www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2016
   - Národní divadlo
   - Divadla
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Muzea, hrady, zámky a kulturní zařízení
   - Nadace pro transplantace kostní dřeně
   - Nadace, nemocnice, charitativní organizace
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Cena Ď posluchačů ČRo Dvojka
   - Cena Ď časopisu Xantypa
   - Mimořádná cena Ď Ústeckého kraje 2016
   - Rotary klub - městské nominace v ČR
   - GRAND PRIX Ď 2016

Krajské nominace 2016
Městské nominace 2016
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2016
DOMOVY  PRO  SENIORY  A  SOCIÁLNÍ  ÚSTAVY  V  ČR


Luxor Poděbrady – poskytovatel sociálních služeb nominuje:

Jaroslava Veselá - Paní Jaroslava Veselá 17 let naplňuje obsah rčení, že láska prochází žaludkem. Vysokého ocenění se ji dostává jak od klientů, tak zaměstnanců Luxoru i obyvatel DPS. Ke svému kuchařskému mistrovství přidává svou schopnost upravovat jídelníček tak, aby jídlo bylo nejen chutné, ale především i zdravé. Přidat úsměv a dobré slovo je pro ni každodenní samozřejmostí.

Hana Svobodová - Paní Hana Svobodová 20 let s úsměvem a se srdcem na dlani rozdává svoji péči a lásku klientům Domova. Svým citlivým přístupem a zkušeností dokáže léčit nejen tělo, ale i osobitým způsobem přispívat k pocitu domova a bezpečí obyvatel Luxoru.

Jaroslava Knitlová - Paní Jaroslava Knitlová 20 let zabezpečuje v pobytovém zařízení pro seniory Luxor Poděbrady praní a žehlení prádla. Ve své náročné práci, kterou oceňují především klienti Domova, nezapomíná vždy přidat dobré slovo a úsměv.

Martina Smutná - Paní Martina Smutná s výrazně empatickým a profesionálním přístupem 21 let zajišťuje náročnou péči o klienty Domova. Poděkování v podobě Ceny Ď nejen za obyvatele Luxoru si plně zaslouží.
Domov u fontány, Přelouč nominuje:

DUO KP, spol. s r.o. - S cukrárnou DUO v Přelouči spolupracujeme již od roku 2012. Pan Kravařík i paní Prokešová nám vždy ochotně připraví ke každým kulatým narozeninám našich klientů výborný dort, a to zcela zdarma. S ohledem na to, že má náš Domov kapacitu 185 klientů, je zřejmé, že oslav kulatých narozenin nemáme v průběhu roku vůbec málo. Našim klientům dorty velice chutnají a vždy se na ně moc těší.

Miloslav Vitera - Rádi bychom panu Viterovi vyjádřili touto nominací poděkování za věcné dary v podobě čerstvého ovoce a zeleniny, které již několik let daruje Domovu na různé významné akce pro klienty.

Řeznictví a uzenářství Francouz, s.r.o. - Pan Francouz daruje našemu Domovu maso a uzeniny na významné akce, které pořádáme pro naše klienty. V minulém roce byl navíc ochotný věnovat kuřecí a vepřové steaky pro 150 našich zaměstnanců, kterým jsme touto formou mohli poděkovat za jejich vysoké pracovní nasazení a kvalitně poskytované služby našim klientům.
Domov pro seniory Máj, České Budějovice nominuje:

Bc. Jitka Chánová - Za podporu a pomoc při organizování práce dobrovolníků v našem zařízení.

Ing. Zdena Chmelová - Za podporu a pomoc při organizování práce dobrovolníků v našem zařízení.
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou nominuje:

Jana Hnyková - Poslankyně Jana Hnyková našemu domovu velice pomáhá, nejen nabídkou vzdělávání pro naše pracovníky, spoluprací, ale především podporou všech pracovníků v sociální oblasti v celé ČR .Zasloužila se o zviditelnění jejich obtížné práce , ale především již po druhé o navýšení platů v celé ČR pro sociální oblast.
Dále věnovala symbol domovu, který se stal symbolem našeho domova a přispěla finanční částku na aktivizační činnosti pro naše klienty.

Město Rokytnice nad Jizerou - Příspěvek na akci:Putování s Krakonošem po rodných místech našich klientů…rodáků z Krkonoš a přilehlých obcí Putování bylo založeno na pohybové aktivitě spojené s reminiscenčními prvky. Dali jsme možnost klientům se podívat na místa svého rodiště, dětství, mládí, či místa, kde žili, vychovali děti, pracovali a prožili veliký kus života A tím oživily vzpomínky na místa, ke kterým mají klienti vztah. S možností potkat známé tváře...vrstevníky, či těch, které znali jako děti sousedů, známých….přátel. Umožnili jsme klientům se podívat na rodný dům, či dům, který je spojen s jejich životem Po létech měli klienti možnost rozsvítit svíčku na hrobě rodičů, příbuzných a blízkých. Klienti se podívali na panoramata hor s podhorskými vesničkami, prožili pocit výletu se svačinou v baťůžku, s posezením u kiosku s pivem v kelímku a párkem na tácku. Navštívili jsme místa Harrachov, Paseky, Vysoké nad Jizerou Rezek a Rokytnici nad Jizerou .
Dále MÚ přispěl na tisk jubilejního kalendáře k oslavám 70. výročí od založení domova a tím nejen udělal službu nejen domovu, čímž ho zviditelnil a zároveň zajistil informovanost o našem domově, práci našich pracovníků, ale i radost klientům i pracovníkům, kteří ho dostali jako vánoční dárek.

Renáta Podzimková - Vánoční dárky pro klienty Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou - Již druhým rokem paní R. Podzimková věnovala všem klientům vánoční dárek. Dárek od paní Podzimkové klienti dostali pod stromeček po štědrovečerní večeři, bylo to pro ně veliké překvapení , jejich oči se rozzářily, neboť jim to připomnělo vánoce doma, ale někteří měly slzy v očích a to ti, kteří nikoho nemají a dárek byl pro ně velikánským pohlazením na duši. Dárky byly opatřeny krásnými přáníčky, které pro babičky a dědečky namalovaly děti z MŠ v Jilemnici.
Domov U Biřičky, Hradec Králové nominuje:

Lenka Strobachová - Paní Strobachová provádí u nás v Domově u Biřičky canisterapii se svojí fenkou Amálkou (Kavalír King Charles Španěl). Bez nároku na finanční ohodnocení k nám dochází 1x týdně na celé dopoledne, snaží se rozdávat radost klientům, kteří jsou upoutání na lůžko, ale i mobilním klientům. Všichni klienti, které p. Strobachová s Amálkou navštěvuje, jsou vděčni za každý kontakt se zvířetem. Canisterapie je součástí zooterapie, klienti jsou v přímém kontaktu se zvířetem, které na ně má pozitivní vliv a pomáhá jejich fyzické i psychické stránce.
Dům seniorů „POHODA“, Orlová-Lutyně nominuje:

Věra Böhmová - Paní Věra Böhmová do domova pro seniory přichází pravidelně každý týden v úterý již 8 let. Svůj čas věnuje bezplatně seniorům, se kterými nejen cvičí, ale vede s nimi rozhovory o běžné realitě života, zprostředkovává jim prostřednictvím donášky tiskovin všeobecný rozhled. Je zařazena v dobrovolnickém programu DC Adra, a také sama aktivně vyhledává další dobrovolníky pro dobrovolnické činnosti v našem domově. Občasně seniory doprovází na kulturně-společenských akcích – Orlovské múzy, Pochod všech generací, ukázala, jak lze využít cvičební stroje na senior hřišti. A co je na tom obdivuhodné a ojedinělé? Především to, že paní Věra Böhmová patří sama do kategorie starších seniorů, ale díky své vitalitě dokáže motivovat a přinášet radost nejen svým vrstevníkům.
Centrum sociální pomoci Vodňany nominuje:

Ing. Lucie Topková a Radka Pencová - Naše milé mecenášky pravidelně již několikátým rokem organizují Dětskou burzu ve Vodňanech. Veškerý výtěžek darují potřebným. Nemalou část věnují vždy našim uživatelům v CSP Vodňany - Dámy nám již v loňském roce poskytly částku, za kterou jsme mohli uživatelům zpříjemnit jejich čas trávený v našem zařízení. Zakoupili jsme materiál na společné tvoření seniorů a dětí z mateřské školky, které za seniory pravidelně jednou za měsíc docházejí. Společně tvoří a užívají si vzácné chvíle, předávají si „TO“ co nelze slovy popsat. Čas, vzájemnou blízkost a plné prožívání přítomného okamžiku, který nemalou měrou ovlivní jejich okamžiky budoucí. Díky daru našich milých mecenášek v letošním roce jsme mohli zakoupit několik kusů evakuační podložky pro imobilní uživatele. Ti se mohou cítit bezpečněji, protože v případě jakéhokoliv nebezpečí mohou být přemístěni, aniž by to mělo zásadní vliv na jejich komfort. Dámy, i když mají své rodiny a starosti nezůstávají nečinně sedět. Dokáží se podělit o svůj čas. Věnovat se činnosti, za kterou nemají žádnou materiální odměnu. Obětují své pohodlí, čas a schopnosti pro nezištnou pomoc a podporu pro ně neznámým lidem. Ale vědí, že i tito neznámí lidé nám zde na světě zanechali kus sami sebe, že hlavně díky nim se máme tak dobře, jak se máme. Na to dámy nezapomínají a projevují dík v pravý čas.
Domov Matky Rosy, domov pro seniory, Rajhrad nominuje:

Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova - Bez pravidelné finanční podpory Kongregace sester Těšitelek BSJ by nemohl být realizován projekt domova pro seniory. Sestry Těšitelky navíc umožnily zřízení Domova v prostorách kláštera, který je jejich vlastním domovem a jsou ochotny respektovat fungování Domova, i když je tím narušeno jejich vlastní soukromí.

Benediktinské opatství Rajhrad - Benediktinské opatství Rajhrad podporuje finančně velmi výrazně Domov Matky Rosy. Z peněz, které takto získáme navíc, je možné dovybavit zařízení Domova. V loňském roce darovaná částka přispěla k možnosti zakoupení nové hygienické židle Calypso v celkové hodnotě 170 tisíc Kč.

DHL Supply Chain, s.r.o. Pohořelice - Zaměstnanci firmy opakovaně podpořili Domov finanční částkou, která byla získána z dobročinného bazaru zorganizovaného právě zaměstnanci DHL Pohořelice. Z jejich finančního daru byly mimo jiné pořízeny nové stoly a židle pro venkovní posezení klientů. Dále v letech 2014 a 2015 skupina cca 10 zaměstnanců přijela zdarma odpracovat v Domově 1 pracovní den. Tímto velmi výrazně pomohli s úklidem vnitřních i vnějších prostor Domova a při přípravě rekonstrukce dalších prostor.

Dana Saňková - Paní Saňková vytvořila a zdarma věnovala pro uživatele služeb Domova Matky Rosy nádhernou mozaiku orientace v čase a v červenci 2016 povede třídenní školu mozaiky.

Patchworkový klub Brno - Členky patchworkového klubu Brno vytvořily a zdarma věnovaly Domovu Matky Rosy quilty (patchworkové obrazy) ke zkrášlení chodeb a jídelny Domova. Před Vánocemi 2015 pomohly v rámci předvánočního tvoření klientům Domova vytvořit patchworkové ozdoby a drobné dárky.
Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb nominuje:

BRALEP s.r.o. - „Vánoční a velikonoční dárky“ pro klienty Domova pro seniory - V září loňského roku oslovila náš domov pro seniory firma BRALEP s.r.o., český výrobce stavební chemie s nabídkou nákupu vánočních dárků pro naše klienty. Klienti si mohli vybrat dárek dle svého přání v hodnotě 300,- Kč a zaměstnanci firmy dárky pořídili a v předvánočním čase klientům osobně předali. Klientům určitě udělaly radost nejen samotné dárky, ale především osobní zájem a kontakt. Ne každý klient má blízké, se kterými by mohl sdílet příjemné chvíle.
Podobnou akci zopakovali zaměstnanci uvedené firmy i před Velikonocemi. Opět klienty obdarovali milými dárky, tentokrát formou velikonoční dekorace, kterou na své náklady vlastnoručně vyrobili a přijeli osobně předat.
Těmito akcemi zaměstnanci firmy potěšili všech 95 klientů, kteří žijí v našem domově.
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrin CZ nominuje:

Mgr. František Hromadník - Pan Mgr.František Hromadník je pedagogem v pravém slova smyslu. Začínal jako pedagog na základní škole, později v autoškole a od roku 1980 působil jako ředitel v ZUŠ ve Zruči nad Sázavou. Jeho celoživotní zálibou jsou, kromě spolupráce s dětmi, také minikáry a hudba – na základní škole vyučoval matematiku a hudební výchovu, na ZUŠ hru na klavír, akordeon a sborový zpěv, v kteréžto posledně jmenované disciplíně dosahoval mnoho úspěchů.
V současné době již devátým rokem aktivně spolupracuje s DS Centrin CZ s.r.o. ve Zruči nad Sázavou, a to jako pravidelný host při pořádání každoměsíčních oslav narozenin a svátků klientů, kdy se stará o hudební doprovod, a to jak na klávesové nástroje, tak akordeon, dále je iniciátorem a organizátorem mnoha hudebně zábavných a kulturně vzdělávacích pořadů, a to jak pro děti a mládež, tak pro dospělé a seniory.
Dále je iniciátorem vzniku smíšeného pěveckého souboru Centriňáček, složeného s klientů domova Centrin ve Zruči nad Sázavou a celkově se podílí na kulturně-vzdělávacím rozvoji města a zapojení dětí a mládeže do kulturního dění ve městě a jeho okolí.

Tomáš Duspiva - Pan Tomáš Duspiva je zámečníkem, žijícím a působícím ve Zbraslavicích. S DS Centrin aktivně spolupracuje od roku 2011, kdy poprvé vystupoval na akci Zpíváme maminkám a byl doporučen k trvalé spolupráci v DS Centrin CZ s.r.o. Aktivně vystupuje nejen v DS Centrin, ale navštěvuje i jiné domovy pro seniory, vystupuje na svatbách, při firemních akcích a rodinných setkáních, při oslavách, setkáních důchodců a dalších kulturních akcích.
V DS Centrin vystupuje zpravidla jedenkrát měsíčně, a to jak při všedních setkáních, jen tak, pro potěchu ducha, tak také při tematických pořadech typu MDŽ, Kavárnička, Silvestr, Den Matek, Diamantová svatba a tím se tak stará o dobrou zábavu a radost z prosté české písničky, kterou si všichni s radostí zpívají spolu s ním.
Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice nominuje:

ZŠ Velká Polom - Jedná se o mezigenerační spolupráci dětí 8, 9 tříd Základní školy z Velké Polomi a seniory Domova Sluníčko. Děti se od roku 2014 účastní technických dnů z pravidla na jaro a podzim. Provádí údržbu parku v areálu domova. Práce základní školy je jedinečná v čele s panem ředitelem Mgr. Olivkou a pedagogy, kteří také pomáhají při údržbě parku Domova Sluníčko.
Středisko sociálních služeb MČ Praha 9, Aktivizační společenské centrum pro seniory nominuje:

Veolia, nadační fond Stále s úsměvem - Projekt – aktivizační programy pro seniory – pomohou seniorům k zachování a ještě lépe rozvoji duševních i fyzických sil a schopností ve stáří (např. výuka práce na počítači, trénink paměti, cvičení…). Podpora soběstačnosti a sebevědomí a dále prevence osamělosti a sociálního vyloučení. Osamělému člověku může ke zkvalitnění života pomoci aktivní přístup, nové podněty, zájmy, komunikace, sdílení a přátelé v bezpečném společenském prostředí.
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava nominuje:

Tieto Czech s.r.o. - Výuka práce na osobním počítači - Společnost TIETO si dala za úkol naučit klienty našeho domova v průběhu 10 setkání, jak používat osobní počítač. Pánové i dámy z Tieta ihned prolomili svým milým a vstřícným přístupem k našim uživatelům počáteční nedůvěru. Trpělivě a s úsměvem vysvětlovali, tázali se a povzbuzovali naše klienty při postupným seznamování se s počítači a jejich využitím.

RNDr. Jan Zlámal - dobrovolník ADRA - Internetový kroužek - Pan RNDr. Zlámal vede již od roku 2012 v našem zařízení internetový kroužek pro naše klienty. Přispívá tak k využití moderních technologií jako např. skype a možnosti vyhledat si zajímavosti, ale i potřebné informace, které by jinak naši klienti neměli možnost získat.

Petr Miencil - dobrovolník ADRA - Návštěvy klientů - Pan Miencil dochází pravidelně za našimi klienty již od r. 2012, kdy se jim snaží rozhovory a svou přítomností zpříjemnit volné chvíle, což klienti velmi kvitují.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz