www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná krajská kola 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Karlovarský kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl. m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - kraj Vysočina
   - Ústecký kraj
   - Zlínský kraj
Krajské nominace 2018
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

C E N A   Ď   V  P L Z E Ň S K É M   K R A J I   2 0 1 8


Datum a místo konání: 5. dubna 2018 v Hotelu U Zvonu v Plzni

Partner: Rodinný pivovar Chodovar
AZS 98 s.r.o., Hotel U Zvonu, AUTOPRODEJ Šrámek s.r.o.

cena Ď

Poděkování:

Rodinnému pivovaru Chodovar – panu Jiřímu Plevkovi st., který od roku 2006 projekt ceny Ď výrazně podporuje zejména generálním partnerstvím finálové ceremonie.

Poděkování také náleží rodině hokejisty Martina Straky, která provozuje v Plzni Hotelu U Zvonu a již druhým rokem se tento krásný hotel nacházející se vedle slavné Mlýnské strouhy v Plzni – podporuje krajské kolo ceny Ď prostřednictvím hostitelství akce.

Vděční jsme samozřejmě i panu Václavu Šrámkovi ze společnosti AUTOPRODEJ Šrámek, který nám zapůjčil vůz Hyundai i 40 na cesty za cenou Ď 2017 a 2018.

Radost máme i z nového zájmu o cenu Ď ze strany paní Petry Kaldové ze společnosti AZS 98, která je novým partnerem projektu a vnáší do něj novou kategorii pro udělení celostátní ceny při finálové ceremonii 7. 6. 2018 ve Stavovském divadle – cena Ď pro oblast životního prostředí. Paní Kaldová se tedy stala novou členkou celostátního Kolegia a osobně předá cenu Ď v Praze, nicméně zde na krajském kole byla představena jako partner projektu a byla tak morálně přítomná i u předání krajské ceny Ď…

Hluboké poděkování náleží emeritnímu biskupovi panu Františku Radkovskému za letitou čestnou účast v krajském Kolegiu ceny Ď, stejně jako redaktorce ČRo Plzeň paní Květě Bodollové a uznávanému onkologovi Doc. MUDr. Samuelu Vokurkovi.

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery.

cena Ď

Akci oficiálně zahájila manažerka Hotelu U Zvonu slečna Veronika Šrámková.

Přehled krajských nominací v Plzeňském kraji:
http://www.cena-d.cz/nomkrajplzensky2018.html


Složení krajského Kolegia ceny Ď v Plzeňském kraji:
http://www.cena-d.cz/kolegiumplzenskykraj2018.html


cena Ď

Před předáním krajské ceny Ď byly předány dvě ceny místní. Jednou z nich byla „místní cena Ď v Plzni 2018“. Za městské Kolegium v Plzni místní cenu Ď předala respektovaná architektka paní Anna Hostičková (vpravo) paní Katce Misíkové (třetí zprava) a její kamarádce – společně zde zastoupili skupinu lidí dobrovolně konajících dobro pro Domovinku v Plzni. Celé události byla morálně přítomná také členka Celostátního Kolegia paní Petra Kaldová (sedící vlevo), která je partnerem jak obou místních cen Ď, tak ceny krajské i celostátní (osobně bude předávat cenu Ď na finálové ceremonii).

cena Ď

„Cenu Ď v Plzeňském kraji 2018“ předali oceněné PhDr. Jarmile Divišové, PhD. členové krajského Kolegia - emeritní biskup plzeňský pan František Radkovský a uznávaný onkolog + letitý podporovatel projekty cena Ď a také člen Celostátního Kolegia Doc. MUDr. Samuel Vokurka, PhD., který na finále 7. 6. 2018 bude osobně také předávat „cenu Ď primáře Vladimíra Kozy“.

cena Ď

Velice skromně přijala cenu Ď paní doktorka Jarmila Divišová…

Neformální video z akce – aneb „Hmmmm na počest oceněného!“ – najdete zde: (https://youtu.be/y9iPClkBVe4) nebo zde:


Znění vítězné nominace Městské charity Plzeň:

PhDr. Jarmila Divišová, PhD. - Dlouholetá pomoc Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – ve spolupráci s Klubem přátel dětí dětských domovů, jehož je přes 20 let aktivní členkou. Klub není dotován státem, sami různými akcemi, aukcemi shání peníze a již v květnu letošního roku mají 11. aukci obrazů na Žofíně. Snaží se převážně pomáhat sociálně slabším, ale i azylovým domům pro matky s dětmi, kde zavedla kurzy vaření a stolování pro matky, finančně podporuje rekvalifikační kurzy, které jim úřad práce nehradí, dětem přispívají na různé sportovní aktivity, ale i letní tábory.

cena Ď


cena ĎText, foto, video: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu a video: Jitka Langerová


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz