home
 úvod   |   princip   |   kolegium   |   nominace   |   předání ceny   |   pozvánka do Ústeckého kraje   |   trocha vyprávění   |   partneři   |   kontakty


www.cena-d.cz


www.kr-ustecky.czwww.svs.eu
 

„Mimořádná cena Ď Ústeckého kraje 2016“ má za úkol co nejdůstojněji a nejmileji poděkovat mecenáši-dobrodinci, který v Ústeckém kraji podporuje kulturu, charitu, vědu, školství nebo jiné veřejně prospěšné aktivity a tím inspirovat další k jeho následování. To vše s důrazem na ozvěnu této události ve všech 13 dalších krajích České republiky.

Z nominací přihlášených v Ústeckém kraji do standardní verze projektu ceny Ď, mimo rámec tohoto projektu, vybralo speciálně ustavené „Kolegium Mimořádné ceny Ď Ústeckém kraji 2016“ jednu k tomuto ocenění.

Tato mimořádná cena byla předána v rámci standardního projektu při jeho finálové celostátní ceremonii na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 24. června 2016 a to ve zvláštním samostatném programovém bloku nazvaném „Mimořádná cena Ď Ústeckého kraje. Stalo se tak, že „mecenáš – dobrodinec“ z Ústeckého kraje převzal krásnou cenu coby výraz vděku za své počiny před zraky stovek mecenášů a dobrodinců z celé ČR. Současně zde jeden „mecenáš-dobrodinec“ z dalších 13 krajů ČR z rozhodnutí „Kolegia Mimořádné ceny Ď ústeckého kraje 2016“ obdržel pozvání ve formě poukázky na pobyt v Ústeckém kraji. Konkrétně to byla paní Mgr. Marie Paclíková z Královéhradeckého kraje, jíž na cenu Ď nominoval Domov svatého Josefa v Žírči.

Na vzácné scéně finálové ceremonie se tak potkali dva „mecenáši-dobrodinci“, jeden z Ústeckého kraje, který převzal mimořádné ocenění – pan Jaroslav Neubert za čtyřicetileté působení v oblasti sportu (zastoupen zde panem Svatoplukem Jedličkou) a druhý z Královéhradeckého kraje – paní Mgr. Marie Paclíková, kterou měl tu čest držitel mimořádného ocenění společně s radní kraje paní Jitkou Sachetovou pozvat na pobyt do Ústeckého kraje, k čemuž došlo v srpnu (paní Paclíkové byl proplacen pobyt v Děčíně, odkud s rodinou podnikala výlety do malebného okolí).  nahoru   |   domů

produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d-uk.cz