www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2020
Městské nominace 2020
   - Blovice
   - Chodov
   - Jáchymov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Písek
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Sokolov
   - Ústí nad Labem
Městská Kolegia 2020
Městská kola další ročníky
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   -   P Í S E K  2020


Kateřina Tušilová, Písek nominuje:

Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku - Spolek vznikl v roce 1997.
Má zhruba okolo 40ti dobrovolníků (ochotníků). Různého věku (od žáků Základní škol po seniory v penzi).
Někteří z nich hrají, další pomáhají s osvětlením, nápovědou, kostýmy, kulisami. Ale dohromady je to parta lidí, kteří s velkým nasazením a upřímným srdce dělají divadlo.
V roce 1883 byla poprvé uvedena Stroupežnického hra Zvíkovský rarášek na hradě Zvíkov. A tento spolek v roce 1997 tuto tradici na hradě Zvíkov znovu oživil. Od té doby pořádá každé prázdniny Zvíkovské divadelní léto. Vše se odehrává v majestátních prostorách hradu Zvíkov. Jejich nadšení pro divadlo je rok co rok odměněno velkou návštěvností. Nejen stálými příznivci tohoto spolku, ale i turisty, kteří zavítali náhodně při prohlídce hradu Zvíkov. Spolek též se svým repertoárem cestuje po okolních obcích a účastní se přehlídek ochotnických divadel a spolků.
Reprezentovali město Písek na 49 divadelních přehlídkách. Mohu jmenovat například Pohádkový vikend v Českém Krumlově, Dačické kejklování v Dačících, Voskovcova Sázava v Sázavě a další.
Jsem si jista, že tento spolek, tato parta lidí si zaslouží velké poděkování za to, co dělá. Dávají lidem možnost prožít nádherný kulturní zážitek nejen v prostorách divadla, ale i v prostorách majestátného hradu Zvíkov a to vše nezištně, s láskou a obrovským zapálením.

Adéla Tušilová s rodinou, Písek nominuje:

Loutkový spolek Nitka - Divadélko Nitka jsou samí ochotníci. Je to parta nadšenců, kteří ve svém volnu věnují svůj čas loutkám. Loutkám, které přinášejí dětem radost, úsměv do tváře. A nejen dětem, ale i dospělým, protože i dospělí občas zatouží vrátit se do dětských let.
Já sama, když jsem byla malá, tak jsem byla na jejich představení. A tak jim chci poděkovat, protože si myslím, že dělají správnou věc nezištně, se srdcem a pro úsměvy dětí. Spolek Nitka hraje kousek od mého bydliště v prostorách Divadélka Nitka. A také pořádají každoročně "Neobyčejný festival loutkových divadel". Den před tímto festivalem na Bakalářích v Písku vyroste velké šapitó a městem procházejí loutky a zvěstují velkou kulturní událost z říše divadla a loutek. Po dobu dvou dnů mohou děti i dospělí prožít pěkný zážitek ve společnosti ochotnických herců a loutek. A díky nim odcházet domů s úsměvem na tváři.

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel, ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek nominuje:

Divadlo Pod čarou - alternativní hudební a divadelní klub - Letos oslavuje 20 let na písecké kulturní scéně. Existuje jako zapsaný spolek od 25. ledna 2000. V prostorách bývalého kina Svět odpracovali jeho členové nespočetně hodin při opravách svépomocí, celý objekt města vlastní prací výrazně zhodnotili. Poskytují zázemí různým hudebním skupinám, souborům a pomáhají i mnohým školám, dalším neziskovkám a volnočasovým sdružením. Pořádají benefiční koncerty, výtěžek jde na charitu, dělají akce pro děti i širokou veřejnost. Pro mě je to parta nadšených lidí s obrovsky pestrou nabídkou a kvalitním zázemím pro aktivity mnohých dalších.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz