

Veronika Záhorská - Naše patronka pravidelně v loňském roce dojížděla za dětmi. V měsíci červnu pro ně uspořádala ozdravný pobyt v hotelu Háj, který celý financovala. V rámci benefičních večírků nakoupila dětem oblečení a hračky pod stromeček. Díky paní Záhorské a občanskému sdružení Korunka nám na zahradě vyrostl altán pro děti, který je celý financován z jejich projektu.

Ondřej Milan - Pan Ondřej nás tentokrát mile překvapil 5 stavebnicemi pro větší děti. Každoročně nakupuje dárky pod stromeček jak svým synům, tak našim dětem. Nezapomíná na to, že někde vyrůstají i děti bez rodin.

Nadační fond Albert - Teto, pojedeme na výlet, Co s volným časem děti - Za přispění nadace Albert se nám daří zafinancovat volnočasové aktivity, jako jsou muzikoterapie a jiné, a v neposlední řadě také uspořádat pro děti ozdravný pobyt v přírodě.

MUDr. Hana Opltová - Ženy ze Sdružení Člověk člověku pořádají pravidelně ke Dni dětí zájezd do ZOO Lešná. Na Vánoce pak přispívají finančním obnosem na dárky.
KROK, poskytovatel sociálních služeb, Kamýk nad Vltavou nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Již potřetí si naši klienti mohli rozdat pod stromečkem dárky, které dostali díky projektu „Daruj hračku“. Obdivujeme bezvadnou organizaci a ohromné nasazení manažerů projektu. Patří jim naše veliké „DÍKY“. Vedle toho, že přinesli potěšení do života našich dětských klientů s postižením, vyvolali ohromnou vlnu solidarity a spolupráce a tím i radosti z obdarovávání. Za to si zaslouží, aby i oni byli obdarováni, proto je nominujeme na Ď cenu.
Dětský domov a ŠJ, Frýdek – Místek nominuje:

Alena Bujáková - Teta Alenka je mezi dětmi velmi oblíbená. Vnesla do kolektivu dětí velké přátelství. Dokáže děti zaujmout svojí oblíbenou činností - fotografováním. Učí je pohlížet na svět očima odborníka. S radostí se zapojí do veškerých činností - sportování, turistika a spol. hry. Alenka náš domov taky sponzoruje, kupuje dětem dárky na vánoce, mikuláše atd.
Dětský domov Česká Lípa nominuje:

Mgr. Hana Moudrá - Dlouholetá spolupráce s DD Česká Lípa, pravidelné návštěvy našich dětí v dětském domově, materiální pomoc pro děti vždy pod vánoční stromeček. Pomoc se startovacím bytem pro plnoleté děti z důvodu lepšího startu do samostatného života.

Vladimír Šolín - CK SBV Traiding - Dlouholetá spolupráce s Dětským domovem Česká Lípa, každoročně umožňuje bezplatný pobyt dětem s atopickým ekzémem, dýchacím problémy 7denní pobyt u moře, včetně stravování, plážového servisu, ubytování a pitného režimu.

Asociace hotelů Česká Lípa - Dlouhodobá spolupráce s DD Česká Lípa, během roku pomáhá s materiálním a sportovním vybavení pro všechny děti z DD.

firma Mirobus Česká Lípa - Dlouhodobá spolupráce s firmou Mirobus, každoročně zdarma autobus pro děti na 7denním pobytu na horách v Harrachově, využití autobusu po celou dobu pobytu k různým výletům a sportovnímu vyžití. Zajištění celoroční praxe pro studenta SOU - obor automechanik.

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., odštěpný závod Česká Lípa - 10 000 dolarů – přidali DD na nákup Tranzitu pro naše děti.
Jedličkův ústav Liberec nominuje:

sl. Kristýna Kolomazníková a sl. Simona Křivánková - Benefiční sbírky, podpora školních vzdělávacích potřeb - Studentky školy z Rychnova u Jablonce již třetím rokem uspořádaly benefiční sbírku pro vybraného klienta Jedličkova ústavu Liberec (podpora lepších možností ke studiu klientů s těžkým handicapem).

Kateřina Arnoldová - Strom splněných přání vánoční dárky - Naše poděkování patří organizátorce akcí paní Kateřině Arnoldové, která již třetím rokem zajišťuje a organizuje pro klienty Jedličkova ústavu Liberec předvánoční projekt „Strom splněných přání“ Děkujeme jí za dlouhodobou přízeň a zájem potěšit dárky ty, kteří na vánoční svátky zůstávají v ústavu a netráví štědrý večer jako všichni ostatní společně se svými blízkými.
Dětský domov Dagmar, Brno nominuje:

NetSuite CR s.r.o. - Celoroční poskytování materiální pomoci pro provoz dětského domova (drogerie, čistící prostředky, papír, tonery apod.). Uspořené prostředky využíváme k podpoře volnočasových aktivit našich klientů. Firma pomoc sama nabídla, každý měsíc komunikuje ohledně našich přání a požadavků, vždy zajistí dodání do dětského domova.

Coca-Cola HBC ČR, s.r.o. - Coca Cola dlouhodobě podporuje DD Dagmar. Díky poskytnutým prostředkům mohou naše děti vybírat z nabídky atraktivních letních táborů a kroužků zájmové činnosti během roku. Pomoc firmy má pro nás obrovský význam.

Novartis, s.r.o. - Podobně jako Coca Cola i fa Novartis poskytuje DD Dagmar finanční prostředky, díky nimž můžeme dětem poskytnout výrazně kvalitnější nabídku volnočasových aktivit a letních táborů, poznávacích výletů apod. Pro rozvoj osobnostních vlastností dětí významná pomoc.

COLAS, a.s. - Fa Colas zbudovala v DD Dagmar v roce 2013 odpočinkové místo v prostorech zahrady. Zlikvidovala starou cestu – asfalt, a na místo navezla hlínu. Dále poskytli nové lavičky, opravili plot. Výrazně přispěli ke zkrášlení a účelnému využívání zahrady.

Kabinet Múz - Provozovatel hudebního klubu v Brně. Poskytuje zdarma prostory a zázemí pro hudební benefiční koncert, jehož výtěžek je věnován klientům DD Dagmar a využit výhradně na jejich kulturní aktivity. Pomáhá s organizací a propagací (https://www.facebook.com/DagmarMusicFest)
Dětský domov a školní jídelna, p.o. Lipová u Šluknova nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Podpora od „Tanga“ pro náš dětský domov, respektive pro jeho klienty, děti, neznamená jen tu skutečnost, že každý jednotlivec, dítě, bude obdarován na Vánoce dárkem, jež si přál, nakreslil, leč je třeba taktéž důležité zmínit, že forma projektu, zapojení dětí při výrobě pohádkových postav a taktéž lidský, somatický faktor lidí z pozadí tohoto projektu, napomáhají při samotné socializaci dětí. Učí děti nejen přijímat, mít neustále nataženou dlaň, ale vlastním přičiněním se snažit vytvořit nějakou hodnotu, která může býti posléze odměněna, prostě že v životě lidském není vše zdarma, že není žádoucí jen plakat, ale napřímit se o mnohdy čelit nepřízni osudu.
Dětské centrum Pavučinka, Šumperk nominuje:

VOŠ a SPŠ Šumperk - Studenti vedeni prof. Johnovou podporují naše centrum. Několikaletá spolupráce pomohla získat pro naše děti finance na nákup pomůcek, potřeb, ale i zajištění akcí pro děti. Studenti také pomáhají osobně při aktivitách centra, jezdí s dětmi na výlety, v rámci praxe pomáhají s vytvářením PC programů. Vedou lekce fotografování pro děti i zaměstnance. Jejich pomoc je koncepční, promyšlená, úzce s centrem spolupracují a jejich práce je pro naše centrum velkým přínosem.
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník-lázně nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Letos jsme se zapojili do akce podruhé a opět to stálo zato. Děti z dětského domova v Jeseníku-lázní tak mohly prožít krásné Vánoce s vysněnými dárky. Pod stromečkem se nestačily divit, že všechna jejich přání byla splněna. Kladně hodnotíme celou organizaci akce Daruj hračku 2013 i s předáním dárků v Havlíčkově Brodě. Bylo to velmi emotivní a všem se nám to líbilo a hlavně nám to navodilo předvánoční atmosféru. Organizátorům patří naše uznání a poděkování.
Olomoucký kraj nominuje:

Manželé Jaroslav a Libuše Královi - podpora Domov ADAM Dřevohostice, p. o. - Manželé Královi několikrát věnovali finanční prostředky na pořízení vybavení oddělení, kde je jejich syn umístěn. Opakovaně se velmi kladně vyjádřili o péči, která je jejich synovi poskytována. Přispěli rovněž na společenské a sportovní aktivity našeho domova. Stali se našimi přáteli a jejich návštěvy v domově jsou vždy morální podporou práce zaměstnanců domova. I přes to, že jsou v důchodovém věku, věnovali přes 100 tis. Kč. Jejich počinů si všichni velmi vážíme. Jejich přístup k námi poskytované péči je důkazem toho, že tak často kritizovaná pobytová služba může být hodnocena kladně.

Nadace Malý Noe - podpora dětských domovů, projekt pokojíček - Cílem projektu je obnova vybavení jednotlivých pokojů a společných prostor včetně nákupu nového nábytku, koberců a doplňků pro dětský domov - děti předškolního věku, dětský domov - děti školního věku a tím došlo ke zlepšení prostředí a kultury bydlení, stimulace a rozvoj osobnosti dětí. V některých dětských domovech pro uvedené věkové skupiny dětí je již nevyhovující základní vybavení, které neodpovídá současnému standardu. Ve spolupráci s vedením jednotlivých zařízení se analyzovaly jejich potřeby. Důležitým podpůrným vedlejším efektem je zapojení firem, organizací a občanů v regionu, které tak vytváří pocit sounáležitosti s dětmi žijícími v dětských domovech. Nadace Malý Noe tuto aktivitu realizuje do roku 2009 a za dobu realizace projektu podpořila 21 dílčích projektů z dětských domovů. V rámci těchto projektů podporovala návazné samostatné bydlení pro děti opouštějící dětské domovy a to ve 3 dětských domovech prostřednictvím pěti projektů.
Dětský domov Boskovice nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Společnost Tango – manažeři na vozíčcích již několikátý rok pomáhají s organizací projektu Daruj hračku, a tím nemalým dílem přispěli k prožití krásných vánočních svátků pro děti nejen z našeho dětského domova. Jelikož svoji pomoc nabízejí naprosto nezištně, chtěli bychom jim i tímto způsobem poděkovat.
Soukromý dětský domov, s.r.o., Budišov u Třebíče nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Nominace a upřímné poděkování za všechny děti našeho SDD Budišov – Holeje za realizaci náročného a prospěšného projektu, jakou beze sporu je „ DARUJ HRAČKU s ČR a GLS . Tímto navrhujeme Tango – skupina zdravotně znevýhodněných manažerů na cenu Ď pro rok 2014. Díky této akci našly děti pod stromečkem svoje vysněné dárky, kterými bychom je my sami mohli obdarovat jen velmi stěží.
Dětský domov, Kašperské Hory nominuje:

Spolu dětem, o.p.s. - S o.p.s. Spolu dětem spolupracuje náš dětský domov již několik let., např. v projektu Jarmarky pro šikovné ručičky, projekty na přípravu dětí na odchod z DD, podporují jednotlivé děti – rozvíjení sportovního, hudebního či pohybového talentu, podporují jednotlivé studenty a učně – doplňující kurzy (barmanský, kurz tetování apod.), přispívá zletilým klientům na autoškolu...

Petr Hanousek - Pan Petr Hanousek spolupracuje s naším dětským domovem již několik let. Při akcích DD, jako je např. oslava výročí, pořádání Nejmilejšího koncertu, vánoční besídka – kompletně bezplatně zabezpečuje ozvučení a osvětlení, pomáhá s choreografií atd. Doprovází děti na sportovních závodech, tanečních soutěžích apod. a z těchto všech akcí pořizuje záznamy – DVD, fotografie. Na podzim loňského roku připravil se svými přáteli zábavné odpoledne v DD s názvem Den tet a strejdů – soutěže pro děti s odměnami, fotografie v kostýmech, grilování – aby si tety a strejdové mohli na chvíli odpočinout a sami se pobavit.

Ing. Ivo Vondrák - Pan Vondrák spolu s manželkou a přáteli každý rok koupí dětem z našeho DD hodnotný dárek k Vánocům (vloni např. stolní fotbal, který jsme postavili v jídelně DD a děti si na něm denně hrají). Pokud potřebujeme vytisknout nějaké pozvánky, PF či plakáty, firma Logosign nám je zdarma a obratem vytiskne a doručí.
Dětský domov Strážnice nominuje:

Petra Chromečková - Paní Petra Chromečková je majitelkou firmy Fantasy Italia, s.r.o. Hodonín. I přes velké pracovní vytížení dokázala poskytnout výborné rodinné zázemí dvěma malým sourozencům, které má v pěstounské péči. Dále významně finančně i materiálně podporuje mnohé organizace, které pečují o ohrožené a znevýhodněné děti. Její přízni se dlouhá léta těší také náš dětský domov.
Denní a týdenní stacionář Jihlava nominuje:

Ondřej Slavičínský - Uspořádání vánočních benefičních koncertů v Horní Cerekvi a Pelhřimově pro Denní a týdenní stacionář Jihlava - Získali jsme nejen krásný kulturní zážitek, ale i výtěžek ze vstupného z obou koncertů. Oceňujeme to, že ve svém mladém věku Ondřej Slavičínský přišel s myšlenkou na uspořádání benefiční koncertů a dokázal ji úspěšně zrealizovat. Spokojeni byli návštěvníci koncertů a spokojeni jsou i naši uživatelé.

Ing. Eva Kundeliusová a Ing. Pavel Kundelius - Dlouholetá a významná finanční podpora Denního a týdenního stacionáře Jihlava - Manželé Kundeliusovi náš stacionář dlouhodobě finančně podporují. V dnešní době šetření a omezení nám umožňují nadále zachovat řadu aktivit pro uživatele, které bychom jinak museli vzdát. Jejich filosofie pomoci potřebným je pro nás samotné inspirující.

MDDr. Dana Gurková - Dlouholetá a významná finanční podpora Denního a týdenního stacionáře Jihlava - Velmi si vážíme toho, že dr. Gurková už jako začínající lékařka při rozjezdu své praxe byla ochotna podporovat náš stacionář a že naše spolupráce stále pokračuje. Pomáhá nám udržet nabídku aktivizačních činností pro uživatele.

Eva Bystrianská - Grafické zpracování kalendáře s výtvarnými pracemi uživatelů Denního a týdenního stacionáře Jihlava; dlouholetá podpora stacionáře zpracováním různých grafických projektů - Díky Evě Bystrianské vznikl druhý kalendář s výtvarnými pracemi našich uživatelů. Podařilo se jí uspokojit i náročné požadavky zadavatele úkolu a odvést jako vždy výbornou práci. Evě Bystrianské děkujeme rovněž za provedení dalších grafických zadání pro náš stacionář bez nároku na honorář.

Michal Šaman Kouba - Grafické zpracování kalendáře s výtvarnými pracemi uživatelé Denního a týdenního stacionáře Jihlava, skvělé fotografie autorů obrazů do kalendáře - Výsledkem naší spolupráce byl první kalendář s výtvarnými pracemi uživatelů DTS Jihlava, který se setkal s velkým ohlasem. Osobitý přístup p. Kouby v roli fotografa dal vzniknout zatím bezkonkurenčním fotografiím našich uživatelů.
Dětský domov Čtyřlístek, Planá nominuje:

Zdeněk Rolko - Pan Rolko je mladý malíř, který v Chodové Plané zorganizoval dražbu svých obrazů a celý výtěžek věnoval našemu domovu na nákup vánočních dárků.
Mateřské centrum Boskovice nominuje:

Ing. Jaromíra Vítková - Ing. Jaromíra Vítková dlouhodobě podporuje neziskový sektor v Boskovicích. Je iniciátorkou veřejných akcí, na kterých se mohou prezentovat organizace věnující se dětem a mládeži. Tak v roce výročí první písemné zmínky o Boskovicích, v roce 2012 iniciovala celoměstskou kulturní akci Rynek volný, akce určená prezentaci neziskových, školských organizací pak proběhla také v červnu 2013 a stala se jednou z nejnavštěvovanějších akcí ve městě.
Další akcí, kterou J. Vítková dlouhodobě podporuje, a to nejen formou záštity, ale také organizačně je Zámecké hemžení, tato akce, která probíhá na podzim je určená rodinám s dětmi a navštěvují jí stovky účastníků. A právě akce Zámecké hemžení v sobě propojuje podporu neziskového sektoru společně s propagací kulturních památek ve městě. Akce byla v roce 2013 zahrnuta do programu Dnů evropského dědictví.
Dětský domov, Tišnov nominuje:

Ondřej Ďurica - Volnočasové aktivity dětí – podpora projektu Hejbejte se s Hankou Kynychovou, projekt finanční gramotnosti – Bez Obav, kroužky v DDM Tišnov - Finanční podpora p. Ondřeje Ďurici umožňuje našim dětem zúčastnit se finančně náročného tanečního projektu Hejbejte se s Hankou Kynychovou, do kterého je zapojena většina našich děti. Děti již několikátý rok pilně nacvičují ve svém volném čase a již druhý rok získaly titul Celkového vítěze tohoto tanečního projektu. Z finanční podpory p. Ďurici je hrazen i projekt podporující finanční gramotnost, do kterého jsou zapojeny vesměs starší děti, které získané znalosti a zkušenosti uplatní v dalším samostatném životě bez podpory DD. V neposlední řadě tuto finanční podporu používáme na úhradu různých rukodělných, sportovních aktivit jednotlivých nadaných a talentovaných dětí.

Kampos, s.r.o. - Firma Kampos uhradila pro naše alergické děti 8 – mi denní ozdravný pobyt v Chorvatsku. Pro všechny děti firma zajistila finančně náročné dárky na Vánoce. Z finanční podpory jsou hrazeny i potřebné věci do rodinných skupin. Část finanční podpory je věnována i na volnočasové aktivity talentovaných dětí - různé tábory, kroužky v rámci DDM Tišnov. Firma Kampos nám pomáhá se zajištěním dopravy na různé společenské akce, kde děti představují své taneční vystoupení. Finanční obnos od této firmy je každoročně použit na zajištění Charitativního koncertu DD, kde vystupují naše děti spolu s dalšími umělci pro město Tišnov.

Tyco Electronics Czech, s.r.o. - Firma Tyco podporuje naše děti v tanečním projektu Hejbejte se s Hankou Kynychovou – díky nim se mohly nakoupit taneční kostýmy do uvedeného projektu a naše děti opět obhájily prvenství mezi ostatními dětskými domovy. Také jsou z jejich finanční podpory hrazeny různé tábory či volnočasové aktivity. Velká část finanční podpory je věnována na zajištění projektu dětí Charitativní koncert DD Tišnov.
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně nominuje:

Monika Žahourová - Monika pomáhá organizátorům s přípravou a realizací soutěže pro děvčata z dětských domovů ve věku od 13 do 18 let. Promýšlí choreografii nástupů, příchodů a odchodů dívek na „prkna co znamenají svět „ v MěKD Strakonice. Při soustředění učí děvčata správnému držení těla, stání v plavkách, společenském i sportovním oblečení. Nezištně tuto činnost vykonává už více jak 9 let. Pro organizátory soutěže je nepostradatelnou spolupracovnicí. Radit v této oblasti může, neboť sama se soutěže MISS ČR účastnila.
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach nominuje:

Odborová organizace, ODBORY KOVO MB - Zajištění dětské letní rekreace pro děti z DD - Od roku 2001 každoročně nabízí bezplatně dětem z našeho domova účast na letních táborech, které organizují pro děti svých zaměstnanců. Našim dětem se na těchto táborech velmi líbí. Poznávají zde nové kamarády, vedoucí k nim mají hezký vztah a navštěvují je i v po skončení tábora přímo v našem domově.

Občané města Chrastavy ve spolupráci s Městským úřadem v Chrastavě - Strom splněných přání - Organizují pro děti z DD Krompach akci Vánoční strom splněných přání, v roce 2013 se již zapojil rekordní počet dárců – 90 dárců poslalo dětem 215 dárků. Pomoc pokračuje i v průběhu roku. Děti jsou zvány na sportovní i společenské akce, které občané města pořádají.

Tomáš Slavata - Organizuje pro děti z DD sportovní aktivity - Dlouhodobě se věnuje dětem z dětských domovů a podporuje je ve sportovních aktivitách, organizuje závody v triatlonu. Pro naše děti i pedagogy je jeho pomoc velmi důležitá, protože děti motivuje i svým osobním příběhem ( nepříliš šťastné dětství).

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Organizace sbírky pro děti z dětských domovů.

Květoslava Pěčková - Strom splněných přání - Každoročně organizuje předvánoční akci pro děti z dětských domovů, nemá velké finanční možnosti (důchodkyně), přesto pomáhá.
Paprsky pomoci, občanské sdružení nominuje:

PRO.MED.CS Praha a.s. - S PRO.MEDem spolupracujeme již od roku 2010 a od té doby dosáhly jeho příspěvky na pomůcky a zařízení pro klienty DC Paprsek – Střediska Prosek celkové částky 687 477 Kč!!! Díky těmto darům se mohla podstatně zvýšit kvalita života klientů dětského centra Paprsek – Střediska Prosek. Klienti zažívají nové situace prostřednictvím víkendových táborů a muzikoterapeutických sezení, zlepšují své pohybové dovednosti s pomocí rehabilitačního přístroje, mohou při individuálním vzdělávání pracovat na stolech se šikmou pracovní plochou, ke kterému se mohou zasunout i s invalidním vozíkem a mohou při komunikaci používat barevné obrázky, které jsou pro ně mnohem atraktivnější, než obrázky černobílé. Pracovníci, kteří se o ně starají, nemusejí ztrácet čas mytím nádobím a mohou jej věnovat práci s klienty.

Ing. Pavel Nosek, Starcom Media West Group, spol.s r.o. - Firma Starcom a její zaměstnanci nám v letech 2010 – 2013 přispěli celkovou částkou 161 100 Kč. Vážíme si velmi toho, že nás finančně podpořila nejen firma jako právnická osoba, ale i jednotliví její zaměstnanci, kteří formou sbírek mezi sebou přispěli téměř polovinou z celkové částky – 71 000 Kč!!! I díky nim se mohla zvýšit kvalita života klientů , zvláště podpora zrakových funkcí, bazální stimulace a například odstraňování bolestí bříška prostřednictvím teplého vodního lůžka a speciální široké lůžko, na kterém se klienti mohou vleže volně pohybovat, otáčet a přetáčet se.
SALOME denní stacionář, poradna rané péče, Bohumín nominuje:

ŽDB DRÁTOVNA a.s. - V tomto roce jsme se rozhodli nominovat na cenu Ď sponzora, který nás provází již několik let, jeho podpora je pro naše poskytované sociální služby podstatná. Každý rok slyší na naše žádosti a podporuje naše projekty několika tisíci korun ročně. Tato finanční podpora nás vždy povzbudí k tvorbě něčeho nového a je pro nás velmi důležitá. Znáte ten pocit, když se můžete na někoho spolehnout a dává Vám to pocit jistoty? Jsme rádi, že této pocit můžeme díky tomuto dárci prožívat. Ještě jednu přidanou hodnotu má náš dárce. Nepřestává činit dobré věci i v těžkých dnech, kdy se mu úplně nedaří. Proto bychom rádi vyslovili velký dík za podporu v letech 2009 -2014 ŽDB Drátovnám, které se aktivně finančně podílí na fungování naších služeb. Darovaná finanční částka nám umožnila uskutečnit pro děti a mládež střediska SALOME např. canisterapii, hippoterapii, muzikoterapii pro rodiny s dětmi využívajících naších služeb. Dále se podíleli finančně na realizaci výletu do ZOO, vybavení prostor v denním stacionáři SALOME, zakoupení nových speciálních pomůcek a hraček pro herny a rehabilitaci. Děkujeme rovněž ŽDB Drátovnám za důvěru ve využití darované finanční částky dle svých představ a aktuálních potřeb střediska SALOME Slezské diakonie :). Většina darů nebo projektů, které získáváme je účelově vázaná. Tento dárce nám umožnuje realizovat akce nebo nákup pomůcek dle aktuálních potřeb a dané situace. Tato podpora nám umožňuje podpořit i konkrétní potřeby dětí a rodin.
Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení nominuje:

Severočeské Doly a.s. - Dlouhodobá podpora činnosti organizace RADKA - veřejně prospěšné aktivity pro děti a mládež - SD a.s. dlouhodobě podporují (nejen) neziskový sektor v regionu. Naší organizaci pomáhají opakovaně finančním darem na hřiště, vybavení a provoz plavání pro děti, na klub pro mládež, vozík pro jesle apod.

Ing. Kateřina Růžičková - Individuální dárce podporující naší neziskovou organizaci - Slečna Kateřina Růžičková je dlouholetým individuálním dárcem pro naší organizaci a kromě toho v rámci svých možností působí také i jako dobrovolník v programu Dobrovolníci pro zdravotně postižené a seiory.

Ing. Daniel Černý - Individuální mecenáš naší neziskové organizace - Pan Danile Černý je soukromý majitel nemovitosti, kde již několik let sídlí naše školka a jesle a dlouhodobě podporuje její existenci příznivými smluvními cenami za pronájem a energie a další služby.

Severočeské pískovny Žatec - Opakovaná podpora naší neziskové organizace věcnými dary – písek, hlína, štěrkopísek… - Firma opakovaně vychází vstříc našim požadavkům na věcné dary pro realizaci a obnovu našich 3 dětských hřišť a zahrad v okolí provozoven.

Renata Horáková - Individuální dárce podporující naší neziskovou organizaci - Paní Renata Horáková je dlouholetým individuálním dárcem a příznivcem naší organizace.

Asseco Solutions, a.s. - Upgrade účetního systému - Technická podpora naší organizace formou sponzorovaného upgrade účetního software na 2 roky, který pro nás znamená významnou finanční úsporu. Navíc poskytnutá v období, kdy jsem neměli dostatečný finanční kapitál.
Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s., Most nominuje:

United Energy, a.s. - Mateřské centrum Barborka Most - Firma United Energy nám pomohla koncem roku 2013 (a velkou částkou i v r. 2012) v době, kdy jsme nutně (na poslední chvíli) potřebovali dofinancovat rozpočet mateřského centra – jeho náklady. Bez jejich pomoci bychom nebyli schopni zaplatit všechny potřebné náklady (a v r. 2012 bychom museli dokonce vrátit část získané dotace od MPSV, ke které by nám jinak chyběla potřebná výše dofinancování z jiných zdrojů).

KZ system s.r.o. - Mateřské centrum Barborka Most - Firma KZ system obratem reagovala na naši prosbu o dofinancování projektu mateřského centra a nabídla nám jako variantu pomoci dodání a instalaci zvonkového systému (kterou jsme poptávali cca měsíc před tím a kvůli ceně odřekli) zdarma. Nebudeme už muset pokaždé běhat ke dveřím otvírat maminkám, které k nám dochází, ale budeme jim moci „odzvonit“ na dálku.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Mateřské centrum Barborka Most - Firma SČVK nám pomohla koncem roku 2013 v době, kdy jsme nutně (na poslední chvíli) potřebovali dofinancovat rozpočet mateřského centra, přestože nám tento rok již jeden dar poskytla. SČVK nám vlastně pomáhá již tři roky – poprvé přispěchali s pomocí po naší výzvě – prosbě o financování autobusu pro handicapovaným dětem na výlet, kdy na tuto prosbu reagovala s příslibem pomoci během cca hodiny. Kdyby nám nepomohli (letos i v minulých letech), měli bychom velký problém s dofinancováváním projektu MC Barborka ke stávajícím dotacím na tento projekt a konkrétně koncem r. 2013 i s úhradou našich závazků.

Severočeské doly a.s. - Mateřské centrum Barborka Most - Firma SD nám velmi pomohla (nejen) koncem roku 2013 v době, kdy jsme nutně (na poslední chvíli) potřebovali dofinancovat rozpočet mateřského centra, i když nám pro rok 2013 již jeden dar poskytla a prostředky na podobné účely již měla fy SD na daný rok vyčerpané. Přesto našla řešení a pomohla nám dalším darem. Kdyby nám nepomohla (letos i v minulých letech), měli bychom velký problém s dofinancováváním projektu MC Barborka ke stávajícím dotacím na tento projekt a konkrétně koncem r. 2013 i s úhradou našich závazků.

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - Mateřské centrum Barborka Most - Firma První Mostecká nám velmi pomohla koncem roku 2013 v době, kdy jsme nutně (na poslední chvíli) potřebovali dofinancovat rozpočet mateřského centra. Kdyby nám nepomohla, těžko bychom dostáli našim závazkům v rámci projektu MC Barborka.
Dětský domov hora Sv. Kateřiny nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Pan Klempíř a spol., pro náš Dětský domov připravili krásné vánoce formou vánočních dárků pro každé naše dítě. Velké díky jim také patří za ochotu a bezmeznou trpělivost.
Dětský domov a Školní jídelna Chomutov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Nominace a poděkování za všechny děti našeho DD Chomutov za realizaci náročného projektu „ DARUJ DĚTEM HRAČKU“ s ČR a GLS. Fantastické dárky užaslé dětské oči nad splněným přáním hovoří za vše. Tímto navrhujeme Tango – skupina zdravotně znevýhodněných manažerů na cenu Ď pro rok 2014.
Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku ve spolupráci Českým rozhlasem - Nominace a poděkování od všech dětí a zaměstnanců našeho DD v Dolním Lánově za realizaci projektu „Daruj hračku“. Děti měly ze splněných přání velkou radost. Tímto navrhujeme Tango na cenu Ď pro rok 2014.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz