home
 úvod   |   princip   |   kolegium   |   nominace   |   předání ceny   |   pozvánka do Ústeckého kraje   |   trocha vyprávění   |   partneři   |   kontakty


www.cena-d.cz


www.kr-ustecky.czwww.svs.eu
 

Princip Mimořádné ceny


Cena Ď má v Ústeckém kraji letitou historii. Tradičně se regionální cena uděluje na krajském kole pořádaném za generálního partnerství města Děčín a za osobní podpory paní primátorky Děčína Mgr. Marie Blažkové v Rohovém sále na zámku Děčín a v roce 2016 také pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka.

cena Ď
Vzpomínkové foto na letošní akci Ď v Děčíně…

Všichni nominovaní bez ohledu na výsledek tohoto kola postupují do finále v Praze, kde jejich počiny již posuzuje „celostátní Kolegium“ a oni tak mají šanci získat jednu z celostátních cen Ď v mnoha kategoriích.

Pro velký počet zajímavých nominací v Ústeckém kraji, vznikl nový samostatný projekt s názvem „Mimořádná cena Ď Ústeckého kraje 2016“. Tento projekt má za úkol ještě jednou „probádat“ všechny nominace přihlášené v roce 2016 na cenu Ď v Ústeckém kraji a prostřednictvím „mimořádného Kolegia ceny Ď Ústeckého kraje“ vybrat jednu k mimořádnému ocenění, k němuž ale dojde nikoliv při krajském kole, ale až v rámci finálové ceremonie celoplošného projektu „cena Ď“ 24. 6. 2016 v Praze, kde v samostatném programovém bloku bude tato mimořádná cena předána, aby byl oceněný mecenáš z Ústeckého kraje velmi výrazně prezentován před všemi nominovanými ze všech 14 krajů celé ČR.

Každým rokem je nám líto, že nemáme možnost udělat radost všem nadšeným a projektu cen Ď věrným účastníkům krajského kola, kteří každoročně nominují a nahlas tak děkují svým mecenášům a dobrodincům, držíc jim palce, aby právě oni regionální cenu Ď získali. Příběhy nominujících a nominovaných v Ústeckém kraji bývají úžasné a tak jsem jako autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2016 dostal nápad je ještě více zviditelnit nad rámec standardních možností již zaběhnutého a moc hezky fungujícího celoplošného projektu cen Ď.

Cílem tohoto samostatného projektu je maximálně vyzdvihnout mecenášství a dobrodiní v Ústeckém kraji za přítomnosti mecenášů a dobrodinců z dalších 13 krajů ČR a tím činěné mecenášství a dobrodiní pro příště ještě více podpořit a to citlivým a jak to cena Ď jako taková už léta umí – až překvapivě obyčejným lidským způsobem, který umí být napínavý, zaujmout a člověka bavit.

Současně ale „Kolegium Mimořádné ceny Ď Ústeckého kraje 2016“ vybere ze všech nominací v oněch 13 dalších krajích ČR jednu nominaci, kterou považuje za nejinspirativnější a tohoto nominovaného pozve na hezký pobyt v Ústeckém kraji. Vše se uskuteční najednou – při finálové ceremonii celoplošného projektu cen Ď předají představitelé Ústeckého kraje „Mimořádnou cenu Ď Ústeckého kraje 2016“ a společně s oceněným vzápětí vyhlásí, kdo z nominovaných obdrží poukázku na pobyt v Ústeckém kraji. Tak se na vzácné půdě finálové ceremonie setká mecenáš z Ústeckého kraje s mecenášem z jiného kraje, kterého do svého kraje pozve.

cena Ď
Vzpomínková fotografie z finále ceny Ď ve Státní opeře v Praze v roce 2015. Tyto ceremonie přinášejí i okamžiky, kdy se tleská oceněným ve stoje. Převzít cenu Ď před zaplněným hledištěm, kdy každý jeden divák je extra komunikovaná osobnost ze světa mecenášství a dobrodiní, bývá životním zážitkem. Mimořádná cena Ď Ústeckého kraje chce jednoho z mecenášů tohoto kraje takovým zážitkem obdarovat.


  nahoru   |   domů

produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d-uk.cz