www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2013
   - Národní divadlo
   - Divadla
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Muzea, hrady, zámky a kulturní zařízení
   - Nadace pro transplantace kostní dřeně
   - Nadace, nemocnice, charitativní organizace
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - GRAND PRIX Ď 2013

Krajské nominace 2013
Městské nominace 2013
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2013
DĚTSKÉ  DOMOVY  A  SOCIÁLNÍ  ÚSTAVY  V  ČR


Dětský domov a Školní jídelna Boršov nad Vltavou nominoval:

Tango Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Pánové ze společnosti Tango vymysleli skvělou věc, přes své problémy akci každý rok zdokonalují. Pro naše děti z dětského domova, které ze svého původního prostředí vzájemnou lidskou pomoc mnoho neznají, je obrovsky důležité poznat, že existují lidé, kteří na ně myslí, chtějí jim udělat radost, a kterým jejich handicap pro tuto činnost není překážkou.
LILA Domov pro postižené děti Otnice nominoval:

AKTIPO o.s. - Sbírej toner - Firma Aktipo je tvůrce a organizátor ekologicko-charitativního projektu Sbírej-toner. Díky tomuto projektu jsme získali finanční prostředky ke zlepšení života našich dětí.

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Společnost Tango organizuje již řadu let celorepublikovou akci sběru vánočních dárků pro děti z dětských domovů. Díky těmto nadšencům máme každoročně nádherné vánoce a děti dárky, které si opravdu přály.
Dětský domov Hodonín u Kunštátu nominoval:

TANGO Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Mnohaletá pomoc při zajišťování vánočních dárků pro děti z dětských domovů. Výborně organizována. Nezištná pomoc dětem i DD.
Dětský domov Dolní Lánov nominoval:

TANGO Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - radost a úsměv na tvářích tisíců dětí z ústavů a dětských domovů z celé České republiky z dárku z akce. Tango ve spolupráci s ČRo. Již mnoho let – nezištně.
Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach nominovaly:

Mgr.Martina Poláchová - Splněná dětská přání - Dlouhodobě plní přání z DD Krompach. Rozhodla se tak sama, z vlastní iniciativy. Pomáhala již jako studentka. Je velmi skromná, nikdy nečeká na veřejné poděkování či úlevu na dani.

Květoslava Pěčková - Strom splněných přání pro děti z DD - Organizuje každoročně Strom splněných přání. Nemá velké finanční možnosti (důchodkyně).

Pavel Klempíř - Daruj hračku - Přestože je tělesně postižený, dlouhodobě organizuje sbírku pro děti z DD.

Milan Kvaček - Daruj hračku - Přestože je tělesně postižený, dlouhodobě organizuje sbírku pro děti z DD.

Pavel Bek - Daruj hračku - Přestože je tělesně postižený, dlouhodobě organizuje sbírku pro děti z DD.
Dětský domov Semily nominoval:

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. - Daruj hračku - Děti získaly atraktivní dárky podle svého přání. Všechny děti.
Dětský domov Janovice u Rýmařova nominoval:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - již několik let se dětem z domovů a dalších zařízení díky tomuto projektu plní konkrétní vánoční přání, která děti kreslí a odešlou organizátorům. Předání dárků je spojeno s krásným setkáním a programem, na kterém se děti podílejí. Manažeři z Tanga jsou sami postižení, na vozíku a přesto dokážou zajistit radost pro děti - každoročně bývá zapojeno kolem 1 500 dětí.

Thomson Reuters - Charitativní aukce fotografií Šance pro děti, výtěžek je věnován dětem v domovech pro děti do 3 let. Od roku 2006 je pořádána tato aukce, osloven dárci byl i náš domov, za výtěžek jsme dětem zajistili ozdravný pobyt v lázních Luhačovice a doplnili vybavení pro výtvarnou a tělovýchovnou činnost.
Dětský domov Ostrava - Slezská Ostrava nominoval:

Šrot Trojek, a.s. - „Setkání s přáteli“, „MISS DD“, „Regionální sportovní hry DD“ - Podílí se finančně na velkých akcích DD. Tato pomoc je pro nás velkým přínosem, protože v současné době náš dětský domov nedisponuje tolika finančními prostředky. Pan Trojek se aktivně zajímá o dění v DD.

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Kolektiv handicapovaných lidí se snaží o nemožné. V současné těžké době se mu daří najít a nadchnout „dobré lidi“, kteří se snaží dětem z dětských domovů splnit jejich tajná přání a že kolikrát nejsou vůbec skromná. Velice to našemu zařízení DD pomůže, protože na nákladné dárečky se v rozpočtu prostě pro všechny děti nedosáhne.

NEW Eltom, s.r.o. - Vánoční akce pro děti z DD - Finančně se podílí na nákupech vánočních dárečků pro děti, na slavnostním večeru pro děti (večeře, cukroví apod.) Na pobytu dětí na horách v době Vánočních svátků. Představuje to pro nás velkou pomoc, když celé období Vánoc můžeme pro děti zorganizovat pouze za sponzorské peníze a rozpočet DD ponechat na jiné důležité výdaje zařízení.

Taťána Niklová - organizuje ve své firmě SIEMENS s.r.o., Ostrava, vánoční akci, kdy seznamuje zaměstnance s tajnými přáními našich dětí, kteří pak dárečky dle seznamu nakoupí a sami přijdou dětem dárečky rozdat. Napomáhá zástupkyni ředitele s vyhledáváním sponzorů, je nápomocná při organizací některých akcí. Výborná dlouhodobá spolupráce.

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava - „Setkání s přáteli“, „Den s hasiči“, „Setkání s představiteli města“, „oslavy MDD“ - Nejenže nám dle možností přispívají finančně, ale i některé z akcí s námi organizují. Cítíme z jejich strany obrovskou podporu, zajímají se o dění v DD. Na konci roku jsou panem starostou přijatí pracovníci a děti, které jakýmkoliv způsobem reprezentovaly DD.
Ratolest Brno, o.s. nominovalo:

T – Systems Czech Republic, a.s. - Společnost T- Systems dlouhodobě podporuje činnost Ratolesti finančně, velmi cenné jsou pro nás i jejich odborné marketingové konzultace a zpětné vazby k našim materiálům směřovaným k dárcům, které nám jejich expert na marketing a komunikaci, pan Anton Zima, zdarma poskytuje. Společně tak dáváme šanci dětem vyrůstat ve fungujících rodinách, mladým lidem dostat se ze šikmé plochy a také naplňujeme heslo “Připojit nepřipojené“, kterému lze rozumět buď jako připojení člověka do informačního světa, nebo také jako jeho připojení k lidské společnosti.

Delikomat, s.r.o. - Společnost Delikomat dlouhodobě podporuje činnost Ratolesti finančně. Ceníme si ochoty naslouchat aktuálním potřebám a hledání možností jejich řešení. Máme tak spolehlivého partnera, v jehož spolupráci můžeme dávat šanci dětem vyrůstat ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Děkujeme všem zapojeným pracovníkům do zaměstnaneckého fondu Delikomatu, jehož prostřednictvím byly podpořeny také naše projekty.
Dětské centrum Veská nominovalo:

Třída 8.B., Mgr. Ilona Havlasová (ZŠ,ul Staňkova, Pardubice) - Třída 8.B společně s třídní učitelkou Ilonou Havlasovou podporují DC Veská, aktivně se podíleli na hladkém průběhu Pohádkových pochodů 2012 (denní i noční), poskytli vlastnoručně vyrobené kostýmy. Dále pro naše zařízení získali finanční prostředky formou grantu od Nadačního fondu Tesco, které použijí na realizaci akce pro děti z našeho zařízení s názvem „Hledání velikonočního zajíčka“ v dubnu 2013.

Pavla Adámková (studentka SŠ), Aneta Křivková (admin.pracovnice), Karolína Vyhnálková (studentka VŠ) - Opakovaná úspěšná realizace Pohádkových pochodů (denní i noční) 2010, 2011, 2012. S úspěchem se starají o organizační stránku celé akce a i díky nim se daří zvládnout každoroční nápor účastníků z řad široké veřejnosti z Pardubicka. Tyto akce jsou veřejností velmi vyhledávané, loni se jich zúčastnilo přes 300 dětí, které byly nadšené z cesty lemované pohádkovými bytostmi, z dárků za splněné úkoly a diplomu na závěr. Výtěžek akce vždy věnovaly organizátorky našemu zařízení, aby děti mohly jet na ozdravné pobyty jak v létě, tak i v zimě a to do Deštného v Orlických horách.

Veolia voda České republiky, a.s. (Provozovna BČOV Pardubice) - Opakované poskytnutí finančních prostředků na nákup potřebných věcí (šicí stroj, mixér apod.).

HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - Poskytnutí finančního daru, díky kterému jsme mohli v lednu letošního roku uskutečnit rekonstrukci mléčné kuchyně – výměnu dlažby, zakoupení sporáku, myčky a nerezového dvojdřezu. Pomoc HC je opakovaná, díky finanční částce za různé akce pořádané hokejovým klubem i darům jednotlivých hokejistů a sportovního managementu jsme mohli opravit herní prvky na hřišti včetně oplocení, zakoupili jsme přístrojové vybavení, např. polohovací postel, která je potřebná hlavně pro hendikepované děti.

Kožešiny Luděk Slanař, Pardubice - Pan Luděk Slanař mnoho let pořádá módní přehlídky, letos se konala pod záštitou paní Beáty Rajské, kdy výtěžek byl věnovaný našim dětem. Díky tomuto příspěvku jsme koupili bateriovou odsávačku a pulsní oxymetr. I v minulých letech byl finanční dar vždy použitý na materiálové vybavení centra.
Domov Větrný mlýn Skalička nominoval:

AKTIPO o.s. - Charitativně ekologická akce, z které máme nemalé finanční prostředky pro naše malé uživatelky - rekreace pro děti, jednodenní výlety...
Dětský domov Jeseník - lázně nominoval:

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. - Daruj hračku - V roce 2012 jsme se zapojili do akce poprvé a stálo to zato. Děti z Dětského domova v Jeseníku-lázní tak mohly prožít krásné Vánoce s vysněnými dárky. Kladně hodnotíme celou organizaci akce Daruj hračku 2012 i s předáním dárků v Havlíčkově Brodě. Bylo to velmi emotivní a všem se nám to líbilo. Organizátorům patří naše uznání a poděkování.
Dětský domov a Školní jídelna Hranice nominoval:

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. - Daruj hračku - Tuto společnost nominujeme za aktivitu a nelehkou práci, kterou vykonávají pro děti z dětských domovů, pří zajišťování vánočních dárků pro opuštěné děti prostřednictvím projektu Daruj hračku.
Dětský domov Nové Strašecí nominoval:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - sdružení manažerů - vozíčkářů organizuje 14 let celostátní sbírku dárků k vánocům pro děti z dětských domovů. Je to unikátní projekt díky kterému mají děti z DD splněny vánoční sny.

město Kladno - Strom splněných přání - Mohutná sbírka vánočních dárků pro děti z dětských domovů a lidi v azylových domech.

Audabiac, a.s. - Uměním ke svobodě - Unikátní již desetiletý projekt pomocí dětem z pěstounských rodin a dětských domovů. Výtvarné dílny celoroční a prázdninové zdarma.
Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova nominoval:

TANGO Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - „Dne 20.12.2012 jsme se zúčastnili 14.ročníku finálového "galavečera" programu "Daruj hračku s Českým rozhlasem", který se tradičně konal v kinosále kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Teď by se zde slušelo napsat, co je to za projekt, jaké jsou jeho cílové skupiny, nějaké ty informace o programu samotném, o sponzorech, o lidech, jež se na projektu podílejí, ať už myšlenkově, či ve fyzické podobě, utvářejí jeho podobu a nesmím samozřejmě téže zapomenout na posluchače Českého rozhlasu. Já, pro tentokráte, tak neučiním, páč se tohoto úkolu zhostil člověk, jež byl u samotného zrodu myšlenky , spolu se zesnuvším emeritním generálním ředitelem České rozhlasu panem Václavem Kasíkem, zapojit posluchače rádia do projektu Daruj hračku a tím není nikdo jiný, než Pavel Klempíř, ředitel Tango Havlíčkův Brod. To on provázel, na pomoc mu přišel marketingový manažer Českého rozhlasu Jakub Hritz, celým galaprogramem a z jeho úst se dozvíte, na níže přiloženém linku - zdroj Youtube, Český rozhlas, odpovědi na základní otázky typu : kdo, co, kdy kde, proč, jaký, který, čí, nač, zač a spousty dalších. Není třeba suplovat slov, jež už byla vyřčená, ještě ke všemu způsobem, jež je hoden člověku takovéhoto formátu. Při sledování vydržte až do konce, budete neméně překvapeni, jako my všichni, dětmi počínaje a dospělými konče, že i v této nelehké době se najdou lidé, jimž není lhostený osud dětí z dětských domovů, ale i klientů ústavů sociální péče, jež neměli tolik štěstí v životě, jako my, jež "nevybočují" ze sociálních, ale i jiných, norem. Moc se nám líbilo heslo, motto pana Pavla Klempíře, dovolíme si odcitovat vlastními slovy :Přejeme Vám, abyste měli 2 odvahy. Tou první odvahou je mít v životě sen a tou druhou odvahou je, abyste měli odvahu si ten sen splnit!!!!
S úctou a poděkováním děti z DD Lipová u Šluknova
Dětský domov Humpolec nominoval:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Naprosto nezištná pomoc od lidí na vozíčku. O to více si této pomoci vážíme a moc za ni děkujeme. Jejich prostřednictvím se již několik let plní vánoční přání našich dětí.

Beruška HB, o.s. - Pomáhá nám nejen finančně zorganizovat letní týdenní pobyty pro děti, ale organizuje pro ně i jednorázové kulturní, výchovné a zábavné akce. Tradičně dětem připraví Mikulášskou nadílku i dárky pod stromeček.

Nadační fond Hanky Kynychové - Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou - tento projekt umožňuje dětem vyzkoušet si moderní formy sportovních disciplín jako je Zumba, hip hop, dále se projekt věnuje nácviku muzikálových čísel, vše pod profesionálním vedením. Za šest let, co jsou naše děti v tomto projektu udělaly veliký pokrok, seznámily se spoustou známých tváří z TV, navázaly nová přátelství.
Dětský domov Senožaty nominoval:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - dobrodinci, kteří pomáhají naprosto nezištně.
Dětský domov, ZŠ a ŠJ Jihlava nominovaly:

Hitrádio Vysočina - Zorganizování akce Strom splněných přání, jejímž principem je možnost pro občany utrhnout z vánočního stromečku konkrétní přání konkrétního dítěte, toto vánoční přání mu splnit a prostřednictvím rádia doručit do domova (strom je určen pro děti z dětských domovů, úsp, psychiatrických léčeben atd.) V případě našeho domova téměř všechny děti dostaly tímto prostřednictvím pod stromeček dárky, které si přály a které bychom jim z rozpočtu domova nemohly dopřát.

Městys Větrný Jeníkov - Paní Jitka Číhová (zastupitelka, předsedkyně sociální komise) zorganizovala předvánoční sbírku v obci, jejímž výtěžkem byla podpora našich dětí jednak formou ručně dělaných perníčků, jednak formou sladkostí pro děti a jednak finančním darem pro domov. Velmi jsme ocenili, že obec, ke které náš domov nemá žádné vazby, si vzpomněla na naše děti. Bylo to milým vánočním pohlazením.
Dětský domov Kamenice nad Lipou nominoval:

Milan Kvaček - Daruj hračku - Pomoc při splnění vánočních přání v DD.

Pavel Bek - Daruj hračku - Pomoc při splnění vánočních přání v DD.
Dětský domov Budkov nominoval:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Sdružení manažerů - vozíčkářů organizuje celostátní sbírku hraček pro děti z dětských domovů. Díky jejich úsilí mají děti z domovů splněné své vánoční sny.
Dětský domov Bystřice pod Hostýnem nominoval:

Citibank Europe plc, organizační složka - Za finanční podpory Zaměstnaneckého charitativního fondu Citibank může náš dětský domov se školou pořádat všechny plánované aktivity: Pořádání XXIII. ročníku festivalu zájmové umělecké činnosti DÚ, DDŠ a VÚ celé ČR; Činnost zájmových aktivit, ve kterých se rozvíjí nadání a vlohy dětí v DDŠ. (kroužek -sportovní, turistický, výtvarný, keramický, hudební, taneční); Ozdravné a prázdninové pobyty pro děti z DDŠ - Za poznáním krás naší země.

Nadační fond ALBERT - Za finanční podpory Nadačního fondu Albert může náš dětský domov se školou pořádat všechny plánované aktivity: Činnost zájmových aktivit, ve kterých se rozvíjí nadání a vlohy dětí v DDŠ. (kroužek -sportovní, turistický, výtvarný, keramický, hudební, taneční); Týdenní prázdninový pobyt v Krkonoších, campování u vody, turistika po ČR.

TANGO Havlíčkův Brod v. o. s. - Daruj hračku - Vánoční sbírka dárků pro děti z dětských domovů – radost dětí z dárků.
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí nominovalo:

Myonic s.r.o. - Od roku 2001 zaměstnanci firmy Myonic nezištně vypomáhají finančním obnosem na různé akce pro naše děti – ozdravné pobyty, canisterapie, muzikoterapie, vybavení heren atd. I v loňském roce nás obdarovali finančním darem,, který vybrali v tombole v rámci vánočního večírku

Miroslav Vyňuchal - Pan Miroslav Vyňuchal se spolupracovníky z firmy Taxi služby jezdí do našeho zařízení od roku 2009 a přispívá finančním darem dětem, který je vybrán formou tzv. tringeltů. Vloni jsme z peněz zakoupily motorku na pružině na zahradu.

Sdružení člověk člověku - Sdružení člověk člověku spolupracuje s naším zařízením již od roku 2000, pravidelně organizují ke Dni dětí výlet do ZOO a přispívají na vánoce finančním obnosem tentokrát jsme zakoupily pro děti bavlněné osušky.

Milan Ondřej - Pan Ondřej již třetím rokem přijde před vánocemi nebo i ve štědrý den se svými 2 malými syny a přinese finanční dar a děti mají vždy nějaký dárek pro děti. Už od útlého dětství učí děti pomáhat druhým.
ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem nominovaly:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Každé dítě z DD má díky snaze týmu Tango pod stromečkem dárek jaký si přál. Tomu určitě předchází snaha a nasazení týmu Tango. Tito lidé v posledních dnech před Ježíškem pracují na 150 a více procent, proto aby co nejvíce dětí stálo u stromečku s úsměvem, byť je ten stromeček v dětském domově.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře nominoval:

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. - Daruj hračku - Projekt umožnil předat 60 klientům našeho Domova vánoční dárky dle jejich přání .

Žáci ZŠ Zárečná, Tachov - Žáci mezi sebou každoročně vyberou částku, kterou darují ve prospěch klientů našeho Domova. My ji používáme na nákup pro jejich potřeby, na které nemají finanční prostředky, především pro nezaopatřené děti, o něž rodiče nejeví zájem, např. na výhry a občerstvení do soutěží a při akcích pořádaných pro naše klienty v Domově.
KROK, poskytovatel sociálních služeb, Kamýk nad Vltavou nominoval:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Dává prostor mezilidské účasti v životě našich klientů. Aktivizuje naše klienty zapojením do projektu a přináší jim pozitivní zážitky a zkušenosti.
Jedličkův ústav Liberec nominoval:

Kristýna Kolomazníková a Simona Křivánková - Žákyně školy z Rychnova u Jablonce již druhým rokem uspořádaly benefiční sbírku pro klienty Jedličkova ústavu Liberec. Sbírka byla určena vždy pro jednoho uživatele.

MARKETING K2 s.r.o. Liberec - Strom splěných přání - Naše poděkování patří organizátorům akce společnosti MARKETING K2 s.r.o. Liberec, zejména paní Kateřině Arnoldové, která zajišťuje a organizuje již druhým rokem celý program. Děkujeme za velký zájem potěšit ty, kteří na vánoční svátky zůstávají v ústavu a netráví štědrý večer jako všichni ostatní společně se svými blízkými.

Zaměstnanci ČEZ Distribuce Děčín - Podpora Centra denních služeb na nákup materiálu do výtvarných dílen a soukromé vánoční dárky přímo od zaměstnanců ČEZ Distribuce Děčín. Spolupráce trvá již pátý rok.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice nominoval:

DEICHMANN-OBUV s. r. o. - Transportní zařízení pro přepravu imobilních klientů - Snoozelen - Muzikoterapie - Podpora uvedené společnosti je pro nás, zejména v současné době, kdy dochází již k tak významnému podfinancování, že to ohrožuje samotnou podstatu našeho fungování, nesmírně významná. Ať již množstvím poskytnutých finančních prostředků, bez kterých bychom nemohli uvedené projekty či mnohé další vůbec realizovat, ale i přístupem uvedeného mecenáše. Ačkoliv se jedná o nadnárodní společnost, zájem o dění v našem domově i snaha pomoci řešit naše problémy je z její strany skutečně příkladná.

kovovýroba Hoffmann, s. r. o. - požízení zdravotních pomůcek a vybavení - ozdravné pobyty klientů - Uvedený mecenáš nás skutečně významným způsobem v posledních letech finančně podporuje při zajištění nezbytných zdravot. potřeb a vybavení pro naše těžce zdravotně postižené děti. Sám ředitel společnosti nás v průběhu roku navštěvuje a zjišťuje naše problémy a potřeby, za což mu patří náš veliký dík. Zvlášť v době, kdy se podobně jako většina tuzemských firem potýká s propadem zakázek a tím i příjmů.
Dětský domov Kašperské Hory nominoval:

25. protiletadlová brigáda Strakonice - Letní tábor pro děti z našeho DD, branný den, Mikuláš - Nejvíce si ceníme navázání osobních kontaktů s dětmi, vojáci se pro ně často stávají pozitivním životním vzorem. Nejvíce k tomu přispívá společný pobyt na letním táboře, z kterého si děti vždy odvážejí nezapomenutelné zážitky.

Spolu dětem o.p.s. - Postav se na vlastní nohy, Kultura do DD, Šance, Řidičské průkazy - S o. p. s. Spolu dětem spolupracujeme již řadu let, všechny dospívající děti prošly postupně projektem Postav se na vlastní nohy, ve kterém měly možnost si vyzkoušet mnohé situace, které je potkají v samostatném životě. V loňském roce umožnila tato nadace 3 18-ti letým klientům absolvovat autoškolu,, řada dětí se zapojila do projektu Šance, kde mohou získat finanční prostředky na sportování, zájmovou činnost i na pomůcky ke studiu. Během mnohaleté spolupráce navštívily děti z našeho DD celou řadu divadelních představení a kulturních akcí v pražských divadlech a areálech.

Nadace Terezy Maxové dětem - Granty na podporu zájmových činností dětí - Již několik let podporuje Nadace TMD děti z našeho DD – každoročně jezdí na letní tábor zaměřený na rozvoj jejich zájmů.

Zaměstnanci HRG CR - Finanční podpora, věcné dárky dětem, návštěvy v DD - Několik zaměstnanců této firmy přijelo v r. 2010 do DD v rámci jednorázoví dobrovolnické akce, ze které se postupně zrodilo přátelství mezi nimi a dětmi. Od té doby jezdí několikrát ročně i se svými rodinami do DD na víkendové pobyty, během kterých s dětmi společně sportují, hrají si, promítají filmy atd. V době mezi návštěvami si s dětmi dopisují, posílají fotografie apod.
Dětské centrum Znojmo,p.o. nominovalo:

Pegas Unwoven a.s. Znojmo - Vybudování a vybavení oddělení rodinného typu - Podpora tohoto mecenáše je pro naše zařízení nesmírně důležitá, sami z našeho rozpočtu bychom nikdy nepořídili tak skvělé vybavení. Podpora od fy Pegas je stálá i na další projekty.

S-Morava leasing, a.s. Znojmo - Zajištění vybavení fysioterapie a hippoterapie - Opět stálá každoroční podpora, umožňuje nám vybavovat fysioterapii novými metodami léčby.
Dětský domov Mikulov nominoval:

Emerson Climate Technologies, s.r.o. (Mikulov) - Firma Emerson našemu dětskému již několik let věnuje značný finanční obnos, který je pro naše zařízení velkým přínosem. Díky těmto penězům můžeme dětem každoročně uspořádat prázdninové pobyty a uspořádat kvalitní volnočasové a zájmové aktivity. Firma Emerson dětem naděluje i např. na Mikuláše a myslí také nejen na děti, ale i na zaměstnance dětského domova, které zve na kulturní akce. Ze zaměstnanců ale i z celkové firmy na nás „dýchá“ příjemná atmosféra.

Zdeňka Frýbertová - Paní Frýbertová našemu dětskému domovu pomáhá „svým velkým srdce“. Provádí sbírky na potřebné věci pro děti /např. PC/. Zve děti na kulturní akce, navštěvuje děti v domově, zajímá se o jejich profesní budoucnost. Také se spojuje s podnikateli živnostníky a ukazuje dětem pracovní možnosti – zemědělství, vinařství…/v našem regionu na Jižní Moravě/. Z města Hustopečí od paní Frýbertové děti přijedou vždy spokojené.
Dětský domov Dagmar, Brno nominoval:

Ladislav Cmíral - KOMEDIOMAT - Volnočasové aktivity - Komediální představení, na které chodí klienti DD Dagmar rádi a pozor, VŽDY A VŠICHNI napříč věkem a zájmy se dobře baví a těší na další představení, což je zcela výjimečné. Vstupné na představení je pro náš DD buď zdarma, nebo za velmi zvýhodněnou cenu.

NOVARTIS s.r.o. - Volnočasové aktivity - Společnost Novartis s.r.o. věnovala DD Dagmar významnou finanční hotovost, díky níž můžeme pro naše klienty zabezpečit prázdninové pobyty na vybraných letních táborech.

Coca-Cola HBC ČR, s.r.o. - Volnočasové aktivity - Společnost Coca-Cola HBC ČR, s.r.o. také věnovala DD Dagmar významnou finanční hotovost, která bude použita na zabezpečení prázdninových pobytů pro naše klienty. Společnost s naším DD spolupracuje dlouhodobě. Již několik let nám posílá (pro nás) vysoké částky.
Dětský domov a školní jídelna Hora sv. Kateřiny nominoval:

TANGO Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Velice si vážíme vstřícného jednání, trpělivosti a spousty splněných vánočních přání našich dětí. Pan Klempíř a spol., jsou pánové na svém místě!
Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova nominoval:

Aktipo, o. s. - Sbírej-toner.cz - Podpora našeho zařízení tímto projektem je moc důležitá, protože za získané prostředky ze sbírání prázdných tonerů, můžeme lépe vyplnit volný čas pro klienty našeho zařízení, kteří mají mentální postižení. Pořádat akce se začleňováním těchto osob do „normálního“ života. Projekt je navíc ekologický a tedy přínosný dvojnásob nejen pro naše klienty, ale i pro životní prostředí.
Dětský domov Boskovice nominoval:

TANGO Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Společnost Tango – manažeři na vozíčcích již několikátý rok pomáhají s organizací projektu Daruj hračku, a tím nemalým dílem přispěli k prožití krásných vánočních svátků pro děti nejen z našeho dětského domova. Jelikož svoji pomoc nabízejí naprosto nezištně, chtěli bychom jím i tímto způsobem poděkovat.
Soukromý dětský domov s.r.o., Budišov u Třebíče nominoval:

TANGO Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Nominujeme tuto společnost z mnoha důvodů. Je to hlavně obrovská obětavost chlapců z Tanga, aby udělali radost dětem z dětských domovů. Velká časová náročnost tohoto projektu se snoubí s nutností obrnit se pevnými nervy, čímž se tito hoši vyznačují. Velmi trpělivě a ochotně od počátku až do konce akce vysvětlovali a pomáhali s věcmi, se kterými jsme si nevěděli rady. Celá, velmi časově a organizačně náročná akce, vygradovala samotným předáním dárků v Havlíčkově Brodě, které bylo nádherné, dojemné a rovněž organizačně velmi náročné. Pro náš domov a naše děti to opravdu mnoho znamená, děti dostaly dárky, které si moc přály a které by se bezesporu pod vánočním stromečkem jinak neobjevily. Jistě nemůžeme pominout fakt, že tuto akci dělají chlapci z TANGA zcela zdarma již několik let. Všem organizátorů patří velké DÍKY !
Dětský domov Potštejn nominoval:

TANGO Havlíčkův Brod, v. o. s. - Daruj hračku - Již poněkolikáté pomohli našim dětem splnit vánoční přání - dárek. Jejich píle a práce si moc ceníme.
Dětský domov Česká Lípa nominoval:

Fehrer Bohemia s.r.o. - Dlouholetá spolupráce s DD Česká Lípa, pravidelná podpora dětí na Vánoce ve formě splnění jejich přání.

Mgr. Hana Moudrá - Dlouholetá spolupráce z DD Česká Lípa ve formě dárků a podpory VŠ studentů v rámci grantového programu vyhlášeného městem Česká Lípa

JOHNSON CONTROLS - Dlouholetá spolupráce s DD Česká Lípa s touto firmou, podpora dětí na Vánoce ve formě splnění jejich přání, a to i během roku ve formě sbírek oděvů, obuvi, sladkostí a hraček pro děti

Pan Vladimirov, Obchodní dům Andy - Dlouholetá spolupráce s DD Česká Lípa s touto firmou. Vánoční dárky dětem z DD Česká Lípa z OD ANDY dle vlastního výběru dětí, vánoční občerstvení na štědrovečerní tabuli ve formě chlebíčků, tří patrového dortu, zákusků a předkrmů.

Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky - Dlouholetá spolupráce s DD Česká Lípa s touto firmou. Celoroční spolupráce dle potřeby dětí z DD, nezištná pomoc ze strany vedení firmy. Nákup notebooků pro středoškoláky a VŠ v podpoře jejich studia, materiální vybavení DD /povlečení, ručníky/.

Nadační fond ALBERT - Dlouhodobá spolupráce, a to během celého roku ve formě různých grantů pro děti, které velmi pomáhají dětskému domovu zkvalitnit život dětí, a to ve formě vzdělávání, zdravé výživy, volnočasových aktivit dětí.
Dětské centrum Pavučinka nominovalo:

Občanské sdružení Pohoda - „Děvčata z Pohody“, mladé maminky z obce ve středních Čechách, ve svém okolí nenašly obdobné zařízení, které by mělo o jejich aktivity zájem. Naši Pavučinku si vybraly na webových stránkách a my jsme samozřejmě neměli důvod jejich altruistickou nabídku odmítnout. Velice si této pomoci vážíme, je nám ctí, že děvčata každoročně v prvním lednovém týdnu, za jakéhokoli počasí, přijíždějí na Tři krále do podhorského Šumperka auty plnými darů pro děti – výtvarných potřeb, hraček, hygienických a kosmetických přípravků, ale i sladkostí a obálkou s finančním darem, mnohokrát děkujeme.

Paní Mária a JUDr. Milan Usnulovi - Manželé Usnulovi jsou našimi dlouhodobými sponzory, kteří každoročně podporují činnost našeho zařízení finančním darem v řádu desetitisíců korun.
Dětský domov Čtyřlístek, Planá nominoval:

Jahodárna Kříž - Pan Kříž se svou maminkou každoročně zvou náš domov na svou jahodovou plantáž, kde je pro nás přichystáno opravdu velké množství jahod. Kromě toho zajišťují návštěvu plzeňské ZOO, našim dětem posílají každé Vánoce množství dárků, náš dětský domov několikrát navštívili, … Jedná se o velmi skromný pár a jejich pomoc je opravdu nezištná.
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně nominovaly:

Michal VESELÝ – Blue Sky Service s.r.o. - MISS DD - Opakovaně se spolupodílejí na zajištění celostátní soutěže dívek z dětských domovů, zajišťují pro finalistky akci spojenou s činnostmi, které děvčata za normálních podmínek nemohou absolvovat např. let v helikoptéře nad Brnem, jízdu historickým autobusem, návštěvu památek…Pomáhají v zajišťování finančních prostředků na celostátní finále.

Dětský domov Zlín nominoval:

Dr.Jan Štilec - Podpora dětského domova založena na osobních dlouhodobých vztazích pana Dr. Štilce, majitele firmy. Pracovníci firmy ve Zlíně se účastní akcí domova (konec školního roku, vánoce, lyže, hry…), každý rok přispívají vyšší částkou na dovolenou zimní či letní všech dětí- letos hory v Karlovicích, umožňují dětem chodit na koncerty, společenské akce a divadlo, umožňují dětem pobyt v Praze (ubytování při návštěvě Prahy) a zážitkové aktivity v hlavním městě, letos zážitkový pobyt s letadly, letiště Gbely, osobní kontakt pana Štilce při přípravě chlapce na střední školu, pobyt s chlapci na lyžovačce. Dva chlapci chodí do firmy 1x týdně na malou brigádu. Pracovníci jsou vždy ochotni pomoci svým přičiněním či dárky.

Májová Štípa - Každý květen v roce skupina nadšenců, obyvatel Kostelce a Štípy u Zlína zorganizuje celodenní sportovně společenskou akci Májová Štípa, kde dopoledne probíhá soutěž všech kategorií terénem na kolech a odpoledne je povídací a hodovací, plné zážitků a her pro děti i dospělé. Děti domova jsou plně socializovány mezi kamarády z běžných rodin, soutěží, pomáhají a baví se. Součástí zábavy je i zajímavá tombola plná věciček od sponzorů a výtěžek je věnován pro naše děti. Finance zase využijeme pro sportovní aktivity. Děti Májovku prožívají a moc se na ni těší.

CROSS Zlín a.s. - Již čtyři roky pravidelně, nezištně bez reklamy přispívá vysokou částkou dětskému domovu. Díky těmto financím děti mohly jet na dětské letní tábory s dětmi z běžných rodin. CROSS je naším největším finančním sponzorem, i díky němu jsme vybudovali dětské herní hřiště.

Kynologové Krajského ředitelství policie Zlínského kraje - Kamarádství s pejsky a jejich páníčky trvá již tři roky. Pomáhají nám pracovat, když potřebujeme silné chlapy (náš projekt se sběrem šrotu), hrají si s námi – třeba na konci školního roku, uspořádali s námi soutěže pro všechny děti z dětských domovů Zlínského kraje, ukazují nám svoji práci s pejsky, také sledujeme, jak jejich štěňátka rostou a umí poslouchat, a nebo přijdou za námi jen tak a děti si pohrají se psy a chlapi si povídají s dětmi.
Dětský domov Žíchovec nominoval:

Martina Kocánová - Paní Kocánová se rozhodla z vlastní vůle podporovat náš Dětský domov. Každoročně o Vánocích nakoupí společně s přáteli, které do tohoto svého soukromého projektu zmobilizuje, neuvěřitelné množství dárků, které jsou zabalené a určené jednotlivým dětem našeho Domova. Je pro naše děti se svými přáteli skutečným Ježíškem! Mimo to během roku navštěvuje náš dětský domov, pomazlí se s našimi dětmi, které už všechny důvěrně zná. Společně se svými přáteli dělají sbírku krásného ošacení a obutí, které potom věnují dětem našeho Domova. Za tuto svojí činnost, kterou vykonává z vlastní vůle, nesobecky a která jí stojí spoustu času a námahy při organizaci všech náležitostí, si zasluhuje Cenu Ď. Rádi bychom jí a jejím přátelům touto cestou alespoň malinko poděkovali.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz