www.cena-d-uk.cz
 úvod   |   princip   |   kolegium   |   nominace   |   předání ceny   |   pozvánka do Ústeckého kraje   |   trocha vyprávění   |   partneři   |   kontakty


www.cena-d.cz


www.kr-ustecky.czwww.svs.eu
 

Ti, kteří nahlas děkují - díl II. - Krušnohorské centrum pro rodinu z.s.


„Komu není rady, tomu není pomoci!“ – Tak tohle rčení mi šlo v duchu samo od sebe na rty, abych jen co jsem vstoupila do Krušnohorského centra pro rodinu, pochopila, že kdo má šanci radu dostat, má také šanci, aby se k němu pomoc dostala. Navenek býváme suverénní, ale pod tvrdou maskou současné nelítostné doby tvrdých loktů, bývá křehká člověčí duše, která si může v některých životních situacích nevědět rady. Koho se to týká, má možnost radu vyhledat. Koho se to netýká, může aspoň vědět, že kdyby někdy náhodu, nedej Bůh, přišla těžká životní situace, jsou tu ti, kteří jsou připraveni poradit a pomoct.

cena Ď

cena Ď

Přímo pod velkým sídlištěm v Mostě, pod dlouhými vysokými paneláky, plných osudů, štěstí, ale i nehezkých situací, které život bez milosti čas od času přinese, je nízké zrekonstruované stavení. Zazvoním a už mne vítá úsměv paní Ilony Radicsové, která zde zastává funkci místopředsedkyně.

cena Ď

Jaké je poslání Vaší činnosti?

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči bylo založeno v roce 2003 a od roku 2005 začalo pravidelně fungovat mateřské centrum pro maminky s dětmi pod názvem Mateřské centrum Barborka. Snažíme se pomáhat při obnově manželského a rodinného života, posilujeme rodinu jako dobré zázemí pro její příslušníky, jako dobré klima pro růst a vývoj jedince. Věříme, že rodině je dobré přispět k jejímu zdravému rozvoji, že pomoc či impuls k dobrým vztahům potřebují občas (a v dnešní době spíše často) i normálně fungující rodiny, nejen ty, o nichž jsme si zvykli mluvit jako o problémových nebo rodiny, které se ocitly v krizi. MC Barborka nabízí kurzy jako je Klub rodičů s dětmi, Šikovné ručičky, Klub školička. Rodiče si mohou při kurzech navzájem předávat zkušenosti s výchovou dětí, nabrat nový dech a i se pobavit a příjemně relaxovat.

cena Ď

cena Ď

cena Ď

Co pro Vás znamená, že tady působíte?

Byla jsem u vzniku Mateřského centra Barborka, kde jsem členkou a koordinátorkou. Jsme k dispozici rodinám, které prožívají obtížné životní situace jako je rozvod, nevěra, nezvládnutelné dítě. Obnovujeme pomocí konzultací naší psycholožky manželský a rodinný život. V mnoha případech dokážeme po malých krocích rozplést a napravit soužití rodiny. V tu chvíli cítím vnitřní uspokojení, že tu nejsme zbytečně a že skutečně dokážeme pomoci.

cena Ď

Jak moc jsou důležití ti, co Vám pomáhají?

Výčet všech dobrých duší, kterým vděčíme přímo či nepřímo za pomoc v naší činnosti je velmi široký, všech si velice vážíme. Bez darů, dotací, osobní pomoci bychom nemohli existovat. V poděkování nemůžeme zapomenout na spoluzakladatele našeho centra a majitele objektu, ve kterém sídlí naše organizace - panu Mgr. Leovi Steinerovi. Jsme vděční za jeho vstřícnost, především ve formě úlevy na nájemném za hernu,za kterou platíme symbolicky 1 korunu.

Nemohli bychom fungovat bez státních dotací od MPSV ČR, podporuje nás město Most a Ústecký kraj.

Ze soukromých subjektů nás již několikrát podpořila společnost United Energy, SČVK, Severočeské doly aj. Velmi si vážíme též několikaleté podpory paní Martiny Kaplanové – majitelky firmy „Kočárky Beruška“, která nám letos navíc k finanční podpoře věnovala i kočárek jako hlavní cenu na „Závody kočárků“.

Všem jmenovaným děkujeme i touto cestou, ale navíc využíváme od roku 2014 také možnost poděkovat prostřednictvím nominace na „cenu Ď“. Jsme rádi, že máme možnost poděkovat veřejně a ukázat, že jsou mezi námi dobré duše.

cena Ď

cena Ď

Které místo v Ústeckém kraji je Vám srdci nejbližší?

Město Most, kde sídlíme, je známé bývalými hnědouhelnými doly. Po rekultivacích bývalých šachet a výsypek pro nás občany z Mostu vznikla hned dvě krásná místa k odpočinku, kultuře a sportu. Jezero Most, které se nachází pod vrchem Hněvín. Hned poblíž je chrám Nanebevzetí Panny Marie, který se dostal do podvědomí svým přesunem, aby se zachránil a nepodlehl jako staré město Most tehdejší těžbě uhlí. Druhé místo je součástí rekultivačního parku Velebudice a to Mostecký Hipodrom. Dominantou je dostihová dráha, ale s rodinou tam jezdíme i na in-line dráze. Kdo chce, může vyzkoušet fotbalgolf. Zdarma je k využít dětské hřiště a několik grilů s posezením pro rodiny. Stačí si přinést vlastní buřty, uhlí… a můžete grilovat. Nedávno jsme to vyzkoušeli a bylo to prima. Sem bych tedy pozvala návštěvníky Ústeckého kraje…

Most jsem dřív neznala. Věděla jsem o něm jako každý, ale dojem z osobní návštěvy je nepřenosný. Když jsem se prvně do Mostu vypravila a bylo to kvůli „ceně Ď“, neboť se tu v roce 2015 konalo první městské kolo v tomto městě, záhy se mé představy o „uhelném městě“ přetavily do „vlídné atmosféry“. Městské kolo se tehdy konalo na hradě Hněvín, před nímž jsme zaparkovali a byli pocitově v oblacích. Tehdy jsme na web ceny Ď pod tuto fotografii…

cena Ď

…napsali: „Most je město, které se přemostilo z doby uhelné do doby nádherné. Léta platilo daň za pohodlí jiných měst a snad právě proto zde mají k sobě lidé ještě blíž než jinde. Znají význam slov přátelství a odpovědnost dosyta. Dnes nás tu vítá moderní město s nádherným okolím a ještě krásnějším hradem Hněvín, tyčícím se přímo ve výšce nad městem, kde jsme se setkali u příležitosti konání městské ceny Ď za města Most a Litvínov 2015.“ (Pro zajímavost se můžete podívat na celý článek o tehdejším městském kole ceny Ď v Mostě, jenž najdete na adrese: http://www.cena-d.cz/mestoMost2015hotovo.html)cena Ď

Zavítejte do Mostu. Stačí se doma poradit, kam příště na výlet. Na hradě Hněvín se občerstvíte a jen co dolů k městu pohlédnete, ihned víte, kam se do okolí vypravíte. Možná vás napadne navštívit i Krušnohorské centrum pro rodinu, které bude vděčné za každou, třeba symbolickou pomoc. Vědomí sounáležitosti má totiž ohromnou moc.Foto a text: Jitka Langerová

www.kcr-most.cz


  nahoru   |   domů

produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d-uk.cz