www.cena-d-uk.cz
 úvod   |   princip   |   kolegium   |   nominace   |   předání ceny   |   pozvánka do Ústeckého kraje   |   trocha vyprávění   |   partneři   |   kontakty


www.cena-d.cz


www.kr-ustecky.czwww.svs.eu
 

Ti, kteří nahlas děkují - díl V. - DSS Háj u Duchcova


V podhůří Krušných hor 7 km západně od Teplic a 4 km severovýchodně od Duchcova se nachází obec Háj u Duchcova. V úpatí hor zde žijí v Domově sociálních služeb lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Jde o lidi závislé na pomoci a podpoře fyzických osob pracujících v tomto zařízení, kteří povolání nevykonávají pro kariéru, ale pro sociální cítění k bližním, neboť každý nemá štěstí prožívat život v plném zdraví.

cena Ď

V rozlehlém zrekonstruovaném areálu mne přivítala empatická, usměvavá žena - magistra Jitka Kosejková - coby manažerka kvality sociálních služeb. Míříme spolu do ředitelny, kde zrovna v pátek odpoledne probíhá porada o plánech na následující týden. Než se navzájem se všemi představím, a než následně dostanu výklad o tomto sociálním zařízení od paní Kosejkové, překvapí mne uznání pana ředitele inženýra Oldřicha Malého za pořádání projektu cena Ď, při kterém jsou čtyři roky a mají tak možnost vyjádřit poděkování svým podporovatelům, kterým jsou vděčni za finanční a materiální pomoc.

cena Ď


Jaké je poslání vaší činnosti?

Máme snahu nabídnout kvalitní služby na vysoké úrovni, aby odpovídaly potřebám našich klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Každého z nich podporujeme při jeho realizování a dosahování cílů stanovených v individuálním plánu. Služby máme rozděleny na Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 70 klientů od 3 let věku do 45 let, sociálně aktivizační službu, chráněné bydlení a týdenní stacionář zde v Háji u Duchcova a dále k nám patří Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nové Vsi v Horách s kapacitou 50 klientů od 27 let věku do 64 let. Pro klienty nabízíme hudební kroužek, vaření, sportovní aktivity, keramickou a dřevařskou dílnu. Jezdíme na výlety, do kina a divadla, na rekreace. Zúčastňujeme se různých soutěží.

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď


Při prohlídce celého komplexu domova mám možnost nahlídnout do týdenního stacionáře, který v tuto dobu je již prázdný, neboť klienti zde pobývají od pondělí do pátku. Pozornosti mi neujde ani Snoezelen, na který jsou zde všichni právem pyšní. Jedná se o multisenzorickou místnost, která je bezpečná, bezbariérová, dostatečně izolována od rušivých vlivů okolí a zatemněná. Je tady velké vodní lůžko s pevným ochozem, zrcadla, zářivá světla na docílení různých světelných efektů - světelná terapie. Podporuje se zde sluchové vnímání - muzikoterapie, čich - aromaterapie, hmat. Každý klient se tady musí cítit dobře, uvolněně a nesmí se do ničeho nutit.

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď

cena Ď


Co pro Vás znamená, působení v domově sociálních služeb?

Přišla jsem sem v roce 2000. Každý, kdo tady pracuje, musí mít v sobě velké sociální cítění, empatii, nemůže být kariérista. Musí se umět vcítit do potřeb druhého, umět naslouchat a porozumět neverbální komunikaci, kdy vám chce klient něco sdělit, ale nemůže používat řeč. Musíte odezírat z gest a mimiky. Práce je to velice náročná, ale mám ji moc ráda.

cena Ď


Jak moc jsou důležití ti, co Vám pomáhají?

Jsme příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, který nás spravuje. Přesto máme své podporovatele, kterým moc děkujeme a díky nimž si můžeme dovolit věci nad rámec finančních možností. Jsme zapojeni do projektu SBÍREJ-TONER.CZ - je to charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO. Jedná se o sbírání tonerů, kterého se účastníme 9 let. Moc to pomáhá, hlavně ležícím plně imobilním klientům k hrazení canisterapie. Dále peníze z projektu pomáhají našim klientům v uplatnění se v běžném životě, mají možnost se seberealizovat. Ještě se při tom šetří naše už tak zdevastovaná příroda. Tento projekt má smysl.

V dalším projektu jsme zapojeni druhým rokem. Jde o známý projekt „Daruj hračku“ organizovaný Tangem Havlíčkův Brod. Obdivujeme nasazení, vůli a chuť pomáhat u všech zúčastněných. Zajišťovat dárky pro tolik dětí, klientů z mnoha zařízení. Pro všechny naše klienty, kteří obdrželi dárek, je to sen, který se splnil podle obrázku, který si sami nakreslili, a nezáleží na věku ani postižení. Pro nás je odměnou jejich úsměv.

Náš domov připravuje přes 13 let festival Hájský kohout, kdy přijíždějí mentálně postižení klienti sociálních služeb, hlavně ze zařízení v Ústeckém kraji a mohou zde ukázat své dovednosti v kulturní oblasti a seberealizovat se. Na tuto akci nám už poněkolikáté neváhala přispět společnost AGC Flat Glass czech.


Které místo v Ústeckém kraji je Vám srdci nejbližší?

Určitě to jsou Krušné Hory, které se tady za naším domovem tyčí. Mám ráda rozhled z Komáří vížky. Patří k těm nejkrásnějším v Krušných horách a vrchol Bouřňák je druhou nejvyšší horou Teplicka ve východní části Krušných hor, kde byla postavena první chata vůbec v těchto horách Karlem Límou. A nesmím zapomenout na barokní zámek Duchcov, který je tady odsud kousek a kam jezdíme na výlety a výstavy do Galeria Giacomo.

Beru vás za slovo a na internetu hledám:
www.komarivizka.eu
www.scbournak.cz
www.zamek-duchcov.cz

Děkuji za pozvání do Ústeckého kraje, za tipy a hlavně za chuť přemýšlet o vaší účasti v projektu cena Ď. Zmiňujete jako vaše podporovatele Tango Havlíčkův Bord. Dvacet let tito borci pomáhají handicapovaným, ale ne každý ví, že i oni jsou zdravotně postižení. Kdysi se rozhodli, že handicap budou ignorovat a aby dali smysl životu, začali pomáhat, Z vozíků organizují tisíce pomocí a dělají radost tisícům lidí. Naplňují tak své krédo: „Lepší je se životem prosmát, než probrečet!“ – Cena Ď umožňuje vzájemně děkovat, ale to by nebylo možné, kdyby nebylo počinů těch, kteří vám pomáhají a ti vám pomáhají, protože svou práci umíte a oni vám věří. Díky za to.Foto a text: Jitka Langerová

www.dsshaj.cz


  nahoru   |   domů

produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d-uk.cz