www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2023 - info
Realizovaná krajská kola 2023
Krajské nominace 2023
Krajská Kolegia 2023
Krajská kola 2022
Krajská kola 2020 a 2021
Krajská kola 2019
Krajská kola 2018
Krajská kola 2017
Krajská kola 2016
Krajská kola 2015
Krajská kola 2014
Krajská kola 2013
Krajská kola 2012
Krajská kola 2011
 

K R A J S K Á   K O L A   - XXIII.   R O Č N Í K   /   C E N A   Ď   2 0 2 3Kdo může nominovat na cenu Ď v jednotlivých krajích České republiky?

Všichni, kteří pořádají nebo organizují kulturní, charitativní, vědecké, vzdělávací a další projekty, mohou zdarma nominovat na cenu Ď své mecenáše, sponzory a dobrodince (případně zavolejte a poradíme se, jak Vaši nominaci uchopit, popsat a zařadit).

Nominovat tedy mohou divadla, ochotnické spolky, muzea, pořadatelé výstav, školy, nemocnice, zoologické zahrady, hrady, zámky a další památkové a historické objekty, nadace, dětské domovy, domovy pro seniory, sociální ústavy, pořadatelé kulturních a dobročinných akcí, pořadatelé veřejně prospěšných projektů, města, obce a další (kontaktujte nás a zeptejte se). Po dohodě může nominovat i občan ČR, vyhodnotíme-li jeho nominaci pro projekt za zajímavou.


Kdy je uzávěrka krajských kol ceny Ď 2023?

V každém kraji je uzávěrka nominací individuální. Ideální je ale, aby všechny nominace byly podány nejpozději do konce srpna 2023. Pokud se ale krajské kolo bude realizovat v daném kraji například až v září, dojde k posunutí uzávěrky. (zeptejte se nás konkrétně).


Jak nominovat mecenáše, sponzory a dobrodince na krajské ceny Ď 2023?

V těchto dnech opět oslovujeme stovky a stovky kulturních a charitativních institucí, nadací a organizací s výzvou, aby nominovaly své mecenáše a dobrodince na cenu Ď 2023. Pokud někoho zapomeneme oslovit, prosím, ať si nominační list stáhne ZDE.


Může se někdo nominovat sám a je vůbec cena Ď soutěž?

Na cenu Ď může své mecenáše, sponzory nebo dobrodince nominovat pouze ten, komu je pomáháno. Pravý mecenáš nebo dobrodinec nepomáhá pro slávu, ale proto, že to tak cítí. Z tohoto důvodu ani nemůže sám přihlásit svou nominaci. Na druhé straně ten, kdo pomoc dostává, by měl zvážit, zda využil dostatečně všechny možnosti k velikému a důstojnému poděkování. Děkování není nikdy dost. Děkování není jen slušnost, ale inspirace k dalším dobrým počinům :-)

Cena Ď umí děkovat prostřednictvím jednoduché, nikoliv nudné, nýbrž atraktivní ceremonie v Národním divadle. Kdo to nezažil, neví, jak jsou ceremonie ceny Ď výjimečné seskupením energie stovek a stovek osobností z celé České republiky, jak jsou významnými osobnostmi označované za „prestižní a jedinečné“. Například členka celostátního Kolegia Běla Gran Jensen – prezidentka Stonožky, která už rozdala potřebným přes 100 mil. korun a také žena s titulem „Zahraniční Čech roku 2012“ už několikrát veřejně prohlásila, že: „Cena Ď je nejdůležitější cena v zemi!“ – Naposledy v tomto smyslu hovořila v živém vysílání České televize, podívat se můžete zde.

Někdy se nám stává, že nám zavolá ředitel nějaké instituce a řekne: „My letos nikoho nominovat nebudeme! Vždyť nám tahle firma dala jen sto tisíc, tahle jenom pět tisíc!“ – No, kdyby věděla, ona firma, že je to „jen“, nedala by asi nic.

Cena Ď není soutěž. Má sice oceněné, ale tato ocenění přes všechna přísná kritéria jsou stále jen pořadatelem považována za „ztělesněný symbol poděkovaní“, neboť je při krajských kolech i při finálové ceremonii v Národním divadle poděkováno všem. Jen někteří si cenu fyzicky odnesou, aby se stali viditelným symbolem. Symbolem, se kterým se ostatní nominovaní mohou ztotožnit. Symbolem, který má sílu a moc inspirovat média a tím pádem současné dění u nás.


Kdy a jak se uskuteční krajská kola ceny Ď?

Průběžně všechny nominující a nominované o všem včas sami informujeme :-)

Po uzávěrce nominační kampaně v daném kraji zdarma pozveme všechny nominující a nominované na krajské kolo ceny Ď 2023. Ve všech 14 krajích ČR se uskuteční krajská kola v září a říjnu 2023. Přesná data postupně upřesňujeme na www.cena-d.cz - Aktuálně.

Každého nominovaného a nominujícího budeme včas informovat, každému vše pečlivě vysvětlíme :-) Naše produkce s každým nominujícím i nominovaným komunikuje e-mailem, telefonem a když je potřeba, psaným dopisem. Nominovaným vždy poradíme. Sdělíme jim, co je čeká, na co se mají připravit…

Na každém krajském kole bude veřejně poděkováno všem nominujícím za poskytnuté nominace a za jejich úsilí vytvářet kulturní, charitativní a další hodnotné projekty, stejně jako bude výrazně poděkováno všem nominovaným za mecenášství, sponzorství nebo dobrodiní při zmíněných projektech.

Krajské Kolegium v každém kraji vybere ze všech místních nominací (bez ohledu na kategorii nominace) jednu k ocenění krajskou cenou Ď. Tato cena by měla být vnímána jako „šance navíc k ocenění“ v rámci daného kraje, neboť ve finále v Národním divadle je již veliká celostátní „konkurence nominací“.

Po zkušenostech z krajských cen Ď 2020 můžeme říct, že „krajská cena Ď“ má v každém kraji výrazný dopad a bývá dokonce na regionální úrovni vnímána jako cena nejdůležitější, neboť mnohé občany nezajímá ani tak celostátní finále, které je daleko od jejich domova.

Samozřejmě ale v okamžiku, kdy vítěz krajského kola postoupí do finále přímo do kategorie, v níž jde o hlavní GRAND PRIX Ď, začne se také dotyčný region zajímat o výsledky celostátního kola v Národním divadle. Například v roce 2012 získali GRAND PRIX Ď v Národním divadle manželé Šislerovi, původně vítězové „ceny Ď v Královéhradeckém kraji 2012“, kteří 17 let nezištně pomáhají umírajícím v hospici. Pro regionální média v tomto kraji to byla atraktivní událost, takže nesladovala osud nominovaných manželů jen v krajském kole, ale také v celostátním.

Krajská kola se konají v každém kraji v různých rozměrech podle možností a zájmů místních partnerů. Někde jde o velkolepé akce, jinde o komorní. Vždy ale mají tyto akce atmosféru ceny Ď a reakce na ně jsou neuvěřitelně pozitivní (viz mediální ohlasy).


Co bude dál s krajskými nominacemi – jaké postupují do finále?

Vítěz krajské ceny Ď postupuje do finále, které se koná ve spolupráci s Národním divadle a to přímo do hlavní kategorie o „GRAND PRIX Ď 2023“, ve které se budou o tuto hlavní celostátní cenu ucházet vítězové všech 14 krajských kol, kteří v závěru ceremonie opět všichni nastoupí na scénu Národního divadla, aby jeden z nich na základě určení celostátního Kolegia dostal GRAND PRIX Ď.

Avšak ostatní nominace z krajských kol – ano úplně všechny – také postupují do finále v Národním divadle, kde budou již zařazeny do příslušných celostátních kategorií (například mecenáš nebo dobrodinec divadel; zoo; hradů a zámků; nadací; dětských domovů atd.).

Celostátní Kolegium rozhoduje o osudu všech nominací bez ohledu na výsledky městských a krajských kol. V určených celostátních kategoriích vybere v každé takové jednoho držitele celostátní ceny Ď.

Na celostátní finále, pozveme zdarma všechny nominující a nominované z městských i krajských kol celé ČR. Všechny zmiňované uvedeme v tištěném programu ceny Ď.


Jaká je historie krajských kol ceny Ď?

Od roku 2001 do roku 2010 se konalo v Praze pouze jedno jediné finále bez předchozích krajských kol. Ceny Ď v krajích ČR jsou novinkou od roku 2011.


Organizování krajských kol

Krajská kola jsou samostatné akce, individuálně organizované podle možností v daných krajích - mají své vlastní rozpočty.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz