www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt
Úvod
Co je cena Ď?
Jak fungují městská a krajská kola, jak finále?
Jak nominovat na cenu Ď?
Nominační tabulka cena Ď 2024
www.narodni-divadlo.czwww.svs.eu
www.artcristal.cz

https://www.galerievavrys.cz/
http://www.lubricant.cz/
https://www.vysousimebudovy.cz/
www.azs98.cz
Moderátory ceny Ď obléká


www.salonmiriam.cz

 
Jak fungují městská a krajská kola, jak finále?

Ď

Při cenách Ď jsou ocenění, ale nejsou poražení,
všem je poděkováno za podporu kultury, charity, vědy, sportu, vzdělávání….

Přestože městská, krajská i celostátní Kolegium hlasují o tom, kdo převezme cenu Ď, neměl by být a věřím, že není, tento projekt chápán jako soutěž.

Každá nominace je samo o sobě veřejné důstojné hlasité „dík“ a to, že některé se promění ve skutečné městské, krajské nebo celostátní ceny Ď znamená pouze, že se stanou v daném ročníku symbolem tohoto poděkování, kterého si možná více všimnou média, aby takový příběh inspiroval další a další následovníky v mecenášství a dobrodiní. Navíc takový příběh oceněného může připoutat pozornost k ceně Ď jako takové a ta nabízí k inspiraci všechny nominace ze všech měst a krajů.

Nedávno jsem obdržel dotaz, zda náhodou ale cena Ď není skutečně soutěž v pravém slova smyslu, když se konají ve vybraných městech nejprve městská kola a z nich postupují vítězové do kol krajských a z nich do kola celostátního.

Odpověď zní:

Není soutěž takto pojatá už jenom proto, že z městského kola do krajského postupují všechny nominace rovnocenně, bez ohledu na to, která z rozhodnutí městského Kolegia získala městskou cenu Ď. Městská cena Ď je šancí k ocenění navíc, než se všechny nominace setkají v krajském kole, kde jich je již vícero. Na městském kole je větší prostor mluvit o tom, co se týká daného města, lidé se tu víc znají a je to skutečně tak trochu akce sama pro sebe s tím, že si místní mohou ocenit místního, jehož aktivity znají, či se jich přímo dotýkají a vědí, proč je toto dobrodiní pro jejich město důležité. Na krajském kole už takový prostor věnovat se detailně dobrodiní v jednotlivých městech není. Proto existují městské ceny Ď tam, kde je chtějí mít. Na krajském kole se sice sdělí, kdo ve kterém městě, jakou získal městskou cenu Ď, ale projetí krajských kol už má rozměry regionální…

Po konání městských kol jsou všichni nominovaní na městskou cenu Ď automaticky zvaní do kola krajského. Krajské Kolegium už nezajímá, kdo získal městské ceny Ď a o udělení krajské ceny Ď rozhoduje nezávisle podle své vůle. Krajská kola pak slouží ke vzájemnému setkání těch, kteří konají dobro ve svých městech a obcích, často podobné, případně jiné, ale se stejným lidským nezištným nadšením – a až na krajském kole se setkají, jsou si navzájem představeni, čímž zjistí, že nejsou ve své dobré vůli v regionu sami, mnohdy se inspirují tím, jak co konají dobrého a také najdou mezi sebou nové přátele. Krajská kola mají dar v klidu, bez lesku velkých scén, jen tak mezi sebou, ukázat, že ač je každý odjinud a dělá něco jiného, jsou si v podstatě všichni velmi podobni a to se zásadně podepisuje na atmosféře krajských kol, kde je čas a prostor o každém příběhu nominovaných říct víc, což už na velké finálové ceremonii není možné.

Z krajských kol, která jsou šancí k ocenění v regionu navíc před konáním finálové ceremonie, všechny krajské nominace (původně i městské), postupují jako již nominace „celostátní“ do celostátního finálového kola, kde jsou roztříděné do příslušných kategorií - zatímco v městských a krajských kolech nejsou kategorie a jsou všechny nominace pospolu, v celostátním kole jsou kategorie v níž se udělují ceny Ď samostatně za mecenáše a dobrodince divadel, zoo, muzeí, nadací, domovů pro seniory, dětských domovů apod., plus existuje několik speciální kategorií, jako je celostátní cena veřejnosti a další.

Cena Ď není soutěž, přestože má každým rokem své držitele. Cena Ď je poděkování a každá nominace dík, ten upřímný, znamená. To každoročně při finálové ceremonii opakuje pan Dominik kardinál Duka, který například předává celostátní cenu Ď v kategorii „morální vzor“.

Nominovaní bývají lidé, kteří své mecenášství a dobrodiní nekonají pro nominaci na cenu Ď. Nikdy dopředu na to nemyslí. Jejich motivace je jiná, prostě tak žijí. Cena Ď je tady proto, aby jim udělala radost a řekla: „Dává to smysl, co děláte!“

Městská kola mají svůj význam tam, kde se konají, protože jsou hlavně o tom onom městě. Krajská kola vyzdvihují kontext setkání těch, kteří dělají dobro tam i tam a vlastně se navzájem neznají a díky setkání na krajském kole vzniká aspoň na chvíli „parta“ stejných borců s velkým srdcem, kteří vědí, že až přijde finále, nemusí se ostýchat atraktivního prostředí Národního divadla, neboť mezi stovkami a stovkami přítomných hostů – diváků, jsou pouze lidé, jim podobní, takoví, jaké poznali na krajském kole.

Richard Langer
autor a pořadatel ceny Ď 2001 – 2024
www.cena-d.cz


Nominační tabulka ceny Ď 2024 - ke stažení ZDE.

    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz